Poslední příspěvky

 • Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA 

  Autor: Titov Denis; Vedoucí práce: Jeřábek Stanislav; Oponent práce: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i protokoly podle normy ISO/IEC ...
 • Nasazení SSO řešení 

  Autor: Gajdoš Martin; Vedoucí práce: Stegura Jiří; Oponent práce: Čermáková Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Hlavným cieľom mojej práce je zaintegrovať single sign-on riešenie do existujúcej infraštruktúry firmy Ataccama Software, s.r.o. Aktuálne toto prostredie pozostáva z webových aplikácií, kde do každej sa musia užívatelia ...
 • Doplňující služby pro systém Zabbix 

  Autor: Piták Martin; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací tří doplňkových služeb k systému Zabbix konkrétně simulátoru podmínek pro systém Zabbix, spojení mezi systémem Zabbix a službou Slack a přeposílání záznamů ze systému ...
 • Grafické rozhraní simulátoru disků DiskSim 

  Autor: Jakubovič Kamil; Vedoucí práce: Kašpar Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace grafického uživatelského rozhraní simulátoru disků DiskSim. Účelem rozhraní je snadná a přehledná práce se simulátorem s důrazem na grafickou interpretaci jeho výsledků. ...
 • Porovnání systémů pro pokročilou správu připojení k síti 

  Autor: Lauer Ondřej; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Bílý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  V této bakalářské práci jsem řešil problém výběru a částečné implementace vhodného open-source systému pro pokročilou správu uživatelů pro fakultní síť FIT ČVUT v Praze. Literární rešerše práce se zabývá porovnáním dostupných ...
 • Podpora pro filtrování SSL/TLS komunikace v Privoxy 

  Autor: Švec Václav; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  Práce se věnuje problematice proxy serverů ve vztahu k HTTP a HTTPS protokolům, a také popisuje způsoby filtrování HTTPS komunikace. Představeny jsou zde jednotlivé způsoby filtrování HTTPS komunikace, možnosti těchto ...
 • GPU akcelerované vyhodnocení kvality videa 

  Autor: Fanfule Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Práce je zaměřena na objektivní vyhodnocení kvality videa. V rámci této práce jsou popsány metody jak porovnávat kvalitu různých verzí jednoho videa. Vybral jsem několik různých způsobů porovnávání kvality videa, tyto ...
 • Výukový přípravek s tlakovými senzory 

  Autor: Bezstarosti Pavel; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Prágl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu výukového přípravku pro práci s IoT technologiemi. Přípravek umožňuje studentům si vyzkoušet napojeni předpřipravených programů, nebo vlastních programu na protokoly MQTT a HTTP. ...
 • Identifikace příznaků infikovaného uživatele z proxy logu 

  Autor: Nemčík Daniel; Vedoucí práce: Kopp Martin; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Táto práca sa zaoberá aplikáciou algoritmov strojového učenia na detekciu malvéru v sieťovej komunikácii. Práca analyzuje vopred pripravené dáta pochádzajúce zo záznamov sieťovej komunikácie a upravuje ich pre účely ...
 • Řešení problému diskrétního logaritmu použitím index calculu na GPU 

  Autor: Plíšek Dominik; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
  Práce se zabývá možností využít grafickou kartu k urychlení jednoho kroku index calculu, algoritmu pro hledání diskrétního logaritmu. V tomto kroku je řešena rozsáhlá řídká soustava lineárních kongruencí. Práce popisuje ...
 • Vyrovnávání zátěže a možnosti zajištění výpadku Documentum Content Serveru 

  Autor: Staniek Štěpán; Vedoucí práce: Robenek Jiří; Oponent práce: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Documentum je Enterprise content management system pro správu velkého objemu dokumentů používán velkými korporacemi. Tento system umožňuje přístup tisícům uživatelů v jakoukoliv dobu a je opravdu důležité zajistit dobrou ...
 • Brána sběrnice CAN do počítačové sítě pro simulátor automobilu 

  Autor: Čermák Tomáš; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Prágl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením brány sběrnice CAN do počítačové sítě. Dále úpravou automobilového simulátoru Speed Dreams umožňující ovládání ze sběrnice CAN pomocí vytvořené brány a běhu několika instancí s ...
 • Automatická instalace linuxového serveru a základní konfigurace služeb 

  Autor: Sekera Jakub; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Smítka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Práca je zameraná na to ako zjednodušiť a zefektívniť inštalácie a konfigurácie virtuálnych linuxových serverov postavených na distribúciach Ubuntu a Debian. Cieľom je to, aby celkový čas strávený pri inštalácií a následnej ...
 • Analýza rescue souboru BestCrypt Volume Encryption 

  Autor: Vojtěšek Jan; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Tato práce je zaměřena na reverzní inženýrství a bezpečnostní analýzu programu na šifrování disku BestCrypt Volume Encryption. Obsahuje detailní popis doposud nedokumentovaného binárního formátu souboru, který se používá ...
 • Knihovna pro bezdrátové ovládání GoPro kamery z prostředí Wolfram Mathematica 

  Autor: Sládek Michal; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Štepanovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti vzdáleného ovládání kamery GoPro, navrhnout a implementovat knihovnu v jazyce Wolfram Language, která tuto funkcionalitu zpřístupní v prostředí Wolfram Mathematica. Výsledná knihovna ...
 • Experimenty se standardem HEVC pro kompresi videa 

  Autor: Němec David; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
  Cílem této diplomové práce je analyzovat nejnovější HEVC video kompresní formát a jeho porovnání a alternativami jako jsou H.264 a VP9. Část práce je zaměřena na programování aplikace vyhodnocující kvalitu videa, která je ...
 • Infrastruktura pro centralizovanou automatickou instalaci serverů 

  Autor: Sokol Jan; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a implementací systému na instalaci serverů bez lidského dozoru. Cílem práce je využití některého již použitého systému a s úpravami nasazení do produkce. V teoterické části práce ...
 • Vytvoření metodiky pro srovnávání softwarových generátorů packetů 

  Autor: Funtán Michal; Vedoucí práce: Padrta Aleš; Oponent práce: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
  Tato práce je věnována popisu vnitřní struktury softwarových generátorů paketů a zmiňuje několik postupů, které lze využít pro generování paketů pod operačním systémem Linux. Definuje oblasti, ve kterých jsou generátory ...
 • Využití Threat Intelligence v informační bezpečnosti 

  Autor: Bertovič Marek; Vedoucí práce: Štěpánek Filip; Oponent práce: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
  Práce se zabýva problémem threat intelligence. Je zde diskutován výběr vhodné SIEM platformy a návrh korelačních algoritmů. Tyto algoritmy jsou zaměřeny na detekci TOR, phishingu a ransomware. Součastí je popis návrhu ...
 • Časový útok na šifru RSA 

  Autor: Andrýsek Martin; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce se zabývá replikací útoku na RSA kryptosystém časovým postranním kanálem, který je realizován měřením času algoritmu opakovaných čtverců s Montgomeryho násobením. Útok se zaměřuje na měření času trvaní dešifrování ...

Zobrazit další