Now showing items 258-277 of 770

   Subject
   Heat Pump [1]
   heat recovery [1]
   heterogenní půdy, nestabilita hydraulických charakteristik, neporušený půdní vzorek, nukleární magnetická rezonance, preferenční proudění, rentgenová výpočetní tomografie, uzavřený vzduch, vadózní zóna. heterogeneous soils, instability of hydraulic characteristics, undisturbed soil sample, nuclear magnetic resonance, preferential flow, X-ray computed tomography, entrapped air, vadose zone. [1]
   high performance concrete [1]
   historic industrial buildings [1]
   historical structures [1]
   historické konstrukce [1]
   historické průmyslové stavby [1]
   hlinitanový cement [1]
   Hodnocení životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), inventarizačí analýza, rekonstrukce budov, potenciál globálního ohřevu (GWP), kumulová svázaá energie (CED) [1]
   homogenizace, distribuční funkce, relativní permitivita, součinitel tepelné vodivosti homogenization, distribution function, relative permittivity, thermal conductivity [1]
   homogenization, Fourier transform, FFT, discretization, finite element method, convergence, guaranteed bounds [1]
   horizontální atmosférické srážky [1]
   horská povodí,dendrochronologie,struktura dřeva,změna klimatu [1]
   horské povodí [1]
   hraniční inverzní metody [1]
   Hybrid Shearwall, Structural Design, Interface Connection, Cyclic loads, Shear Strength [1]
   Hybrid, Glass, Beam, Polymer, Adhesive, Bonding [1]
   Hydratace cementu,termická analýza,cementové pasty,pucolán,časová závislost [1]
   hydratace, nízké teploty, Arrheniova rovnice, difuze, beton, materiálový model hydration, low temperature, Arrhenius equation, diffusion, concrete, material model [1]