Now showing items 1-20 of 331

  • Zranitelnost Javy na odepření služby při vyhledávání s regulárními výrazy 

   Author: Andrey Olos; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Máj Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   V tomto projektu studujeme zranitelné vstupy regulárních výrazů v implementaci platformy Java, známé také jako OpenJDK. Tyto vstupy mohou způsobit útok regulárního výrazu Denial of Service na systém, který by mohl způsobit, ...
  • Ověřená implementace Dinitzova algoritmu 

   Author: Michal Patera; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá implementaci Dinitzova algoritmu pro hledání maximálního toku v síti a formálnímu důkazu jednotlivých použitích funkcí. Teoretická část seznámí čtenáře s teorií toků v sítích a myšlenkou Dinitzova ...
  • Generátor neorientovaných grafů 

   Author: Miroslav Jaroš; Supervisor: Šoch Michal; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato bakalářská práce navrhuje webovou aplikaci pro generování náhodných grafů. V první části popisuje základní termíny teorie grafů a pokročilé algoritmy pro generování náhodných grafů. Následně analyzuje zadání z pohledu ...
  • Systém pro testování výkonnosti systémů souborů 

   Author: Michal Pokorný; Supervisor: Trdlička Jan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nástroje pro testování výkonnosti systému souborů na operačním systému Linux. Součástí teoretické části je shrnutí existujících nástrojů a technik testování. Praktická část se ...
  • Ověřitelnost implementace algoritmu RSA 

   Author: Jakub Tetera; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato práce se zabývá zjišťováním možností formální deduktivní verifikace šifrovacího algoritmu RSA. Teoretická část čtenáře uvede do problematiky formální deduktivní verifikace, představí její základní koncepty a nastíní ...
  • Detekce těžby kryptoměn na základě periodického chování síťové komunikace 

   Author: Vojtěch Chvojka; Supervisor: Koumar Josef; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí těžby kryptoměn ze síťového provozu. Takový provoz je zpravidla šifrovaný. Periodické vlastnosti síťové komunikace jsou jako vstup strojového učení vhodné proto, že je lze aplikovat ...
  • Analýza anonymity aplikace Anketa ČVUT 

   Author: Eliška Helikarová; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou anonymity aplikace Anketa ČVUT, webové aplikace, kterou využívá České vysoké učení technické pro interní hodnocení výuky. Tato aplikace spadá do kategorie anonymních anketních ...
  • Bezpečnostní analýza routeru D-Link DIR-842 

   Author: Gabriel Seidl; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Vondra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Prozkoumal jsem router D-Link DIR-842, následně navrhl a provedl jeho bezpečnostní analýzu s doporučeným zaměřením na výchozí nastavení zabezpečení, práce s hesly, služby publikované do vnitřní a/nebo vnější sítě. Po uvedení ...
  • Inventarizace HW ve firmě s proaktivním sledováním rizik 

   Author: Lukáš Pokorný; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému sloužícímu k inventarizaci hardwaru ve firmě. Data, která se z počítačů odesílají na server, jsou šifrovaná algoritmem RSA. Celý systém je rozdělen ...
  • Řízení počítačové sítě pomocí strojového učení a OVS 

   Author: Štěpán Šimek; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Vondra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Real-time komunikace pomocí online platforem zastává důležitou roli v každodenních aktivitách mnoha společností. Prioritizace této komunikace umožňuje zmírnit dopady zapříčiněné limitacemi sítí. Cílem této bakalářské práce ...
  • Útok odběrovým postranním kanálem s řiditelným zdrojem napětí 

   Author: Adam Verner; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Bělohoubek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Bakalářská práce aplikuje korelační odběrovou analýzu (CPA) na implementaci AES běžící na dedikovanéam mikrokontroléru a zkoumá závislost úspěchu na napětí mikrokontroléru. Část práce se zabývá ovládáním přístrojů potřebných ...
  • Síťová komunikace aplikací v Kubernetes s externími zařízeními v privátní síti 

   Author: Jan Troják; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato práce se zabývá možnostmi síťování v systému Kubernetes. Cílem práce bylo rozšířit Kubernetes o možnost adresace a komunikace cloudu se zařízeními v privátních sítích. Známá řešení poskytují pouze komunikaci pomocí ...
  • Testovací 4G síť pro podporu penetračního testování IoT zařízení 

   Author: Jakub Tichý; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace sloužící k zjednodušení procesu IoT testování. Práce popisuje architekturu mobilních sítí čtvrté generace a analyzuje projekty srsRAN a Osmocom. Stěžejní část se zabývá ...
  • Protokoly pro kvantový přenos klíče 

   Author: Michael Wagner; Supervisor: Petr Ivo; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   V práci se zaměřuji na problematiku bezpečné distribuce klíče mezi komunikačními stranami s využitím zákonů kvantové mechaniky. Tento přístup umožňuje stranám kromě samotné distribuce klíče i metody, jak detekovat odposlech ...
  • Bezpečnostní analýza zálohovacího nástroje Duplicati 

   Author: Radek Večerník; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato práce se zabývá bezpečnostní analýzou zálohovacího nástroje Duplicati. V práci je přiblížena problematika zálohování a je popsán nástroj Duplicati s jeho vlastnostmi. Bezpečnostní analýza nástroje zkoumá formát zálohy, ...
  • Analýza efektivity implementace a zranitelnosti WPA3 

   Author: Vítek Špelina; Supervisor: Fesl Jan; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato práce testuje implementaci nového bezpečnostního standardu pro bezdrátové sítě WPA3 na zařízení MikroTik. Dále srovnává efektivitu implementací WPA3 a momentálně rozšířenějšího standardu WPA2. Práce nastiňuje vývoj ...
  • Nástroj pro opatření certifikátů využívaných při V2X komunikaci 

   Author: Adam Weisser; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato práce se zabývá komunikací vozidel s okolím, V2X, se zaměřením na její bezpečnostní aspekty. Popisuje funkci digitálních certifikátů, které jsou k zabezpečení komunikace použity, a metody, kterými jsou distribuovány. ...
  • Bezpečnostní analýza protokolu ZigBee v IoT zařízeních 

   Author: Tomáš Rosenbaum; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostní analýzou protokolu ZigBee a protokolu IEEE 802.15.4, na kterém je protokol ZigBee vystavěný. Vysvětluje základní fungování obou protokolů, detailněji popisuje jejich bezpečnostní ...
  • Aplikace pro řízení rizik kybernetické bezpečnosti 

   Author: Julia Plotnikova; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Bakalářská práce na téma "Aplikace pro řízení rizik kybernetické bezpečnosti" se v první části zabývá analýzou řízení rizik pro menší až střední podniky. Práce se zde věnuje různým prostředím a podnímkám rizik, jaké ...
  • Wikipedie: Obrana proti vandalismu 

   Author: Martin Urbanec; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá zlepšením boje proti vandalismu na internetové encyklopedii Wikipedii. V současné době je boj proti vandalismu prováděn ručně běžnými uživateli, správci a dalšími funkcionáři. Spoléhání se čistě ...