Now showing items 989-1008 of 2664

  Subject
  Kachanov Hypothesis [1]
  Kačanovova hypotéza [1]
  kaldera [1]
  kalibrace [1]
  kalibrace kamery [1]
  Kamenice river [1]
  kanál [1]
  kapalinová čočka [1]
  karbonatace [1]
  Karbonatace betonu, beton, výztuž, prostředí, oxid uhličitý, karbonát, etapy karbonatace, alkalita betonu, hloubka karbonatace, koroze výztuže, výpočet hloubky karbonatace, zkoušky karbonatace, fenolftalein, vlhkost prostředí, pórovitost betonu, permeabilita betonu, pevnost betonu v tlaku, třída betonu, krytí výztuže, norma, eurokód, nosnost konstrukce, rtuťová porozimetre, průmyslové stavby.Carbonatarion of concrete, concrete, reinforcement, environment, carbon dioxide, carbonate, stages of carbonation, the alkalinity of concrete, carbonation depth, corrosion, calculation of the depth of carbonation, carbonation tests, humidity, porosity of concrete, the permeability of concrete, compressive strength of concrete, concrete class, concrete cover, standard, eurocode, capacity design, mercury porozimetre, industrial buildings [1]
  Kaskádové skluzy, boční přítok, hydraulický výzkum, režimy proudění, tlumení kinetické energie, přehradní stavitelství. Stepped chutes, lateral inflow, physical model study, flow regime, dissipation of kinetic energy, hydraulic engineering. [1]
  Katastr nemovitostí [1]
  katastr nemovitostí, ISKN, RÚIAN, INSPIRE, Katastrální parcely, GML cadastre, ISKN, ISCRE, INSPIRE, Cadastral Parcel, GML [1]
  Kámen [1]
  kámen [1]
  keramická vlákna [1]
  Keramika [1]
  Kinetic [1]
  Kinetická [1]
  Klein Palace [1]