Now showing items 96-115 of 211

  • Nahrávání VoIP hovorů kontaktního centra 

   Author: Miozga David; Supervisor: Herout Tomáš; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému pro nahrávání VoIP hovorů. Samotné nahrání hovorů je provedeno prostřednictvím proprietární funkcionality Built-in-Bridge některých koncových zařízení společnosti Cisco. ...
  • Nasazení platformy SharePoint 2013 ve firmě 

   Author: Vašák Jaroslav; Supervisor: Buben Milan; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nasazení SSO řešení 

   Author: Gajdoš Martin; Supervisor: Stegura Jiří; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Hlavným cieľom mojej práce je zaintegrovať single sign-on riešenie do existujúcej infraštruktúry firmy Ataccama Software, s.r.o. Aktuálne toto prostredie pozostáva z webových aplikácií, kde do každej sa musia užívatelia ...
  • Navigace robota na základě lokalizace zdroje zvuku 

   Author: Klinský Tomáš; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Zahradník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj na analýzu úloh časem řízeného plánovače úloh cron 

   Author: Klejch Petr; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací naplánovaných úloh časového plánovače úloh cron. Cílem této práce je vytvořit nástroj v jazyce Python, který má za úkol analyzovat a najít optimální rozložení úloh v čase.
  • Nástroj pro konfiguraci datových úložišť OS GNU/Linux 

   Author: Trefný Vojtěch; Supervisor: Podzimek Vratislav; Opponent: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro správu a monitorování systému souborů ZettaByte 

   Author: Šimáček Tomáš; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou administrace souborového systému Zettabyte na operačním systému Solaris. Její součástí je popis základních struktur, vnitřních principů a administračních technik ZFS. Praktická ...
  • Nástroj pro výuku adresace počítačových sítí 

   Author: Kužel Jakub; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní aplikace, určené pro výuku adresace v počítačových sítích. Jejím cílem je také vybrat vhodný nástroj pro vytvoření grafického uživatelského rozhraní a dále nástroj ...
  • Nástroje pro monitorování síťových prvků 

   Author: Volprecht Jiří; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace API pro prediktivní modelování 

   Author: Moravčík Ondřej; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh a realizace databázové aplikace pro evidenci studentů 

   Author: Mikuš Michael; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, realizací a především konfigurací databázové aplikace pro evidenci návštěv kurzů taneční školy skrze čtečku čárových kódů s využitím .NET technologií. Čtenář je seznámen ...
  • Návrh a realizace dataloggeru se softwarovým analyzátorem 

   Author: Freitag David; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a testovací implementace datového úložiště (pro CRM účely) za použití techologie Microsoft Sharepoint Server 

   Author: Strenk Jonáš; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Příklenk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, instalací a konfigurací datového úložiště pro podporu CRM firmy z oboru pojišťovnictví za použití technologie Microsoft Sharepoint Server. Výstupem budiž nakonfigurovaná testovací ...
  • Návrh diskového pole pomocí flashdisků 

   Author: Pavčo Jakub; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh systému automatizované odstávky datového centra Národní technické knihovny 

   Author: Burián Ondřej; Supervisor: Jansa Václav; Opponent: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh systému pro automatizovaný náběh datového centra Národní technické knihovny 

   Author: Keníž Michal; Supervisor: Jansa Václav; Opponent: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ochrana anonymity uživatele v Internetu 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V práci se zabývám ochranou anonymity uživatele v Internetu. V teoretické části vysvětlím důležité pojmy pro pochopení principů útoků a obranných mechanizmů. Odhalím jádra problémů vybraných útoků a jejich náležitou obranu ...
  • Odposlech RFID komunikace 

   Author: Jan Havránek; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato práce se zabývá shrnutím fungování komunikace typu A dle standardu ISO/IEC 14443. Dále se zabývá rešerší existujících zařízení pro odposlouchávání a analýzu RFID komunikace, analýzou fungování hardwarového přípravku ...
  • Optimalizace ASM kódu 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Fišer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace laboratoře pro výuku základů počítačových sítí 

   Author: Nagy Lukáš; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Autor analyzuje stav učebne určenej na výuku počítačových sietí na FIT ČVUT. Poukazuje na problémy, ktoré bránia efektívnej výuke. Práca tiež popisuje dva návrhy takejto učebne, kde pri jednom sa pracuje s ideálnou situáciou ...