Collections in this community

Recent Submissions

 • Aplikace pro komunikaci s Trade Workstation (TWS) v AndroidOS 

  Author: Michal Sakala; Supervisor: Trdlička Jan; Opponent: Balík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro systém Android umožňující přístup na burzu prostřednictvím existujícího účtu u společnosti Interactive Brokers (IBKR) s využitím v lokální síti běžící obchodní platformy ...
 • Certifikované algoritmy pro hledání minimální kostry 

  Author: Tomáš Homola; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Tvrdík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá úvodem do procesu deduktivní formální verifikace. Teoretická část práce seznámí čtenáře s frameworkem Frama-C pro modulární analýzu programů napsaných v jazyce C. Ten k verifikaci používá pluginy, ...
 • Analýza bezpečnosti DNS serverů 

  Author: Michal Kovačič; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá bezpečnostní analýzou běžně používaných DNS serverů, konkrétně jejich odolností proti vybraným známým útokům. Teoretická část začíná popisem protokolu DNS a pokračuje seznámením se s vybranými útoky, ...
 • Použití intervalové aritmetiky v řešičích soustav lineárních rovnic 

  Author: Stanislav Hlubocký; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce má za prozkoumat vlastnosti řešení soustav lineárních rovnic s~ne\-přesnou pravou stranou reprezentovanou pomocí náhodných veličin. Následně je porovnává s výsledky, které dává intervalová aritmetika. Výpočet ...
 • Studie zranitelností Linuxového jádra 

  Author: Jan Pánov; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Zemánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Práce se zabývá zranitelností CVE-2019-9213 související s chybou \mbox{v pa}\-mě\-ťo\-vém substému operačního systému Linux. Umožnuje namapování virtuální adresy 0. Zranitelnost je včetně dvou dalších (Mutagen Astronomy a ...
 • Klasifikace provozu přenášeného pomocí protokolu QUIC 

  Author: Andrej Lukačovič; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Fesl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Táto práca sa zaoberá monitorovaním sieťovej komunikácie prenášanej pomocou protokolu QUIC, následnou analýzou a~návrhom z~ktorého vzíde model strojového učenia slúžiaci na klasifikáciu jednotlivých tried komunikácie ...
 • Vkládání interaktivních prvků a multimédií do PDF souborů prostřednictvím TeXu 

  Author: Michal Vlasák; Supervisor: Olšák Petr; Opponent: Guth Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Zaměřením této bakalářské práce je oblast interaktivních prvků a multimédií ve formátu PDF, obzvlášť pak ve spojitosti s TeXem. Kromě analýzy a diskuze toho, co specifikuje norma formátu PDF nebo co implementují existující ...
 • Metody autentizace a prolamování hesel 

  Author: Jiří Hájek; Supervisor: Knap David; Opponent: Jureček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Na začátku této práce porovnáváme dnes běžně používané metody autentizace a také mluvíme o historii, současnosti a budoucnosti zabezpečení hesel. Později využíváme nástroj Hashcat k experimentům s útoky hrubou silou a ...
 • Bezpečnostní audit portálu LearnShell 

  Author: Pavel Khunt; Supervisor: Pozděna Martin; Opponent: Žitný Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním bezpečnostních zranitelností aplikace LearnShell, která je vyvíjena na FIT ČVUT v Praze. K nalezení těchto zranitelností slouží metodiky penetračního testování, které se odlišují ...
 • Bezpečnostní analýza bezklíčového vstupu Tesla Model 3 

  Author: Martin Šutovský; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  V práci je analyzovaná Bluetooth Low Energy komunikácia v Tesle 3 so zameraním na bezkľúčový prístup, modelovanie hrozieb a návrh útokov. Pri postupe v praktickej časti bola použitá metodika penetračného testovania PTES ...
 • Aplikace pro bezpečnostní analýzu bezdrátové komunikace pomocí SDR 

  Author: Aleksei Kravtsov; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Moucha Alexandru
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Účelem této práce je prozkoumat některé ze stávajících typů útoků prováděných pomocí SDR a také vytvořit aplikaci, která tyto útoky usnadňuje pomocí USRP B210 pro penetrační testování. Aplikace musí podporovat následující ...
 • Klasifikace akcí přenášených skrz šifrované TLS spojení 

  Author: Zdena Tropková; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a klasifikací šifrovaného TLS spojení na bázi síťových toků. V první části je představena anotovaná datová sada vytvořená převážně z provozu z reálné sítě, na základě které je dále ...
 • Přenosný přístupový identifikační systém využívající technologii NFC a umožňující komunikaci přes GSM bránu 

  Author: Martin Šimůnek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato bakalářská práce se věnuje využití technologie NFC k identifikaci osoby držící příslušnou kartu/tag se zaměřením na využití platformy Arduino. Jedná se o analýzu již existujících řešení a navržení vlastního řešení. ...
 • Služba generující GraphQL API pro Django 

  Author: Ladislav Louka; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Dojčinovski Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem modulu pro generování GraphQL API ve webovém frameworku Django. Hlavní část práce řeší rozvoj modulu Simple API, který se zaměřuje na rychlou tvorbu API vycházející z existujících ...
 • Analýza zabezpečení dat od vzniku v experimentu ATLAS v CERN po zveřejnění 

  Author: Jakub Weisl; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato práce se soustředí na dvě témata, první vzdálený přístup k systémům sběru dat z experimentu ATLAS a druhý je ochrana a správa naměřených a nasimulovaných dat v rámci projektu ATLAS. V práci je nejdříve prozkoumán a ...
 • Systém na bezpečné a efektivní zálohování dat 

  Author: Michal Kunert; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Trdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému, který dokáže zabezpečit uživatelská data pomocí synchronizace těchto dat mezi klientem a serverem. Na straně serveru je využit pro ukládání dat souborový ...
 • Interpretovatelnost výsledků detekce malware založených na strojovém učení pomocí sady pravidel 

  Author: Jan Dolejš; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Metody strojového učení se prokázaly jako užitečný nástroj v řadě aplikací. Antivirové společnosti našly jejich využití i pro rychlou a spolehlivou detekci malwaru, poskytující jejich uživatelům bezpečnější prostředí před ...
 • Zranitelnosti a útoky typu Distributed Denial-of-Service 

  Author: Kamil Kopp; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Fesl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Práce se zabývá kybernetickými útoky typu Distributed Denial-of-Service. Je vytvořen přehled druhů těchto útoků a jejich příkladů, u každého jsou popsány možné scénáře útoku, jaké jsou dopady a možnosti zmírnění. Z přehledu ...
 • Autentizace uživatelů pomocí oční duhovky 

  Author: Pavla Louthánová; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Práce se zabývá rozpoznáváním uživatelů pomocí oční duhovky. Náplní rešeršní části práce je seznámení s biometrickými metodami a systémy pro autentizaci uživatelů. Následně se práce zaměřuje na rozpoznávání oční duhovky. ...
 • Bezpečnostní analýza ukládání hesel v prohlížeči Mozilla Firefox 

  Author: Vladimir Dmitriev; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Prágl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato práce je zaměřena na seznámení s postupy, jakými webové prohlížeče zabezpečují uložená prostřednictvím správce hesel data. Jedním z cílů je porovnání "best practicies" pro danou problematiku s řešeními použitými v ...

View more