Now showing items 6-25 of 757

   Subject
   a-priori estimates [1]
   acid atmospheric deposition [1]
   Active optical elements,adaptive optics,optical metrology,diffraction,Talbot effect,interference,interferometry,active lenses,fluidic lenses,optical scanners,spatial light modulator,adaptive interferometry,focal length,doublet,spherical aberration,depth of focus,circle of confusion [1]
   adaptive reuse [1]
   Adaptive Walls [1]
   Adaptivní stěny [1]
   adiabatic cooling [1]
   adiabatické chlazení [1]
   advanced models [1]
   Aerial Data [1]
   air duct,Efficiency,air flow,rehabilitation,moisture in masonry,CFD simulation [1]
   air flow [1]
   Aktivní optické prvky,adaptivní optika,optická metrologie,difrakce,Talbotův jev,interference,interferometrie,aktivní čočky,kapalinové čočky,optické skenery,fázový modulátor světla,adaptivní interferometrie,ohnisková vzdálenost,dublet,sférická aberace,hloubka ostrosti,rozptylový kroužek [1]
   aliance, projekt, organizace, delegování, kontrola práce, tranzitivní práva, kontrola, koordinace, kooperace, komunikace, kontakt, informace, socioekonomická síť. Alliance, Project, Organization, Delegation, Check, Transitive Rights, Control, Coordination, Communication, Contact, Information, Socio-economic Network. [1]
   alkali-activated materials [1]
   alkalicky aktivované materiály [1]
   alternative binders [1]
   alternativní pojiva [1]
   altimetrie, bistatická altimetrie, globální družicové navigační systémy, GPS, průnik kvadrik, referenční elipsoid Altimetry, Bistatic Altimetry, Global Navigation Satellite System, GPS, Intersection of Quadrics, Reference Ellipsoid [1]
   alumin a cement [1]