Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza bezpečnosti aktualizované vnitřní sítě vozu Tesla Model 3 

  Author: Lukáš Nerad; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Moucha Alexandru
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostní analýzou aktualizované vnitřní sítě automobilu Tesla Model 3. Teoretická část práce popisuje síťové technologie používané automobilovým průmyslem a seznamuje čtenáře s využívanými ...
 • Automatizované hledání zranitelností webových aplikací 

  Author: Oliver Šmakal; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Fornůsek Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  Cílem této práce je vytvořit nástroj či plugin, který rozšíří možnosti skenování zranitelností webových aplikací. K dosažení tohoto cíle byla provedena analýza nejpopulárnějších open-source nástrojů k automatické detekci ...
 • Efektivní paralelní vícecestný Quicksort algoritmus 

  Author: Ondřej Voronecký; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  V této diplomové práci je představena nová verze paralelniho in-place Quicksort algoritmu MPQ-sort pro řazeni poli, s využitim OpenMP pro paralelizaci. Dosavadni implementace využivaji pro rozdělováni pouze jednoho pivota. ...
 • Systém pro konsolidaci virtuálních počítačů 

  Author: Michal Polák; Supervisor: Fesl Jan; Opponent: Tvrdík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
  V této práci se zabývám problémem konsolidace virtuálních strojů se zaměřením na optimalizaci zatížení síťové infrastruktury. Tento problém definuji a uvádím několik možných postupů řešení. Ty pak experimentálně otestuji ...
 • Bezpečná vzdálená aktualizace firmwaru pro Arduino 

  Author: Matyáš Rak; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Janeček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi bezpečné vzdálené aktualizace pro platformu Arduino. Nejprve jsou představeny důležité pojmy použité v této práci a shrnuta stávající řešení vzdálené aktualizace pro Arduino. Dále ...
 • Řešiče soustavy lineárních rovnic pro intervalovou aritmetiku 

  Author: Michal Demko; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať efektivitu a následky riešenia systémov lineárnych rovníc s nepresnou pravou stranou. Tá je reprezentovaná náhodnými veličinami a výsledky sú porovnávané s použitím intervalovej ...
 • Studie zranitelností moderních procesorů a jejich řešení 

  Author: Matyáš Černý; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerši vybraných bezpečnostnich zranitelnosti v modernich procesorech. Teoretická část práce obsahuje popis zranitelnosti Rogue In-Flight Data Load, Load Value Injection a Foreshadow. Do ...
 • Automatická tvorba datábáze TLS otisků 

  Author: Anton Aheyeu; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu pytrap pro systém NEMEA, který umožňuje identifikovat komunikující procesy pomocí databáze otisků TLS. Pro automatické vytváření databáze TLS otisků byl vyvinut zásuvný ...
 • Bezpečnost sandboxu jazyka Lua 

  Author: Petr Adámek; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Fornůsek Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Lua je programovací jazyk, který lze použít pro rozšíření jiné aplikace o skriptovací prostředí. Tato práce se zabývá izolací Lua scriptů od citlivých částí aplikace. Sandboxing se používá pro izolaci dílčích částí aplikace. ...
 • Simulátor FIDO2 autentizace 

  Author: Matěj Borský; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením simulátoru FIDO2 autentizace, konkrétně simulování USB bezpečnostního klíče. Popisuje fungování celé technologie FIDO2 se zaměřením na protokol a funkce bezpečnostních klíčů. Dále ...
 • Bezpečná vzdálená aktualizace platformy ESP32 

  Author: Marek Kočí; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Obsahem této bakalářské práce je analýza bezpečnostních rizik a zranitelností souvisejících s Firmware Over the Air aktualizací IoT zařízení. Analytická část práce popisuje princip aktualizace firmware, související ...
 • Analýza a implementace simulovaného prostředí pro softwarově definované sítě 

  Author: Matěj Lanča; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Fesl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi simulace softwarově-definovaných sítí od společnosti Cisco ve virtualizovaném prostředí. Konkrétněji se jedná o analýzu technologií SD-WAN a SD-Access z nichž lze plně virtualizovat ...
 • Implementace TRNG založeného na SRAM na mikrokontroléru 

  Author: Daniel Jantošovič; Supervisor: Kodýtek Filip; Opponent: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá generátormi náhodných čísel. Na začiatku sa venuje ich rozdeleniu z hľadiska determinizmu či konštrukčným princípom a uvádza príklady využiteľnosti v praxi. Následne sa hlbšie venuje ...
 • Framework pro bezpečnou vzdálenou aktualizaci firmwaru IoT zařízení 

  Author: Štěpán Koníček; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato práce představuje bezpečný model pro Over-the-Air aktualizace IoT zařízení. Tento model je vytvořen na základě rešerše existujících FOTA architektur a vytvořeného modelu hrozeb pro proces OTA aktualizace. Model je ...
 • Testování bezpečnosti v mobilních sítích 

  Author: Simona Lániková; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Luňák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Práca sa zaoberá technológiami využitých v mobilných sieťach druhej až piatej generácie s dôrazom na autentizáciu a zabezpečenie hlasových a dátových prenosov. Predovšetkým sa zameriava na siete štvrtej generácie a ...
 • Analýza a demonstrace zranitelnosti ProxyLogon 

  Author: Gabriel Hévr; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Prágl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Na začátku roku 2021 byla objevena závažná zranitelnost v programu Microsoft Exchange, která byla hojně zneužívána, a v kombinaci s dalšími zranitelnostmi umožňovala útočníkům kompletní ovládnutí daného systému. Popisovaná ...
 • Těžké matematické problémy v kryptografii 

  Author: Marek Holík; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Scholtzová Jiřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Práce představuje šifry a protokoly založené na problému faktorizace čísel, problému kvadratických residuí a problému disktrétního logarithmu. Náhodné instance matematických problémů jsou generovány na základě popsaných ...
 • Bezpečnostní zranitelnosti v Lightning Network 

  Author: Jan Kalivoda; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Gattermayer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Obsahem této práce je analýza protokolu Lightning Network, sloužícího k provádění bitcoinových plateb mimo blockchain (off-chain) rychlým a laciným způsobem. Jedná se o jedno z možných řešení tzv. problému škálovatelnosti ...
 • Backend systému pro ukládání bezpečnostních dat 

  Author: Filip Pokorný; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Obůrka Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nového backendového systému pro ukládání a vyhledávání bezpečnostních dat (Cyber Threat Intelligence). Obsahem je analýza současného řešení pro ukládání a vyhledávání v bezpečnostních ...
 • Bezpečnostní analýza výdejních boxů 

  Author: Eliška Krátká; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostní analýzou chytrých skříněk Blocks se zaměřením na admin zónu. Práce obsahuje shrnutí konkurence a popis implementace. Hrozby jsou modelovány pomocí metodiky STRIDE a risk je ...

View more