Now showing items 494-513 of 1357

   Subject
   iniciace [1]
   initiation [1]
   INSPIRE [1]
   INSPIRE, ZABAGEDR , metadata, standardizace, směrnice, normalizace, implementační pravidla, metadatový profil, základní registry, metadatový profil resortu, normalizace, ČSN ISO 19115, geodata, prostorová data, SDI, národní infrastruktura, [1]
   Integrated Design, Functional Architecture, Functional Efficiency, Sustainability, Facility management, Building Cost, Cost Estimating, City Center and "BIM" System. [1]
   Integrované mosty, přechodová oblast, dotvarování betonu, smršťování betonu, zemní tlaky, zásyp, přechodová deska, podpěra, zemní těleso, Integral bridges, transition zore, creep of concrete, shrinkage of concrete, Earth pressures backfill, transition slab, support, soil structure [1]
   intense bedload transport [1]
   intenzivní chod sedimentu [1]
   intercepce porostu [1]
   interception [1]
   interdisciplinary dialogue [1]
   interdisciplinární spolupráce [1]
   inverted U-frame [1]
   Inženýrská geodézie; Zpracování geodetických měření; Lokální prostorová geodetická síť; Vyrovnání metodou nejmenších čtverců; Robustní vyrovnání; M-odhad; Detekce odlehlých hodnot; Shodnostní transformace souřadnic; Modelování geodetických měření; Generátor pseudonáhodných čísel. Engineering surveys; Processing of geodetic measurement; Local spatial geodetic network; Least squares adjustment; Robust adjustment; M-estimator; Detection of outliers; Congruent coordinate transformation; Modeling of geodetic measurement; Pseudorandom number generator. [1]
   iron [1]
   isotope hydrology [1]
   izotopová hydrologie [1]
   Janssen [1]
   Jizera Mountains [1]
   Jizerské hory [1]