Now showing items 590-609 of 642

   Subject
   ultra high performance concrete [1]
   ultra vysokohodnotný beton [1]
   unsaturated soils; suction cancellation; internal erosion; influence zone; elastic layer; static plate load test; [1]
   unsaturated zone [1]
   Urban heat island effect [1]
   uzavřený vzduch, vadózní zóna, hydraulické a transportní charakteristiky, průnikové čáry, konzervativní transport, online elektrochemická analýza, iontově selektivní elektroda, infiltračně-výtokový experiment entrapped air, vadose zone, hydraulic and transport characteristics, breakthrough curve, conservative transport, online electrochemical analysis, ion selective electrode, infiltration-outflow experiment [1]
   únosnost [1]
   Územně analytické podklady, udržitelný rozvoj území, územní plánování [1]
   územní a krajinné plánování [1]
   územní plánování, rekreační regiony, horské regiony, territorial planing, recreational regions, mountain regions [1]
   vápno,pucolán,cihelný prach,pasty,materiálové charakteristiky [1]
   vedlejší energetické produkty [1]
   vedlejší energetické produkty,fluidní popely a popílky,asfaltová emulze,zpěněný asfalt,recyklace za studena,emulzní asfaltové směsi [1]
   veřejné zakázky,LCCI,náklady,digitalizace stavebnictví [1]
   vibro-compress [1]
   vibrolis [1]
   virtuální model člověka. proudění vzduchu [1]
   Vláknitá výztuž [1]
   Vláknobeton [1]
   Vláknobeton, pracovní diagram, přetvárné charakteristiky, zkoušky vláknobetonu, zkoušení vláknobetonu. Fibreconcrete, sequence chart, material characteristics, experimental tests, fibreconcrete testing. [1]