Now showing items 627-646 of 757

   Subject
   stainless steel,stress-strain diagram,cold-forming,mechanical properties [1]
   staré mapy, georeference, maptiler, iipimage, spherical mercator, jpeg2000, 900913, 3857, google maps, wmts, georeferencer, oldmapsonline, staremapy.cz, epsg.io, epsg [1]
   Steam Compressor Cooling [1]
   steel, column base, embedded plate, component method [1]
   steel-concrete bridges [1]
   street heating; heated concret surfaces; keep streets free from snow and ice [1]
   structural behaviour [1]
   Structural design and engineering, building monitoring, neural networks, ideal cycle, structure durability and liability, adaptive applications [1]
   structural performance [1]
   Structure modeling; Thin layers,Electrospinning,Polymer nanofiber [1]
   struska [1]
   střešní plášť,svázené energie,EPD,návrhová životnost,optimalizace návrhu [1]
   subsurface runoff [1]
   Superheat [1]
   supplementary cementitious materials [1]
   Surface properties [1]
   sustainable development [1]
   svah - stabilita - deformace - podzemní voda - proudění - podzemní odtok - bilance povodí - odvodnění - sifonová drenáž -monitoring hladin podzemní vody - posouzení efektivity odvodnění [1]
   systémové inženýrství, optimalizace, řízení rizik, stavební úřad, nezákonné vstupy systems engineering, optimization, risk management, building office, illegal entries [1]
   Šachta, požární most, ucpávka, bytové jádro, komínový efekt, přenos tepla, rychlost proudění, modelování, CFD, Fire Dynamics Simulator (FDS), šíření plamene, zplodiny hoření. Shaft, fire bridge, fire sealing, utility core, chimney effect, heat transfer, flow velocity, modelling, CFD, Fire Dynamics Simulator (FDS), flame spread, combustion products [1]