Now showing items 156-175 of 325

   Subject
   Návrh sanace, stavebně-technický průzkum, analýza poruch a vad konstrukcí, biodegradační procesy, výkresová dokumentace, vlhkostní průzkum, fotodokumentace [1]
   Nízkoenergetický bytový dům,zděný stěnový systém,dvouramenné schodiště,plochá střecha,provětrávaný fasádní systém,dřevěný fasádní obklad,fotovoltaické panely [1]
   nízkoenergetický dům, rodinný dům, dřevostavba, obalové konstrukce, dřevěný vazník, vegetační extenzivní střecha [1]
   Nízkoenergetický dům, součinitel prostupu tepla, stupeň energetické náročnosti, rekuperace Atrea, keramický systém Heluz [1]
   nízkoenergetický dům,environmentální posouzení,součinitel prostupu tepla,keramické bloky,polystyren,teplo,energetická náročnost [1]
   nízkoenergetický RD, kontaktní zateplení, provětrávaná fasáda, porovnání, vyhodnocení [1]
   nízkoenergetický rodinný dům, konstrukce, izolace, součinitel prostupu tepla, stupeň energetické náročnosti, pórobetonové tvárnice Ytong [1]
   Nízkoenergetický, dům, prostup tepla, energie,varianta [1]
   nursery building,documentation for a building permit,details,thermal and technical assessment [1]
   Obecní bytový dům, prováděcí dokumentace, BIM, Archicad, Automatické výkazy [1]
   Objekt letištního cateringu,tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí,projektová dokumentace,částečné podsklepení,zdivo [1]
   Obvodový plášť, obvodová stěnová konstrukce, provětrávaná fasáda, katalog materiálů, izolace, teplo, budova,součinitel prostupu tepla [1]
   obytné budovy,dokumentace pro stavební povolení,stavební fyzika,tepelná ochrana budov,stavební akustika,světelná technika [1]
   ocelový profil, sedání, plochá střecha, tvárnice, beton, základ, dilatační spára, objemové změny, tepelná roztažnost, konzola [1]
   Office building, civil engineering, building structures, project, building permit [1]
   Office building, daylight, office, overheating, thermal comfort [1]
   Office building,monolithic reinforced concrete,walkable roof [1]
   Office building,new building,reinforced concrete skeleton,flat roof,the house on a slope,ventilated facade [1]
   Office building,project documentation,reinforced concrete structure,locally supported ceilings,thermal mechanics,construction completions,details [1]
   oheň, nebezpečie, ochrana, únik, revízia [1]