Now showing items 300-319 of 816

   Subject
   Ice Arena [1]
   impact [1]
   Importance of Landscape [1]
   index listové plochy [1]
   Index Q, RMR, QTS, NRTM, odlupování horniny, odprýskávání, tlačivé horniny, Hoek - Brown, GSI, křehký lom, poddajné ostění, deformační prvek, Phase2 Index Q, RMR, QTS, NATM, slabbing , spalling, rock burst, squeezing rock, Hoek - Brown, GSI, brittle failure, yielding lining, yielding element, Phase2 [1]
   indoor air quality [1]
   Indoor Environment [1]
   indoor environment,non-uniformity thermal load,thermal-humidity conditions at workplaces,open-plan offices,objective measurements,subjective assessment,stereotemperature,stereothermometer [1]
   indoor invirnment quality [1]
   industrial architecture [1]
   industrial heritage [1]
   INSPIRE, ZABAGEDR , metadata, standardizace, směrnice, normalizace, implementační pravidla, metadatový profil, základní registry, metadatový profil resortu, normalizace, ČSN ISO 19115, geodata, prostorová data, SDI, národní infrastruktura, [1]
   Integrated Design, Functional Architecture, Functional Efficiency, Sustainability, Facility management, Building Cost, Cost Estimating, City Center and "BIM" System. [1]
   Integrované mosty, přechodová oblast, dotvarování betonu, smršťování betonu, zemní tlaky, zásyp, přechodová deska, podpěra, zemní těleso, Integral bridges, transition zore, creep of concrete, shrinkage of concrete, Earth pressures backfill, transition slab, support, soil structure [1]
   intercepce porostu [1]
   interception [1]
   interdisciplinary dialogue [1]
   interdisciplinární spolupráce [1]
   inverted U-frame [1]
   Inženýrská geodézie; Zpracování geodetických měření; Lokální prostorová geodetická síť; Vyrovnání metodou nejmenších čtverců; Robustní vyrovnání; M-odhad; Detekce odlehlých hodnot; Shodnostní transformace souřadnic; Modelování geodetických měření; Generátor pseudonáhodných čísel. Engineering surveys; Processing of geodetic measurement; Local spatial geodetic network; Least squares adjustment; Robust adjustment; M-estimator; Detection of outliers; Congruent coordinate transformation; Modeling of geodetic measurement; Pseudorandom number generator. [1]