Poslední příspěvky

 • Obrana proti fingerprintingu do Privoxy 

  Autor: Sixta Jiří; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
  Tato práce představuje současné techniky fingerprintingu webového prohlížeče. Pro vybrané techniky navrhuje možné způsoby obrany. Práce dále představuje proxy software Privoxy, do kterého implementuje zvolené obrany a ...
 • Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows 

  Autor: Artemov Roman; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Prágl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové ...
 • Bezpečnostní studie aplikace 

  Autor: Kvasnička Tomáš; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Hlavním cílem této práce je výzkum metod a sofware používaných v oblasti počítačové bezpečnosti, následovaný nezávislým posouzením zadané aplikace. Tato analýza se soustředí na potenciální bezpečnostní nedostatky. Opravdovým ...
 • Obfuskační nástroj pro Python 

  Autor: Holoubek Martin; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Blažek Rudolf Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-13)
  Tato práce se zabývá problematikou obfuskace pro programovací jazyk Python 3. Postupně jsou analyzovány existující přístupy a řešení. Dále je práce zaměřena na návrh nového modulárního nástroje spolu s obfuskačními moduly. ...
 • Síťová aplikace v jazyce P4 

  Autor: Čtrnáctý Martin; Vedoucí práce: Benáček Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi vyvažování zátěže za použití jazyka P4, který využívá principů softwarově definovaných sítí. Práce nejprve analyzuje dostupné algoritmy pro vyvažování zátěže, možnosti jazyka P4 a ...
 • Rešerše a ukázka zabezpečení platformy (TPM) 

  Autor: Holoubková Andrea; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum řešení pro realizaci důvěryhodné platformy. Podrobnější popis je věnován standardům organizací Trusted Computing Group (TCG) a GlobalPlatform. Jedná se o bezpečnostní čip Trusted ...
 • Modul pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech 

  Autor: Naňka Ondřej; Vedoucí práce: Kalvoda Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech s důrazem na škálovatelnost vlastního modulu.
 • Paralelní řadící algoritmy 

  Autor: Řehák Pavel; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato práce pojednává o řadících algoritmech quicksort, mergesort a radixsort. V první části je popsána jejich sekvenční varianta. Následně je provedena paralelizace algoritmů pomocí technologie OpenMP. Implementace těchto ...
 • Zobrazování filmových titulků na základě otisků zvukové stopy 

  Autor: Javůrek Jakub; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Práce se zabývá časováním filmových titulků pomocí otisků získaných ze zvukové stopy. Součástí je analýza existujících titulkových formátů a problémů s jejich synchronizací s videem, popis existujících řešení těchto problémů ...
 • Interaktivní simulátor sítí pro analýzu a vizualizaci protokolů 

  Autor: Goncharov Pavel; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Kubr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Vývoj síťových technologií je hnací silou moderní inovace a pokroku v mnoha klíčových oblastech. To má významný dopad na množství průmyslových odvětví a globální ekonomiky jako celku. Mezinárodní korporací, vláda a akademická ...
 • Bezpečnostní incidenty v SSL/TLS implementacích 

  Autor: Král Jan; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato bakalářská práce se věnuje protokolu SSL/TLS a několika s ním souvisejícím síťovým útokům a bezpečnostním slabinám z posledních let. Jejím cílem je představit a analyzovat tyto útoky, jejich možnosti a jejich případná ...
 • Včasné varování před problémy infrastruktury informačního systému 

  Autor: Beránek Martin; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Šabata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá tématy spojenými s předpovědmi dat a analýzou příčiny závad v informačních systémech. Používá statistické metody a metody strojového učení, které mohou být použity pro předpověď závad. Tyto předpovědi ...
 • Implementace prostředí pro experimentování s grafovými databázemi 

  Autor: Karvánková Radka; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Quast Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci prostředí pro testování grafových databází. Na základě analýzy je prostředí řešeno sadou skriptů psaných v programovacím jazyce Python. Výsledek praktické části umožňuje ...
 • Detekce a fyzická lokalizace útočníků v sítích WiFi 

  Autor: Samek Jakub; Vedoucí práce: Blažek Rudolf Bohumil; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
  Tato práce se zabývá vývojem a implementací distribuovaného systému pro ochranu WiFi sítí před útoky a porušováním uživatelských politik. Práce obsahuje analýzu existujících metod a dostupných nástrojů pro detekci, fyzickou ...
 • Monitor síťového provozu v protokolu PTP 

  Autor: Lhotecký Vlastimil; Vedoucí práce: Smotlacha Vladimír; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-02)
  V této práci se zabývám návrhem a implementací programu pro monitorování síťového provozu v protokolu PTP v rámci lokální sítě v reálném čase. Důležitou informací je hlavně přesnost synchronizace času mezi monitorovanými ...
 • Manager síťových připojení jako modul pro robota NAO 

  Autor: Jelínek Tomáš; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
  Práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro robota NAO, který umožňuje management síťových připojení. Navržený modul je schopen automatické obnovy zvoleného WiFi připojení při jeho náhlém výpadku, volit různé WiFi ...
 • Analýza zálohování pro malé a střední podniky (SME) v České republice 

  Autor: Vašák Jaroslav; Vedoucí práce: Wang Pi Chung; Oponent práce: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Cílem této práce je navrhnout malým a středním podnikům adekvátní typ nasazení zálohovacího řešení. Zálohování dat je i přes jeho důležitost stále mnohými firmami opomíjeno. K řešení problému je navrhnut matematický model, ...
 • Podpora vývoje aplikací pro čipové karty Java Card 

  Autor: Pak Valeriya; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
  Probírají se predevším mechanismy zabezpecení komunikace se smart karty pomocí SCP01 a SCP02 podle specifikace GlobalPlarform. Práce popisuje mezinárodní standardy, technologií cipových karet na platforme Java Card. V rámci ...
 • Analýza a testování protokolů pro spolehlivý multicast 

  Autor: Maher Uladzislau; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou protokolů sloužícím ke spolehlivému přenosu dat od odesílatele k více příjemcům, neboli spolehlivý multicast. Cílem práce je prozkoumat a porovnat existující protokoly řešící tento ...
 • Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA 

  Autor: Titov Denis; Vedoucí práce: Jeřábek Stanislav; Oponent práce: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i protokoly podle normy ISO/IEC ...

Zobrazit další