• Projekt administrativní budovy v Polsku 

      Autor: Klofák Jiří; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Kudrna Valdemar
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Cílem bakalářské práce je provést předběžný návrh konstrukcí administrativní budovy z hlediska stavební fyziky a statiky a zhotovení vybraných částí projektové dokumentace pro stavební povolení. Textová část práce se ...