Now showing items 607-626 of 792

   Subject
   seizmické zatížení, nelineární dynamická odezvy, zjednodušující nelineární metody, modifikovaná metoda statického přitěžování, Eurokód 8 [1]
   sendvičový panel,výztužná stěna,kotvení,únosnost,vodorovná deformace,dřevo [1]
   sewage sludge ash [1]
   SHP, operativní průzkum, předprojektová příprava, fotogrammetrie, laserové skenování, automatické metody, 3D model, obrazová korelace, mračno bodů, SIFT, matching, SfM, PMVS, Bundler, MeshLab, rekonstrukce plochy, Alpha Shape, Ball pivoting, Marching cubes, Poissonova rekonstrukce, program pro práci s mračnem, Java, Karlův most, minaret Choli, barokní sochy z Kuksu, madrása Kubahan, [1]
   Silniční síť [1]
   silniční stavitelství [1]
   skicování elektronický skicák architektonické navrhování 3d model vizualizace virtuální prostor parametrické navrhování Cinema skica tužka zákres do fotografie prezentace virtuální model augmented reality rozšířená realita tablet [1]
   Skleněná vlákna [1]
   skleněné konstrukce, šroubovaný spoj, ocelová příložka, nepředepnutý [1]
   sklo [1]
   sklo,hybridní nosník,ztráta příčné a torzní stability,imperfekce,numerický model,kritický moment [1]
   slabé řešení [1]
   slabs [1]
   slag [1]
   slender columns,concrete,composite columns,fire,moment-curvature approach,numerical analysis [1]
   sloup [1]
   složitost, město, územní plánování, území, globalizace, modernita, filosofie, složenina, auto-reference, obraz světa, complexity, city, planning, territory, globalization, modernity, philosophy, assemblage, self-reference, picture of the world [1]
   Slurry Pipe, Sediment Transport, Experiment, Bed Shear, Concentration Profiles. [1]
   SM [1]
   Smáčivost [1]