Recent Submissions

 • Zvukový senzor pro Internet of Things, jeho zabezpečení a vzdálená správa 

  Author: Fuchs Ondřej; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Diplomová práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí (Internet of Things) a zejména problematikou zabezpečení zařízení spadajících do této kategorie. Hlavním cílem práce bylo na základě podrobné ...
 • 3D lokalizace bezdrátových modulů v reálném čase 

  Author: Kubišta Adam; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Tvrdík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato práce definuje problém 3D lokalizace v reálném čase, navrhuje algoritmy pro definovanou lokalizaci a navrhuje testy, kterými ověří jakost u navržených algoritmů. V praktické části tyto testy provádí a v poslední řadě ...
 • Simulátor síťových systémů řízený textovými příkazy 

  Author: Ďurčík Jakub; Supervisor: Herout Tomáš; Opponent: Tvrdík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Práce se zabývá analýzou vybrané množiny síťových systémů konfigurovatelných pomocí textových příkazů, návrhem, implementací a testováním univerzálního simulátoru konfigurace těchto systémů, který je mimo jiné možné použít ...
 • Automatická detekce podezřelého síťového provozu pomocí blacklistů 

  Author: Šuster Filip; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato práce se zabývá implementací sady modulů pro detekci podezřelého sí- ťového provozu pomocí veřejných blacklistů. Kromě základní detekce, která spočívá v nahlášení všech síťových toků, umožňují vytvořené moduly sledovat ...
 • Výkon MultiPath TCP protokolu na OpenWRT 

  Author: Subramani Balaji; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
  Multipath TCP (MPTCP) je pokročilým rozšířením stávajícího TCP protokolu, které dokáže nabídnout více než standardní varianta. Transmission Control Protocol (TCP) je dosud nejrozšířenější metodou pro spolehlivou komunikaci ...
 • Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce 

  Author: Holec Martin; Supervisor: Petr Ivo; Opponent: Jureček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na prozkoumání těch ...
 • Rozšíření funkce simulátoru disků DiskSim 

  Author: Berušková Jana; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato bakalářská práce analyzuje, jak diskový simulátor DiskSim simuluje disková pole typu RAID a rozšiřuje ho o funkce, které mu umožní simulovat práci s daty i při výpadku jednoho a více disků. Problém zabezpečení dat je ...
 • Chytrý strážce domácí sítě 

  Author: Páleník Peter; Supervisor: Smítka Jiří; Opponent: Moucha Alexandru
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému, ktorý sa snaží riešiť komplexnú bezpečnosť domácej siete. Najväčší dôraz je kladený na detekciu nových (a neznámych) zariadení na sieti, detekciu útokov a hrozieb v domácej sieti ...
 • Aplikace využívající zranitelnost Dirty Cow pro operační systém Android 

  Author: Souček Vít; Supervisor: Štěpánek Filip; Opponent: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato práce se zabývá zranitelností linuxového jádra CVE-2016-5195, zvanou též Dirty Cow, na operačním systému Android. V textu jsou analyzována stávající řešení útoků a na základě toho je vytvořena instalovatelná aplikace, ...
 • Inteligentní bezpečnostní systém garáže 

  Author: Váňa Miroslav; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Štěpánek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Cílem práce je přinést cenově dostupný, spolehlivý a bezpečný systém na fyzické zabezpečení a monitorování garáže. V návrhu systému je řešeno předávání informací o aktuálním stavu garáže na server. Bezpečnost a spolehlivost ...
 • Korelační útoky na TOR 

  Author: Fajfer Jan; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Primárním cílem této bakalářské práce je popsat a provést korelační útok na anonymizační síť Tor. První kapitola analyzuje design Toru, model a vektory útoku. Druhá kapitola popisuje aktuální stav korelačních útoků na Tor ...
 • Útok postranním kanálem na šifru ChaCha 

  Author: Heinrich Martin; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Bakalářská práce teoreticky rozebírá dvě metody útoku vedlejším kanálem, a sice diferenciální odběrovou analýzu (DPA) a elektromagnetickou analýzu (EMA). Dále se zabývá aplikací DPA na proudovou šifru ChaCha, implementovanou ...
 • Statická detekce škodlivých souborů ve formátu PE 

  Author: Ács Jakub; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Doposud známé a užívané postupy při detekci škodlivého softwaru (malwaru) přestávají poskytovat dostačující úroveň ochrany, a proto je zřejmé, že v budoucnu budou muset být nahrazeny, nebo minimálně doplněny inovativními ...
 • Ovlivňování vykreslování 3D scén v reálném čase pro DirectX 11 

  Author: Čudka Jakub; Supervisor: Štěpánek Filip; Opponent: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Práce se zameruje na útoky na grafické programy, které využívají knihovny DirectX 11 pod operacním systémem Windows 10. Tyto útoky mají jako hlavní cíl pocítacové hry, ale dají se využít kdekoliv, kde se tato knihovna ...
 • Ochrana anonymity uživatele v Internetu 

  Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V práci se zabývám ochranou anonymity uživatele v Internetu. V teoretické části vysvětlím důležité pojmy pro pochopení principů útoků a obranných mechanizmů. Odhalím jádra problémů vybraných útoků a jejich náležitou obranu ...
 • Aplikace pro zakódování škodlivého kódu 

  Author: Kopecká Pavlína; Supervisor: Štěpánek Filip; Opponent: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem, jak zakódovat škodlivý soubor tak, aby následně nebyl rozpoznán antivirovým programem jako škodlivý. Cílem práce je implementovat program pro příkazovou řádku, který vezme škodlivý ...
 • Minimalistický CI systém 

  Author: Franc Martin; Supervisor: Jirůtka Jakub; Opponent: Smítka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci minimalistického systému kontinuální integrace softwaru vhodného pro menší komunitní projekty, který je snadno rozšiřitelný pro různá běhová prostředí (LXC kontejner, ...
 • Zabezpečení hlasovací aplikace Baletka 

  Author: Nohejl Petr; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Růžička Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Rešeršní část práce se zabývá především bezpečností elektronických volebních systémů a popisuje konkrétní případy užití těchto systémů v praxi. Praktická část práce navazuje na teoretickou část práce a zkoumá elektronický ...
 • Časový útok na šifru RSA 

  Author: Andrýsek Martin; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Tato práce se zabývá replikaci útoku na RSA kryptosystém časovým postrannim kanálem, který je realizován měřenim času algoritmu opakovaných čtvercu s Montgomeryho násobenim. Útok se zameřuje na měřeni času trvani dešifrováni ...
 • Analýza a implementácia školského systému domácich prác 

  Author: Engler Tibor; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou požiadaviek základných a stredných škôl na webový systém odovzdávania domácich úloh, prieskumom existujúcich riešení tejto problematiky a vývojom prototypu za použitia cloudových ...

View more