Zobrazují se záznamy 1-20 z 142

   Klíčové slovo
   3D printing, automatization, queue, Django [1]
   3D tisk, automatizace, fronta, Django [1]
   A5/1, correlation, attack on cipher, stream cipher, LFSR [1]
   A5/1, korelační metoda, útok na šifru, proudová šifra, LFSR [1]
   absorpce světla, fluorescence, intenzita přechodu, molekula, ORCA, paralelní výpočty, UNIX, virtuální screening, výpočetní klastr [1]
   Android, PPM, Sound, RC, Arduino, ESP8266. [1]
   Android, PPM, Zvuk, RC, Arduino, ESP8266. [1]
   Apache Spark, data stream processing, Big Data, Twitter, sentiment analysis, REST API [1]
   Apache Spark, proudové zpracování dat, Big Data, Twitter, sentimentální analýza, REST API [1]
   aplikácia, monitorovanie, prenos videa, jazyk C/C++, pcap, RRDtool [1]
   application, monitoring, video streaming, language C/C++, pcap, RRDtool [1]
   ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,data scrapping,partially structured data [1]
   ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,dolování dat,částečně strukturovaná data [1]
   attack detector, brute force attacks, dictionary attacks, stealthy attacks, distributed attacks, SSH server, computer security, CUSUM [1]
   authorization, authentication, Java Enterprise Edition, single sign-on, Shibboleth, application server, GlassFish, SAM, SAML [1]
   automatic installation, linux server, service configuration, Debian, Ubuntu, system management [1]
   automatická inštalácia, linuxový server, konfigurácia služieb, Debian, Ubuntu, správa systému [1]
   autorizace, autentizace, Java Enterprise Edition, jednotné přihlášení, Shibboleth, aplikační server, GlassFish, SAM, SAML [1]
   C language, UNIX, voice data extraction, phone calls, network monitoring, VoIP telephony, SIP [1]
   CAN bus, CAN bus to computer network gateway, computer network, Speed Dreams, car simulator, different views into the scene, synchronization over the network, application, OS Linux [1]