Zobrazují se záznamy 179-183 z 183

  • Webová PHP aplikace pro evidenci a organizaci individuálních třídních schůzek s možnostmi konfigurace a zabezpečeným přístupem 

   Autor: Fiala Karel; Vedoucí práce: Wallenfelsová Helena; Oponent práce: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje vývoj informačního systému, který si klade za cíl zefektivnit evidenci a organizaci individuálních třídních schůzek. Ve své práci popisuji požadavky na tento informační systém, mnou zvolené ...
  • Webové rozhraní pro SANE 

   Autor: Pekař Jakub; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zabezpečené USB zařízení 

   Autor: Solil Lukáš; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zabezpečení hlasovací aplikace Baletka 

   Autor: Nohejl Petr; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Rešeršní část práce se zabývá především bezpečností elektronických volebních systémů a popisuje konkrétní případy užití těchto systémů v praxi. Praktická část práce navazuje na teoretickou část práce a zkoumá elektronický ...
  • Zásuvný modul pro Adobe Illustrator 

   Autor: Černá Šárka; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)