Zobrazují se záznamy 109-128 z 183

  • Podpora dynamické závažnosti v systému Logstash 

   Autor: Dostál Radim; Vedoucí práce: Herout Tomáš; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce řeší problém, kterým je dohled logů a určení jejich závažnosti na základě parametrů, které jsou dynamicky vypočítány a nastaveny od administrátora. Také detekuje periodicitu logů a rozhoduje o poslání ...
  • Podpora pro filtrování SSL/TLS komunikace v Privoxy 

   Autor: Švec Václav; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Práce se věnuje problematice proxy serverů ve vztahu k HTTP a HTTPS protokolům, a také popisuje způsoby filtrování HTTPS komunikace. Představeny jsou zde jednotlivé způsoby filtrování HTTPS komunikace, možnosti těchto ...
  • Podpora výuky předmětů zaměřených na počítačové sítě 

   Autor: Hynek Miloš; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Podpora vývoje aplikací pro čipové karty Java Card 

   Autor: Pak Valeriya; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Probírají se predevším mechanismy zabezpecení komunikace se smart karty pomocí SCP01 a SCP02 podle specifikace GlobalPlarform. Práce popisuje mezinárodní standardy, technologií cipových karet na platforme Java Card. V rámci ...
  • Porovnání komerčních virtuálních hypervizorů pro použití v prostředí cloudu 

   Autor: Efimov Igor; Vedoucí práce: Žižka Ondřej; Oponent práce: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Porovnání provozu procesních aplikací v IBM BPM a Activiti BPMS 

   Autor: Jelínková Klára; Vedoucí práce: Matocha Daniel; Oponent práce: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání systémů pro pokročilou správu připojení k síti 

   Autor: Lauer Ondřej; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Bílý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   V této bakalářské práci jsem řešil problém výběru a částečné implementace vhodného open-source systému pro pokročilou správu uživatelů pro fakultní síť FIT ČVUT v Praze. Literární rešerše práce se zabývá porovnáním dostupných ...
  • Portál unixových distribucí 

   Autor: Žitný Jakub; Vedoucí práce: Trdlička Jan; Oponent práce: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Použití Intel AMT a IPMI pro testování low-level softwaru 

   Autor: Fanfule Václav; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Použití mobilního zařízení pro ovládání modelu signálem PPM přes zvukový výstup 

   Autor: Sidorov Dmitriy; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se zabývá možnosti ovládání mobilním zařízením s OS Android prvků který používá PPM signál. Cílem této práce je prozkoumat možnosti, navrhnout a realizovat řešení včetně všech potřebných komponent, které pak umožní ...
  • Programovací nástroj pre mikrokontroléry rodiny ST10F 

   Autor: Sučan Ján; Vedoucí práce: Dobiáš Radek; Oponent práce: Minařík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-06)
   Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie multiplatformového nástroja umožňujúceho zápis, čítanie a mazanie programovej pamäte mikrokontrolérov rodiny ST10F a jeho otestovanie. Na základe analýzy existujúcich prostriedkov pre ...
  • Programovatelný softwarový generátor ethernetových rámců 

   Autor: Marek Miroslav; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Případová studie Apple učebny na ČVUT FIT 

   Autor: Moravec Michal; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Rešerše a ukázka zabezpečení platformy (TPM) 

   Autor: Holoubková Andrea; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum řešení pro realizaci důvěryhodné platformy. Podrobnější popis je věnován standardům organizací Trusted Computing Group (TCG) a GlobalPlatform. Jedná se o bezpečnostní čip Trusted ...
  • Rešerše nástrojů pro tvorbu síťových schémat 

   Autor: Hampl Jan; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce se ve své první části zabývá srovnávací analýzou editorů pro tvorbu síťových schémat se zaměřením převážně na nekomerční software. V druhé části se pokouší doplnit chybějící funkcionalitu rozšířením Dia Editoru.
  • Rozbor a nasazení protokolu IPv6 v prostředí kolejí Podolí 

   Autor: Štollmann Jakub; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Zloch Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Rozšíření funkce simulátoru disků DiskSim 

   Autor: Berušková Jana; Vedoucí práce: Kašpar Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce analyzuje, jak diskový simulátor DiskSim simuluje disková pole typu RAID a rozšiřuje ho o funkce, které mu umožní simulovat práci s daty i při výpadku jednoho a více disků. Problém zabezpečení dat je ...
  • Rozšíření reputační databáze o informace z Passive DNS 

   Autor: Tomáš Maxmilián; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Systém DNS (Domain Name System) je systém doménových jmen pro překlad mezi doménovými jmény a IP adresami. Data ze systému DNS je možné také využít v oblasti síťové bezpečnosti. Mohou pomoci blokovat šíření malwaru, odhalit ...
  • Rozšíření síťového simulátoru o možnost použití konfiguračních souborů pro konfiguraci síťových prvků 

   Autor: Horáček Michal; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozšíření síťového simulátoru o připojení do reálné sítě 

   Autor: Mach Václav; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)