Zobrazují se záznamy 84-103 z 183

  • Nahrávání VoIP hovorů kontaktního centra 

   Autor: Miozga David; Vedoucí práce: Herout Tomáš; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací systému pro nahrávání VoIP hovorů. Samotné nahrání hovorů je provedeno prostřednictvím proprietární funkcionality Built-in-Bridge některých koncových zařízení společnosti Cisco. ...
  • Nasazení platformy SharePoint 2013 ve firmě 

   Autor: Vašák Jaroslav; Vedoucí práce: Buben Milan; Oponent práce: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nasazení SSO řešení 

   Autor: Gajdoš Martin; Vedoucí práce: Stegura Jiří; Oponent práce: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Hlavným cieľom mojej práce je zaintegrovať single sign-on riešenie do existujúcej infraštruktúry firmy Ataccama Software, s.r.o. Aktuálne toto prostredie pozostáva z webových aplikácií, kde do každej sa musia užívatelia ...
  • Navigace robota na základě lokalizace zdroje zvuku 

   Autor: Klinský Tomáš; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Zahradník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj na analýzu úloh časem řízeného plánovače úloh cron 

   Autor: Klejch Petr; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací naplánovaných úloh časového plánovače úloh cron. Cílem této práce je vytvořit nástroj v jazyce Python, který má za úkol analyzovat a najít optimální rozložení úloh v čase.
  • Nástroj pro konfiguraci datových úložišť OS GNU/Linux 

   Autor: Trefný Vojtěch; Vedoucí práce: Podzimek Vratislav; Oponent práce: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro správu a monitorování systému souborů ZettaByte 

   Autor: Šimáček Tomáš; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou administrace souborového systému Zettabyte na operačním systému Solaris. Její součástí je popis základních struktur, vnitřních principů a administračních technik ZFS. Praktická ...
  • Nástroj pro výuku adresace počítačových sítí 

   Autor: Kužel Jakub; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní aplikace, určené pro výuku adresace v počítačových sítích. Jejím cílem je také vybrat vhodný nástroj pro vytvoření grafického uživatelského rozhraní a dále nástroj ...
  • Nástroje pro monitorování síťových prvků 

   Autor: Volprecht Jiří; Vedoucí práce: Prágl Miroslav; Oponent práce: Čermáková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace API pro prediktivní modelování 

   Autor: Moravčík Ondřej; Vedoucí práce: Bartoň Tomáš; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh a realizace databázové aplikace pro evidenci studentů 

   Autor: Mikuš Michael; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, realizací a především konfigurací databázové aplikace pro evidenci návštěv kurzů taneční školy skrze čtečku čárových kódů s využitím .NET technologií. Čtenář je seznámen ...
  • Návrh a realizace dataloggeru se softwarovým analyzátorem 

   Autor: Freitag David; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a testovací implementace datového úložiště (pro CRM účely) za použití techologie Microsoft Sharepoint Server 

   Autor: Strenk Jonáš; Vedoucí práce: Prágl Miroslav; Oponent práce: Příklenk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, instalací a konfigurací datového úložiště pro podporu CRM firmy z oboru pojišťovnictví za použití technologie Microsoft Sharepoint Server. Výstupem budiž nakonfigurovaná testovací ...
  • Návrh diskového pole pomocí flashdisků 

   Autor: Pavčo Jakub; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh systému automatizované odstávky datového centra Národní technické knihovny 

   Autor: Burián Ondřej; Vedoucí práce: Jansa Václav; Oponent práce: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh systému pro automatizovaný náběh datového centra Národní technické knihovny 

   Autor: Keníž Michal; Vedoucí práce: Jansa Václav; Oponent práce: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ochrana anonymity uživatele v Internetu 

   Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V práci se zabývám ochranou anonymity uživatele v Internetu. V teoretické části vysvětlím důležité pojmy pro pochopení principů útoků a obranných mechanizmů. Odhalím jádra problémů vybraných útoků a jejich náležitou obranu ...
  • Optimalizace ASM kódu 

   Autor: Novák Michal; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Fišer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace laboratoře pro výuku základů počítačových sítí 

   Autor: Nagy Lukáš; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Autor analyzuje stav učebne určenej na výuku počítačových sietí na FIT ČVUT. Poukazuje na problémy, ktoré bránia efektívnej výuke. Práca tiež popisuje dva návrhy takejto učebne, kde pri jednom sa pracuje s ideálnou situáciou ...
  • Optimalizace webového serveru pro výkonové zatížení 

   Autor: Staniek Štěpán; Vedoucí práce: Štěpán Pavel; Oponent práce: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce je vytvořena za účelem zjištění dostupného výkonu testovaného systému a na něm bežících aplikacích. V obsahu práce jsou diskutovány možnosti testování zátěže webového serveru. Provedeny jsou analýzy požadavku na ...