Now showing items 1-20 of 770

   Subject
   3D interaction [1]
   3D interakce [1]
   3D obrazce,laserový skener,skenování,monitoring,přesnost [1]
   3D, prostorový, informační systém, silentCube, památky, fotogrammetrie, model, most, dokumentace, Delal, Zakho, Karlův most, Photopa, 3D, three-dimensional, information system, silentCube, historical monuments, photogrammetry, model, bridge, documentation, Delal, Zakho, Charles bridge, Photopa [1]
   3D,laser scaning,monitoring,accuracy [1]
   a-priori estimates [1]
   acid atmospheric deposition [1]
   Active optical elements,adaptive optics,optical metrology,diffraction,Talbot effect,interference,interferometry,active lenses,fluidic lenses,optical scanners,spatial light modulator,adaptive interferometry,focal length,doublet,spherical aberration,depth of focus,circle of confusion [1]
   adaptive reuse [1]
   Adaptive Walls [1]
   Adaptivní stěny [1]
   adiabatic cooling [1]
   adiabatické chlazení [1]
   advanced models [1]
   Aerial Data [1]
   air duct,Efficiency,air flow,rehabilitation,moisture in masonry,CFD simulation [1]
   air flow [1]
   Aktivní optické prvky,adaptivní optika,optická metrologie,difrakce,Talbotův jev,interference,interferometrie,aktivní čočky,kapalinové čočky,optické skenery,fázový modulátor světla,adaptivní interferometrie,ohnisková vzdálenost,dublet,sférická aberace,hloubka ostrosti,rozptylový kroužek [1]
   aliance, projekt, organizace, delegování, kontrola práce, tranzitivní práva, kontrola, koordinace, kooperace, komunikace, kontakt, informace, socioekonomická síť. Alliance, Project, Organization, Delegation, Check, Transitive Rights, Control, Coordination, Communication, Contact, Information, Socio-economic Network. [1]
   alkali-activated materials [1]