Now showing items 208-227 of 816

   Subject
   fabric strucutre [1]
   facility management, commissioning, technický facility management, FMEA, řízení rizik, CAFM, insourcing služeb, outsourcing služeb, komplexní facility management, správa budov, preventivní údržba, totálně preventivní údržba, údržba orientovaná na spolehlivost facility management, commissioning, technical facility management, FMEA, risk management, CAFM, insourcing, outsourcing, complex facility management, management of buildings, preventive maintenance, total preventive maintenance, reliability oriented maintenance [1]
   Facility management, Facility Management Auditu, audit, podpůrné procesy, nástroj pro hodnocení efektivního fungování Facility managementu Facility management, Facility Management Audit, audit, support processes, tool for valuation of effectiveness of FM [1]
   fatigue [1]
   FEM, tunnel lining, moisture transfer, 3D problem, drainage, numerical modeling, waterproofing membrane. [1]
   Fiber reinforced concrete [1]
   Fiber reinforcement [1]
   Fibre reinforced concrete [1]
   Fibrous composites [1]
   financing [1]
   financování [1]
   Financování obcí, udržitelný rozvoj, daňové příjmy, dotace, model financování, standardy. [1]
   Finite Element Method [1]
   finite element method [2]
   Finite Element Method (FEM) [1]
   Finite Element Method (FEM),Finite Element Analysis (FEA),Postprocessing,Data visualization,Data compression,Data management,Singular Value Decomposition SVD) [1]
   Fire safety Fire separation distances Fire unprotected area Radiation Heat transfer Façade ETICS Envilop MORE-CONNECT Straw-bale construction [1]
   fire safety, header plate connection, heat development, connection temperature, imbedding [1]
   flood protection [1]
   flood protection of urban areas [1]