Now showing items 245-264 of 816

   Subject
   gamma-ray irradiation [1]
   Generalized Finite Element Method [1]
   geodetická kontrolní měření, pozemní komunikace, matematická statistika, geometrická přesnost ve výstavbě [1]
   Geografický informační systém (GIS), souřadnicové referenční systémy, transformace souřadnic, vliv atmosférického zatížení, Open Geospatial Consortiu (OGC), Globální navigační satelitní systém (GNSS) [1]
   geopolymer [1]
   geopolymery, alkalická aktivace, pozemní stavitelství, geopolymers, alkali activation, civil engineering [1]
   geopotenciál, sférické a elipsoidální harmonické funkce, Hotineho rovnice, hypergeometrická funkce geopotential, spherical and ellipsoidal harmonic functions, Hotine's equations, hypergeometric function [1]
   georadar, diagnostické měření, vozovka, experiment, vlastnosti silničních materiálů, program ground penetrating radar; non-destructive; diagnostic; measurement; pavement; experimental; specialized software ground penetrating radar; non-destructive; diagnostic; measurement; pavement; experimental; specialized software [1]
   GIS [1]
   GIS, free software, GRASS, OGRm, VFK, metadata [1]
   Gladwell [1]
   glass [1]
   Glass fibers [1]
   Glass,Hybrid beam,Lateral and torsional buckling,Imperfection,Numerical model,Critical moment [1]
   glue [1]
   Glued laminated timber,carbon fiber fabric,reinforcement,destructive testing,non-destructive testing,finite element model [1]
   GPS, síť referenčních stanic GNSS, měření sesuvů, analýza sesuvů, spline křivky GPS, Network RTK, landslide monitoring, landslide analysis, splines. [1]
   grandstand, active crowd, passive crowd, white noise process, biodynamic model, spatial crowd distribution, dynamic response, serviceability and reliability assessment, simulation, stochastic differential equations. [1]
   Green roof [1]
   grindshell [1]