Now showing items 188-207 of 211

  • Virtualizace operačních systémů v serverech 

   Author: Kábrt Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtuální emulace rozhraní pro SOHO embedded zařízení typu router 

   Author: Bednár Martin; Supervisor: Vaněk Michal; Opponent: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   S rostoucí dostupností internetu po celém světě roste i počet užívaných SOHO routerů, centrální prvek každé domácí sítě. SOHO routery často obsahují bez-pečnostní chyby, čímž ohrožužují všechna zařízení na síti. Vysoké ...
  • Virtuální GPU cluster 

   Author: Samek Jakub; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Hlaváč Josef
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi clusteringu počítačů vybavených grafickou kartou pro obecné výpočty s ohledem na běh bezpečnostních nástrojů k prolamování hesel. Praktickou část práce představuje implementace GPU ...
  • Vliv použitého kodeku a různých metod QoS na kvalitu přenosu hlasu v IP síti 

   Author: Král Tomáš; Supervisor: Slavata Oldřich; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vliv technologie pro podporu provádění kódu pomocí více logických jader na výkonnost 

   Author: Pešek Zdeněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vyhodnocování zachycených flow dat podezřelých zařízení 

   Author: Jan Suchara; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Buchovecká Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zaměřuje na analýzu síťového provozu klientů komunikujících s adresami na veřejných blacklistech. Hlavním cílem bylo rozlišit atributy provozu, které mohou být použity k rozeznání bežného provozu od provozu ...
  • Vylepšená knihovna pro komunikaci NEMEA modulů 

   Author: Matěj Barnat; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Bartoš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá monitorovacím systémem NEMEA, vyvíjeným ve spolupráci sdružení CESNET a českých vysokých škol za účelem analýzy provozu a detekce anomálií na síti CESNET2. NEMEA je modulární systém, založený na principu ...
  • Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA 

   Author: Titov Denis; Supervisor: Jeřábek Stanislav; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i protokoly podle normy ISO/IEC ...
  • Vylepšení kešovacího mechanismu webového serveru 

   Author: Kvasnička Tomáš; Supervisor: Smítka Jiří; Opponent: Herout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Hlavním cílem této práce je výzkum a vylepšení webového serveru nginx. Tyto vylepšení přinášejí lepší výkon a vyšší použitelnost. Opravdovým přínosem této práce je vylepšená verze daného serveru nasazená v produkčním ...
  • Vyrovnávání zátěže a možnosti zajištění výpadku Documentum Content Serveru 

   Author: Staniek Štěpán; Supervisor: Robenek Jiří; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Documentum je Enterprise content management system pro správu velkého objemu dokumentů používán velkými korporacemi. Tento system umožňuje přístup tisícům uživatelů v jakoukoliv dobu a je opravdu důležité zajistit dobrou ...
  • Vytvoření metodiky pro srovnávání softwarových generátorů packetů 

   Author: Funtán Michal; Supervisor: Padrta Aleš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato práce je věnována popisu vnitřní struktury softwarových generátorů paketů a zmiňuje několik postupů, které lze využít pro generování paketů pod operačním systémem Linux. Definuje oblasti, ve kterých jsou generátory ...
  • Využití Bluetooth low energy technologie pro moderní způsob plateb v mobilních zařízeních 

   Author: Kučera Václav; Supervisor: Sasínek Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výkonnostní testování virtualizovaného operačního systému s databázovým serverem 

   Author: Luňák Tomáš; Supervisor: Žižka Ondřej; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výroba produkční verze Clondike 

   Author: Vicher Tomáš; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výroba síťové verze Clondike 

   Author: Nový Zdeněk; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Výuková demonstrace digitální steganografie 

   Author: Bartík Marek; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Výukový přípravek s tlakovými senzory 

   Author: Bezstarosti Pavel; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu výukového přípravku pro práci s IoT technologiemi. Přípravek umožňuje studentům si vyzkoušet napojeni předpřipravených programů, nebo vlastních programu na protokoly MQTT a HTTP. ...
  • Vzdálená správa domácích směrovačů 

   Author: Myslivec Vojtěch; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Webová PHP aplikace pro evidenci a organizaci individuálních třídních schůzek s možnostmi konfigurace a zabezpečeným přístupem 

   Author: Fiala Karel; Supervisor: Wallenfelsová Helena; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje vývoj informačního systému, který si klade za cíl zefektivnit evidenci a organizaci individuálních třídních schůzek. Ve své práci popisuji požadavky na tento informační systém, mnou zvolené ...
  • Webové rozhraní pro SANE 

   Author: Pekař Jakub; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)