Poslední příspěvky

 • Lokalizace senzorů v síti LoRaWAN 

  Autor: Pospíšilík Jiří; Vedoucí práce: Smotlacha Vladimír; Oponent práce: Moucha Alexandru
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací senzorů v IoT síti LoRaWAN asoučasně popisuje a připravuje potřebnou infrastrukturu. Řešení si klade zacíl energeticky nenáročný způsob určení pozice, který by nesnižoval ...
 • Detekce anomálií v provozu IoT sítí 

  Autor: Soukup Dominik; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti v prostředí Internet of Things (IoT). Prvním cílem je analýza aktuálního stavu IoT sítí a identifikace bezpečnostních slabin bezdrátových senzorových protokolů. ...
 • Podpora automatické správy virtualizačního kontejneru Solaris Zones na platformě Solaris 

  Autor: Šimáček Tomáš; Vedoucí práce: Šoch Michal; Oponent práce: Trdlička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou automatické správy virtualizačního kontejneru Solaris Zones na platformě Solaris. Její součástí je podrobný popis tohoto virtualizačního kontejneru a také porovnání běžně ...
 • Univerzální agregační modul pro systém NEMEA 

  Autor: Slabihoudek Michal; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Bartoš Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního agregačního modulu do existujícího síťového detekčního systému NEMEA. Text práce obsahuje popis systému NEMEA včetně datových formátů využívaných pro komunikační ...
 • Komunikace skrze Captive portal 

  Autor: Černáč Martin; Vedoucí práce: Padrta Aleš; Oponent práce: Moucha Alexandru
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Captive portál je software, zpravidla nasazován na veřejně dostupných sítích, který typicky omezuje či limituje přístup do sítě Internet. Tato diplomová práce se věnuje problematice obcházení takových limitací pomocí ...
 • Alternativní síťové vrstvy v OpenStacku 

  Autor: Sharma Pragya; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Moucha Alexandru
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
  Cloud computing zskv rostouc popularitu dky vy klovatelnosti, vt exibilitu a snadnj dostupnost svch slueb. Cloud Computing umouje poskytovatelm slueb vytvet velk mnostv zdroj zkaznkm, aby mli uivatel k dispozici zdroje na ...
 • Využití strojového učení pro extrakci kontextu síťových incidentů 

  Autor: Jílek Marek; Vedoucí práce: Kopp Martin; Oponent práce: Machlica Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce pojednává o možnostech využití znalostního inženýrství pro odhalování síťových incidentů a extrakci jejich kontextu. V první části se zaměříme na současné systémy automatizovaného odhalování incidentů, především ...
 • Systém pro evidenci podezřelých skupin síťových adres 

  Autor: Stejskalová Lenka; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Bartoš Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce se zabývá analýzou provozu jdoucího z podezřelých síťových adres a jejím rozdělováním těchto adres do skupin. Cílem práce je vytvořit systém pro evidování skupin podezřelých adres, které jsou hlášeny společně v ...
 • Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace 

  Autor: Jánský Tomáš; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Kubátová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Mezi nejrozšířenější a zároveň nejnebezpečnější síťové útoky patří bezesporu distribuované útoky odepření služby (DDoS). Tyto útoky jsou neustálou hrozbou všem poskytovatelům internetového připojení a jsou schopny vyřadit ...
 • Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP 

  Autor: Drhová Klára; Vedoucí práce: Joščák Daniel; Oponent práce: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby autentizace, autorizace a správy relací, které jsou dennodenně používány uživateli Internetu v rámci protokolu HTTP. Důraz je kladen především na bezpečnost a bezpečnostní slabiny ...
 • Bezpečnostní analýza protokolu Signal 

  Autor: Rubín Jan; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato diplomová práce se zabývá studiem protokolu Signal. Zaměřuje se především na použitou kryptografii, funkcionalitu a strukturu protokolu. Práce dále obsahuje analýzu zdrojových kódů oficiální implementace a porovnává ...
 • Detekce útoků využívajících aplikační protokol HTTP 

  Autor: Ďuračka Tomáš; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Bartoš Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Diplomová práce se zabývá problematikou rostoucího počtu útoků na webové aplikace a klade si za cíl vyvinout NEMEA modul pro detekci tohoto typu útoků. Modul bude průběžně analyzovat síťové toky a na základě předdefinovaných ...
 • Nahrávání VoIP hovorů kontaktního centra 

  Autor: Miozga David; Vedoucí práce: Herout Tomáš; Oponent práce: Smítka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému pro nahrávání VoIP hovorů. Samotné nahrání hovorů je provedeno prostřednictvím proprietární funkcionality Built-in-Bridge některých koncových zařízení společnosti Cisco. ...
 • Analýza a konstrukce důvěry v ad-hoc sítích pomocí neuronových sítí 

  Autor: Aubekerova Tatyana; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Kubr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
  Tato pr´ace je vˇenov´ana oblasti Ad-hoc s´it´i, konkr´etnˇe konceptu d uvˇery a je z´amˇeren´a na moˇznosti vyuˇzit´i neuronov´ych s´it´i do tohoto konceptu. Nejprve jsou uvedeny definice souvisej´ic´ich pojm u, pak ...
 • Obrana proti fingerprintingu do Privoxy 

  Autor: Sixta Jiří; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
  Tato práce představuje současné techniky fingerprintingu webového prohlížeče. Pro vybrané techniky navrhuje možné způsoby obrany. Práce dále představuje proxy software Privoxy, do kterého implementuje zvolené obrany a ...
 • Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows 

  Autor: Artemov Roman; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Prágl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové ...
 • Bezpečnostní studie aplikace 

  Autor: Kvasnička Tomáš; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Hlavním cílem této práce je výzkum metod a sofware používaných v oblasti počítačové bezpečnosti, následovaný nezávislým posouzením zadané aplikace. Tato analýza se soustředí na potenciální bezpečnostní nedostatky. Opravdovým ...
 • Obfuskační nástroj pro Python 

  Autor: Holoubek Martin; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Blažek Rudolf Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-13)
  Tato práce se zabývá problematikou obfuskace pro programovací jazyk Python 3. Postupně jsou analyzovány existující přístupy a řešení. Dále je práce zaměřena na návrh nového modulárního nástroje spolu s obfuskačními moduly. ...
 • Síťová aplikace v jazyce P4 

  Autor: Čtrnáctý Martin; Vedoucí práce: Benáček Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi vyvažování zátěže za použití jazyka P4, který využívá principů softwarově definovaných sítí. Práce nejprve analyzuje dostupné algoritmy pro vyvažování zátěže, možnosti jazyka P4 a ...
 • Rešerše a ukázka zabezpečení platformy (TPM) 

  Autor: Holoubková Andrea; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum řešení pro realizaci důvěryhodné platformy. Podrobnější popis je věnován standardům organizací Trusted Computing Group (TCG) a GlobalPlatform. Jedná se o bezpečnostní čip Trusted ...

Zobrazit další