Now showing items 1-20 of 347

  • Dálkově ovládaný analogový zesilovač zvuku ovládaný s pomocí IR ovladače 

   Author: Kryštof Vacek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tato práce se zabývá návrhem analogového audio zesilovače řízeného mikrokontrolérem ATmega32. Hlavním úkolem byl návrh jak dekodéru pro příjem příkazů od dálkového ovládání pomocí infračerveného světla tak ovládání pomocí ...
  • Akcelerace neuronových sítí na cloudové kartě s FPGA 

   Author: Jiří Tlamicha; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Khun Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tato práce se zabývá akcelerací neuronových sítí na cloudové FPGA kartě Alveo U55C. Zkoumány jsou zejména framework HLS4ML využívající vysoko-úrovňovou syntézu a framework Vitis AI využívající akceleraci pomocí DPU. Oba ...
  • Vzdálený útok postranními kanály na šifru AES 

   Author: René Gál; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Táto práca skúmala replikovateľnosť vzdialeného útoku postrannými kanálmi. Na začiatku sa vykonala analýza súčasných senzorov spotreby na čipoch FPGA a ich prístupov k uskutočňovaniu vzdialených útokov postrannými kanálmi. ...
  • Výkonnostní dopad rozšíření EDNS Client Subnet 

   Author: Vojtěch Šletr; Supervisor: Kolárik Martin; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Práce se zaobírá porovnáváním rozhodnutí o přerozdělování zátěže na DNS serverech při použití ECS a naopak bez tohoto rozšíření. Zprvu proběhne seznámení se s DNS rozšířením nazývaným ECS, jeho doporučovanou implementací ...
  • Bezpečnostní analýza carsharingového systému 

   Author: Jakub Sulovský; Supervisor: Ravas Filip; Opponent: Bělohoubek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostní analýzou carsharingového systému Uniqway. Během této analýzy byly nalezeny bezpečnostní slabiny, ohrožující bezpečnost aplikace a osobních informací uživatelů. Následně byly ...
  • Demonstrace zabezpečení průmyslových řídicích systémů s protokolem CIP 

   Author: Tomáš Plíhal; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Kodýtek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Bakalářská práce je o kybernetické bezpečnosti síťové komunikace průmyslových řídících systémů využívajících protokol CIP. Obsahuje demonstraci zranitelnosti pomocí útoku na zranitelný systém (se zaměřením na integritu a ...
  • Nasazovací strategie aplikací a jejich vliv na migrování relačních databází 

   Author: Jan Kotrlík; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Cilem této bakalářská práce je analýza nasazovacich strategii aplikaci a jejich vliv na proces migrováni relačnich databázi. Klade si za cil poskytnout detailni přehled běžných typů nasazo-vacich strategii, včetně analýzy ...
  • Emulace rozhraní Cisco směrovačů v operačním systému OpenWRT 

   Author: Filip Dovalil; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací programu, který emuluje rozhraní systému Cisco IOS v operačním systému OpenWRT. V teoretické části práce jsou analyzovány vlastnosti a funkce, které jednotlivé operační ...
  • Design of Migration for a Real Large Enterprise Network to Software-Defined Network Technologies 

   Author: Diana Prokopisina; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Vondra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tématem této bakalářské práce je koncept softwarově definovaných sítí (SDN), který je zaměřen na řešení problémů tradičních sítí. Práce začíná teoretickým popisem softwarově definovaných a tradičních sítí, po kterém následuje ...
  • VPN pomocí protokolu QUIC 

   Author: Jakub Kubík; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato bakalářská práce zkoumá použitelnost protokolu QUIC v prostředí virtuálních privátních sítí (VPN). Dokumentuje proces návrhu a implementace nové VPN založené na protokolu QUIC a porovnává ji s existujícími VPN jako ...
  • Open-source systém pro klonování RFID/NFC karet a tagů 

   Author: Michal Beneš; Supervisor: Fesl Jan; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti RFID a NFC tagů a karet v infrastruktuře. Cílem práce je návrh a implementace přenosného a rozšířitelného open-source zařízení, které bude schopné některé vybrané typy ...
  • Implementace superskalární mikroarchitektury ve HDL 

   Author: Aleksei Egorov; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Bělohoubek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
   Tato bakalářská práce se věnuje studiu principů fungování superskalárních mikroarchitektur procesorů a návrhu vlastní mikroarchitektury založené na ISA RISC-V RV32I, konkrétně jejímu popisu v jazyce HDL. Vytvořený procesor ...
  • Detekce bezpečnostních hrozeb v nastrojích pro správu bezpečnostních informací a událostí 

   Author: Linda Šindelářová; Supervisor: Šlefr Jiří; Opponent: Bettaz Mohamed
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje bezpečnostním hrozbám v oblasti systémů a sítí a jejich detekci pomocí nástrojů pro správu bezpečnostních informací a událostí. Vychází zejména z legislativních požadavků na instituce, kterých ...
  • Evaluation of Percy++, A Private Information Retrieval Library 

   Author: Arnold Stanovský; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   V této práci se věnuji problému Private Information Retrieval (PIR). Popisuji situace, ve kterých tento problém vzniká a motivace k jeho řešení. Následně představuji několik metod získávání online zdrojů soukromě (tedy ...
  • Security Analysis of Data Stewardship Wizard Project 

   Author: Konstantin Shadakh; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato práce přináší hloubkovou bezpečnostní analýzu Data Stewardship Wizard (DSW), open-source nástroje určeného pro efektivní plánování správy dat. Hlavním cílem této studie bylo určit a posoudit potenciální bezpečnostní ...
  • Architecture and Technologies of a Security Operations Centre (SOC) 

   Author: Jakub Šimůnek; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Vondra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis principů fungování bezpečnostního dohledového centra (SOC), technologií, které používá a technologie, které obvykle chrání. V rámci teoretické části rozebírá důvody vzniku takových ...
  • Zranitelnost Javy na odepření služby při vyhledávání s regulárními výrazy 

   Author: Andrey Olos; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Máj Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   V tomto projektu studujeme zranitelné vstupy regulárních výrazů v implementaci platformy Java, známé také jako OpenJDK. Tyto vstupy mohou způsobit útok regulárního výrazu Denial of Service na systém, který by mohl způsobit, ...
  • Ověřená implementace Dinitzova algoritmu 

   Author: Michal Patera; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá implementaci Dinitzova algoritmu pro hledání maximálního toku v síti a formálnímu důkazu jednotlivých použitích funkcí. Teoretická část seznámí čtenáře s teorií toků v sítích a myšlenkou Dinitzova ...
  • Generátor neorientovaných grafů 

   Author: Miroslav Jaroš; Supervisor: Šoch Michal; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato bakalářská práce navrhuje webovou aplikaci pro generování náhodných grafů. V první části popisuje základní termíny teorie grafů a pokročilé algoritmy pro generování náhodných grafů. Následně analyzuje zadání z pohledu ...
  • Systém pro testování výkonnosti systémů souborů 

   Author: Michal Pokorný; Supervisor: Trdlička Jan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nástroje pro testování výkonnosti systému souborů na operačním systému Linux. Součástí teoretické části je shrnutí existujících nástrojů a technik testování. Praktická část se ...