Zobrazují se záznamy 163-182 z 183

  • Virtualizace operačních systémů v serverech 

   Autor: Kábrt Tomáš; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtuální emulace rozhraní pro SOHO embedded zařízení typu router 

   Autor: Bednár Martin; Vedoucí práce: Vaněk Michal; Oponent práce: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   S rostoucí dostupností internetu po celém světě roste i počet užívaných SOHO routerů, centrální prvek každé domácí sítě. SOHO routery často obsahují bez-pečnostní chyby, čímž ohrožužují všechna zařízení na síti. Vysoké ...
  • Virtuální GPU cluster 

   Autor: Samek Jakub; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Hlaváč Josef
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi clusteringu počítačů vybavených grafickou kartou pro obecné výpočty s ohledem na běh bezpečnostních nástrojů k prolamování hesel. Praktickou část práce představuje implementace GPU ...
  • Vliv použitého kodeku a různých metod QoS na kvalitu přenosu hlasu v IP síti 

   Autor: Král Tomáš; Vedoucí práce: Slavata Oldřich; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vliv technologie pro podporu provádění kódu pomocí více logických jader na výkonnost 

   Autor: Pešek Zdeněk; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA 

   Autor: Titov Denis; Vedoucí práce: Jeřábek Stanislav; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i protokoly podle normy ISO/IEC ...
  • Vylepšení kešovacího mechanismu webového serveru 

   Autor: Kvasnička Tomáš; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Herout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Hlavním cílem této práce je výzkum a vylepšení webového serveru nginx. Tyto vylepšení přinášejí lepší výkon a vyšší použitelnost. Opravdovým přínosem této práce je vylepšená verze daného serveru nasazená v produkčním ...
  • Vyrovnávání zátěže a možnosti zajištění výpadku Documentum Content Serveru 

   Autor: Staniek Štěpán; Vedoucí práce: Robenek Jiří; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Documentum je Enterprise content management system pro správu velkého objemu dokumentů používán velkými korporacemi. Tento system umožňuje přístup tisícům uživatelů v jakoukoliv dobu a je opravdu důležité zajistit dobrou ...
  • Vytvoření metodiky pro srovnávání softwarových generátorů packetů 

   Autor: Funtán Michal; Vedoucí práce: Padrta Aleš; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato práce je věnována popisu vnitřní struktury softwarových generátorů paketů a zmiňuje několik postupů, které lze využít pro generování paketů pod operačním systémem Linux. Definuje oblasti, ve kterých jsou generátory ...
  • Využití Bluetooth low energy technologie pro moderní způsob plateb v mobilních zařízeních 

   Autor: Kučera Václav; Vedoucí práce: Sasínek Jan; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výkonnostní testování virtualizovaného operačního systému s databázovým serverem 

   Autor: Luňák Tomáš; Vedoucí práce: Žižka Ondřej; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výroba produkční verze Clondike 

   Autor: Vicher Tomáš; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výroba síťové verze Clondike 

   Autor: Nový Zdeněk; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Výuková demonstrace digitální steganografie 

   Autor: Bartík Marek; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Výukový přípravek s tlakovými senzory 

   Autor: Bezstarosti Pavel; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu výukového přípravku pro práci s IoT technologiemi. Přípravek umožňuje studentům si vyzkoušet napojeni předpřipravených programů, nebo vlastních programu na protokoly MQTT a HTTP. ...
  • Vzdálená správa domácích směrovačů 

   Autor: Myslivec Vojtěch; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Webová PHP aplikace pro evidenci a organizaci individuálních třídních schůzek s možnostmi konfigurace a zabezpečeným přístupem 

   Autor: Fiala Karel; Vedoucí práce: Wallenfelsová Helena; Oponent práce: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje vývoj informačního systému, který si klade za cíl zefektivnit evidenci a organizaci individuálních třídních schůzek. Ve své práci popisuji požadavky na tento informační systém, mnou zvolené ...
  • Webové rozhraní pro SANE 

   Autor: Pekař Jakub; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zabezpečené USB zařízení 

   Autor: Solil Lukáš; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zabezpečení hlasovací aplikace Baletka 

   Autor: Nohejl Petr; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Rešeršní část práce se zabývá především bezpečností elektronických volebních systémů a popisuje konkrétní případy užití těchto systémů v praxi. Praktická část práce navazuje na teoretickou část práce a zkoumá elektronický ...