Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ražby metodou drill ad blat 

   Author: Vrbata Jan; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-20)
   Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou aplikací této metody na ...