• Variantní návrh administrativní budovy z hlediska denního osvětlení a tepelné pohody 

      Autor: Siblík Martin; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Nováček Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro administrativní budovu v rozsahu a podrobnosti pro stavební povolení. Dále je řešen předběžný statický návrh vybraných nosných konstrukcí. Následně ...