Now showing items 160-179 of 211

  • Spolehlivá záloha dat na optická média 

   Author: Pivovarník František; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Táto práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát na optické média a ob-novou dát z poškodených optických diskov. Popisuje rôzne metódy zálohovania a typy optických diskov. Ďalej rieši problém obnovy dát z dvoch rovnakých, ...
  • Správa a optimalizace PostgreSQL pro OLAP databáze 

   Author: Rozhoň Karel; Supervisor: Stěhule Pavel; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Správa bezpečnostních událostí na Windows serveru 2008 R2 

   Author: Müllerová Silvie; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato bakalářská práce má vybraným administrátorům, IT specialistům a bezpečnostním manažerům umožnit nahlédnout do problematiky bezpečnostních logů a jeho managementu v podnikovém prostředí. První část práce je věnována ...
  • Správa IP adres ve středně velké síti 

   Author: Vít Pekárek; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Síť bez DHCP a DNS serverů nemůže v podstatě fungovat. Jedná se o klíčové nástroje výrazně usnadňující konfiguraci a používání sítě. Tato práce analyzuje nabídku těchto softwarů, vybírá z nich vhodné kandidáty a ukazuje ...
  • Srovnání open-source virtualizačních technologií pro operační systémy 

   Author: Pulec Pavel; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Srovnání software defined storage s klasickým enterprise diskovým polem 

   Author: David Šebek; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato bakalářská práce porovnává dva typy datových úložišť - diskové pole SAN, reprezentováno strojem HPE 3PAR, a softwarově definované úložiště postavené pomocí software Ceph. Cílem tohoto porovnání je zjistit, zda je ...
  • Srovnání systémů privátních cloudů IaaS 

   Author: Klepáč Martin; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Srovnání výkonu síťových souborových systémů SMB/CIFS a NFS v závislosti na použitém systému souborů na serveru a klientovi 

   Author: Bittara Radek; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Statická detekce škodlivých souborů ve formátu PE 

   Author: Ács Jakub; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Doposud známé a užívané postupy při detekci škodlivého softwaru (malwaru) přestávají poskytovat dostačující úroveň ochrany, a proto je zřejmé, že v budoucnu budou muset být nahrazeny, nebo minimálně doplněny inovativními ...
  • Statistika sociálních sítí - mobilní aplikace 

   Author: Campr Tomáš; Supervisor: Hladík Jakub; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat mobilní aplikaci pro platformu Ap- ple/iOS, která přehledně a jedinečně vizualizuje data z uživatelova profilu na sociální síti. Práce se věnuje analýze programového rozhraní ...
  • Studium důvěry v ad-hoc bezdrátových a senzorových sítí 

   Author: Goncharov Pavel; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Trofimova Yelena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Samoorganizující ad-hoc a senzorové sítě, které postrádají logickou infrastrukturu (prvky sítě nejsou rozdělěny na přístupové a ostatní), nachází uplatnění v civilních a vojenských aplikacích vyžadujícíh vysokou autonomitu ...
  • Systém pro 3D snímání blízkého pole 

   Author: Dvořáková Klára; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá přestavením 3D tiskárny na přístroj umožňující automaticky snímat elektromagnetický postranní kanál vycházející z mikroprocesoru (čipové karty). Cílem je na přístroji signál pomocí digitálního osciloskopu ...
  • Systém pro analýzu proudu dat v reálném čase 

   Author: Viktora David; Supervisor: Šenk Adam; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce bylo vytvoření systému pro analýzu proudu dat v reálném čase v kontextu velkých objemů dat. Zpracovávanými daty jsou příspěvky ze sociální sítě Twitter. K samotné analýze byl použit framework Apache Spark, ...
  • Systém pro obsluhu 3D tiskových úloh 

   Author: Třebický David; Supervisor: Žehra Marek; Opponent: Hrončok Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se soustředí na zjednodušení použití open-source 3D tiskáren RepRap běžnými uživateli bez předchozích zkušeností s 3D tiskem. Literární rešerše detailně rozebírá současné možnosti automatizace 3D tisku a způsoby, jak ...
  • Systém pro správu sdílených předdefinovaných administrátorských hesel 

   Author: Hutr Marek; Supervisor: Součková Monika; Opponent: Trofimova Yelena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   V současné době je vzhledem k rostoucímu množství hesel ve firmách nutnost používat nástroj na jejich správu. V této práci je představen enterprise správce hesel jako vhodné řešení do kolaborativního přostředí. Na základe ...
  • Škálovatelnost mailového serveru Axigen pod různými hypervizory 

   Author: Fortin Petr; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zaměřuje na porovnání výkonu hypevizorů při provozování aplikace mailového serveru Axigen. Text obsahuje přehled přístupů k virtualizaci, přehled použitých hypervizorů a jejich vlastností, rešerši nástrojů pro ...
  • Terra Incognita I - Možnosti rozšiřitelnosti 

   Author: Hrubá Eliška; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Terra Incognita I - Uživatelské rozhraní 

   Author: Vojta Petr; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Testování aplikací pro šifrování diskových oddílů 

   Author: Čapek Jindřich; Supervisor: Smítka Jiří; Opponent: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Testování implementací NAT64 

   Author: Vacek Lukáš; Supervisor: Smítka Jiří; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá internetovými protokoly a přechodovými metodami mezi nimi. Rozebírá metody dvojího zásobníku, tunelování a NAT64. Posledním zmíněným mechanizmem se potom zabývá praktická ...