Zobrazují se záznamy 100-119 z 183

  • Ochrana anonymity uživatele v Internetu 

   Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V práci se zabývám ochranou anonymity uživatele v Internetu. V teoretické části vysvětlím důležité pojmy pro pochopení principů útoků a obranných mechanizmů. Odhalím jádra problémů vybraných útoků a jejich náležitou obranu ...
  • Optimalizace ASM kódu 

   Autor: Novák Michal; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Fišer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace laboratoře pro výuku základů počítačových sítí 

   Autor: Nagy Lukáš; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Autor analyzuje stav učebne určenej na výuku počítačových sietí na FIT ČVUT. Poukazuje na problémy, ktoré bránia efektívnej výuke. Práca tiež popisuje dva návrhy takejto učebne, kde pri jednom sa pracuje s ideálnou situáciou ...
  • Optimalizace webového serveru pro výkonové zatížení 

   Autor: Staniek Štěpán; Vedoucí práce: Štěpán Pavel; Oponent práce: Tvrdík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce je vytvořena za účelem zjištění dostupného výkonu testovaného systému a na něm bežících aplikacích. V obsahu práce jsou diskutovány možnosti testování zátěže webového serveru. Provedeny jsou analýzy požadavku na ...
  • Orcopus - klientská část 

   Autor: Vojtášek Tomáš; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Orcopus - serverová část 

   Autor: Řečínský Jan; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Kraml František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Ověřování elektronických podpisů v PDF 

   Autor: Stefan Tomáš; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Tématem předkládané práce je oblast digitálního podpisu se zvláštním důrazem na jeho použití v PDF souborech. Práce poskytuje stručný úvod do problematiky včetně základních principů, podstatných vlastností, popisuje také ...
  • Ovlivňování vykreslování 3D scén v reálném čase pro DirectX 11 

   Autor: Čudka Jakub; Vedoucí práce: Štěpánek Filip; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zameruje na útoky na grafické programy, které využívají knihovny DirectX 11 pod operacním systémem Windows 10. Tyto útoky mají jako hlavní cíl pocítacové hry, ale dají se využít kdekoliv, kde se tato knihovna ...
  • Označování hudebních souborů 

   Autor: Herych Jan; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podpora dynamické závažnosti v systému Logstash 

   Autor: Dostál Radim; Vedoucí práce: Herout Tomáš; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce řeší problém, kterým je dohled logů a určení jejich závažnosti na základě parametrů, které jsou dynamicky vypočítány a nastaveny od administrátora. Také detekuje periodicitu logů a rozhoduje o poslání ...
  • Podpora pro filtrování SSL/TLS komunikace v Privoxy 

   Autor: Švec Václav; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Práce se věnuje problematice proxy serverů ve vztahu k HTTP a HTTPS protokolům, a také popisuje způsoby filtrování HTTPS komunikace. Představeny jsou zde jednotlivé způsoby filtrování HTTPS komunikace, možnosti těchto ...
  • Podpora výuky předmětů zaměřených na počítačové sítě 

   Autor: Hynek Miloš; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Podpora vývoje aplikací pro čipové karty Java Card 

   Autor: Pak Valeriya; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Probírají se predevším mechanismy zabezpecení komunikace se smart karty pomocí SCP01 a SCP02 podle specifikace GlobalPlarform. Práce popisuje mezinárodní standardy, technologií cipových karet na platforme Java Card. V rámci ...
  • Porovnání komerčních virtuálních hypervizorů pro použití v prostředí cloudu 

   Autor: Efimov Igor; Vedoucí práce: Žižka Ondřej; Oponent práce: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Porovnání provozu procesních aplikací v IBM BPM a Activiti BPMS 

   Autor: Jelínková Klára; Vedoucí práce: Matocha Daniel; Oponent práce: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání systémů pro pokročilou správu připojení k síti 

   Autor: Lauer Ondřej; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Bílý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   V této bakalářské práci jsem řešil problém výběru a částečné implementace vhodného open-source systému pro pokročilou správu uživatelů pro fakultní síť FIT ČVUT v Praze. Literární rešerše práce se zabývá porovnáním dostupných ...
  • Portál unixových distribucí 

   Autor: Žitný Jakub; Vedoucí práce: Trdlička Jan; Oponent práce: Muzikář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Použití Intel AMT a IPMI pro testování low-level softwaru 

   Autor: Fanfule Václav; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Použití mobilního zařízení pro ovládání modelu signálem PPM přes zvukový výstup 

   Autor: Sidorov Dmitriy; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se zabývá možnosti ovládání mobilním zařízením s OS Android prvků který používá PPM signál. Cílem této práce je prozkoumat možnosti, navrhnout a realizovat řešení včetně všech potřebných komponent, které pak umožní ...
  • Programovací nástroj pre mikrokontroléry rodiny ST10F 

   Autor: Sučan Ján; Vedoucí práce: Dobiáš Radek; Oponent práce: Minařík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-06)
   Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie multiplatformového nástroja umožňujúceho zápis, čítanie a mazanie programovej pamäte mikrokontrolérov rodiny ST10F a jeho otestovanie. Na základe analýzy existujúcich prostriedkov pre ...