• Efektivní násobení řídkých matic 

   Autor: Lichý Lukáš; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Emulátor činnosti skrytých pamětí pro sdílenou paměť 

   Autor: Řehák Pavel; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Evidence optické sítě - iOS aplikace 

   Autor: Ďurčík Jakub; Vedoucí práce: Herout Tomáš; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato prace se zabyva vyvojem mobilni aplikace slouzici k evidenci opticke site. Tato aplikace vychazi z existujici webove aplikace a doplnuje ji o dalsi funk- cionality. V prvni casti je popsan vyznam jednotlivych evidovanych ...
  • Evidence revizního měření elektrických zařízení 

   Autor: Stříteský Ondřej; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je pomoci revizním technikům elektrických zařízení se záznamem a evidencí provedených revizních měření. Součástí práce je analýza konkurenčních aplikací, návrh a následná implementace aplikace ...
  • Extrakce a zpracování hlasu z VOIP paketů 

   Autor: Kučera Josef; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je srovnat možnosti nahrávání VoIP hovorů a implementovat aplikaci pro systém UNIX, která z uložených metainformací v databázi a VoIP paketů extrahuje a sestaví audio data hovorů. Práce též obsahuje ...
  • Extrakce VOIP dat ze síťového provozu 

   Autor: Šuster Filip; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací aplikace, která v lokální počítačové síti odposlouchává hlasové hovory přenášené IP protokolem (VoIP telefonie). Aplikace naslouchá na síťovém rozhraní a detekuje hovory ...
  • Faktorizace pomocí Pollardovy p-1 metody 

   Autor: Verner Pavel; Vedoucí práce: Kobrle Daniel; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzicky neklonovatelné funkce na FPGA 

   Autor: Kodýtek Filip; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Grafické rozhraní simulátoru disků DiskSim 

   Autor: Jakubovič Kamil; Vedoucí práce: Kašpar Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace grafického uživatelského rozhraní simulátoru disků DiskSim. Účelem rozhraní je snadná a přehledná práce se simulátorem s důrazem na grafickou interpretaci jeho výsledků. ...
  • Hešovací kolize v MD5 

   Autor: Nguyen Duc Anh; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace příznaků infikovaného uživatele z proxy logu 

   Autor: Nemčík Daniel; Vedoucí práce: Kopp Martin; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Táto práca sa zaoberá aplikáciou algoritmov strojového učenia na detekciu malvéru v sieťovej komunikácii. Práca analyzuje vopred pripravené dáta pochádzajúce zo záznamov sieťovej komunikácie a upravuje ich pre účely ...
  • Implementace a konfigurace řešení pro automatickou autentizaci do wifi síťě pomocí mobilní aplikace pro Android 

   Autor: Kusý Jan; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Herout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá problematikou možnosti automatického přihlašování do wifi sítě pomocí mobilní aplikace Android. Cílem práce je navrhnout základní kostru řešení obsahující minimální funkční konfiguraci a implementaci všech ...
  • Implementace prostředí pro experimentování s grafovými databázemi 

   Autor: Karvánková Radka; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci prostředí pro testování grafových databází. Na základě analýzy je prostředí řešeno sadou skriptů psaných v programovacím jazyce Python. Výsledek praktické části umožňuje ...
  • Implementace prostředí pro experimentování s grafovými databázemi 

   Autor: Karvánková Radka; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci prostředí pro testování grafových databází. Na základě analýzy je prostředí řešeno sadou skriptů psaných ve skriptovacím programovacím jazyce Python. Výsledek praktické ...
  • Implementace serverové infrastruktury na testování korektního zobrazování www stránek v různých prohlížečích 

   Autor: Tanuška Pavol; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Žďárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace TRNG na ARM Cortex-M0 

   Autor: Zach Tomáš; Vedoucí práce: Kodýtek Filip; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Tato práce se zabývá generátory skutečně náhodných čísel - zkráceně TRNG (True Random Number Generator). Nejdříve je provedena literární rešerše týkající se problematiky TRNG se zaměřením na mikrokontroléry. Dále je zde ...
  • Informační systém poskytovatele serverových služeb 

   Autor: Šťastný Martin; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Infrastruktura pro centralizovanou automatickou instalaci serverů 

   Autor: Sokol Jan; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a implementací systému na instalaci serverů bez lidského dozoru. Cílem práce je využití některého již použitého systému a s úpravami nasazení do produkce. V teoterické části práce ...
  • Integrace databáze do NAOqi frameworku 

   Autor: Michal Jan; Vedoucí práce: Danel Marek; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro robota Nao v programovacím jazyku C++. Jeho hlavním účelem bude poskytování přístupu k databázi při vývoji dalších aplikací. Jelikož tento modul bude integrován ...
  • Integrace Google Apps 

   Autor: Palíšek Luboš; Vedoucí práce: Bílý Martin; Oponent práce: Stejskal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)