Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání hodnocení denního osvětlení v ČSN EN 17037 měřením na modelu pod reálnou oblohou 

   Author: Marcel Pelech; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Hraška Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   V práci je popsán vývoj a tvorba modelu pro měření osvětlenosti pod reálnou oblohou. Výsledná varianta modelu umožnila měření dvou místností s přibližnou orientací sever – jih. Model byl umístěn v obci Roztoky na severním ...