Zobrazují se záznamy 131-150 z 183

  • Sdílení free/busy údajů z Microsoft Exchange 

   Autor: Šidlo Jan; Vedoucí práce: Tůma Pavel; Oponent práce: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Shibboleth autentizace v Javě 

   Autor: Maleček Kamil; Vedoucí práce: Guth Ondřej; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací autentizačního řešení pro Java Enterprise Edition (Java EE) aplikace se systémem jednotného přihlášení Shibboleth, s využitím standardních nástrojů Java EE a aplikačního ...
  • Signalizace a nahrávání VOIP hovorů 

   Autor: Polák Matěj; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   VoIP provoz na síti lze monitorovat, signalizované VoIP hovory zachytávat, a ze zachycených packetů sestavovat audio soubory. V předchozích pracích vznikla síťová aplikace, která nahrává VoIP hovory signalizované protokolem ...
  • Simulátor výukového procesoru DLX 

   Autor: Kocourek Jiří; Vedoucí práce: Hlaváč Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Síťová aplikace pro zpracování radarových dat 

   Autor: Sixta Jiří; Vedoucí práce: Benáček Pavel; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Síťová aplikace v jazyce P4 

   Autor: Čtrnáctý Martin; Vedoucí práce: Benáček Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi vyvažování zátěže za použití jazyka P4, který využívá principů softwarově definovaných sítí. Práce nejprve analyzuje dostupné algoritmy pro vyvažování zátěže, možnosti jazyka P4 a ...
  • Sledování serverů v Národní technické knihovně 

   Autor: Cidlina Jiří; Vedoucí práce: Jansa Václav; Oponent práce: Žďárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sledování síťových prvků v Národní technické knihovně 

   Autor: Diviš Pavel; Vedoucí práce: Jansa Václav; Oponent práce: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Spolehlivá záloha dat na optická média 

   Autor: Pivovarník František; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Táto práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát na optické média a ob-novou dát z poškodených optických diskov. Popisuje rôzne metódy zálohovania a typy optických diskov. Ďalej rieši problém obnovy dát z dvoch rovnakých, ...
  • Správa a optimalizace PostgreSQL pro OLAP databáze 

   Autor: Rozhoň Karel; Vedoucí práce: Stěhule Pavel; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Správa bezpečnostních událostí na Windows serveru 2008 R2 

   Autor: Müllerová Silvie; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato bakalářská práce má vybraným administrátorům, IT specialistům a bezpečnostním manažerům umožnit nahlédnout do problematiky bezpečnostních logů a jeho managementu v podnikovém prostředí. První část práce je věnována ...
  • Srovnání open-source virtualizačních technologií pro operační systémy 

   Autor: Pulec Pavel; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Srovnání systémů privátních cloudů IaaS 

   Autor: Klepáč Martin; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Srovnání výkonu síťových souborových systémů SMB/CIFS a NFS v závislosti na použitém systému souborů na serveru a klientovi 

   Autor: Bittara Radek; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Statická detekce škodlivých souborů ve formátu PE 

   Autor: Ács Jakub; Vedoucí práce: Jureček Martin; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Doposud známé a užívané postupy při detekci škodlivého softwaru (malwaru) přestávají poskytovat dostačující úroveň ochrany, a proto je zřejmé, že v budoucnu budou muset být nahrazeny, nebo minimálně doplněny inovativními ...
  • Statistika sociálních sítí - mobilní aplikace 

   Autor: Campr Tomáš; Vedoucí práce: Hladík Jakub; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat mobilní aplikaci pro platformu Ap- ple/iOS, která přehledně a jedinečně vizualizuje data z uživatelova profilu na sociální síti. Práce se věnuje analýze programového rozhraní ...
  • Studium důvěry v ad-hoc bezdrátových a senzorových sítí 

   Autor: Goncharov Pavel; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Trofimova Yelena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Samoorganizující ad-hoc a senzorové sítě, které postrádají logickou infrastrukturu (prvky sítě nejsou rozdělěny na přístupové a ostatní), nachází uplatnění v civilních a vojenských aplikacích vyžadujícíh vysokou autonomitu ...
  • Systém pro 3D snímání blízkého pole 

   Autor: Dvořáková Klára; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá přestavením 3D tiskárny na přístroj umožňující automaticky snímat elektromagnetický postranní kanál vycházející z mikroprocesoru (čipové karty). Cílem je na přístroji signál pomocí digitálního osciloskopu ...
  • Systém pro analýzu proudu dat v reálném čase 

   Autor: Viktora David; Vedoucí práce: Šenk Adam; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce bylo vytvoření systému pro analýzu proudu dat v reálném čase v kontextu velkých objemů dat. Zpracovávanými daty jsou příspěvky ze sociální sítě Twitter. K samotné analýze byl použit framework Apache Spark, ...
  • Systém pro obsluhu 3D tiskových úloh 

   Autor: Třebický David; Vedoucí práce: Žehra Marek; Oponent práce: Hrončok Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se soustředí na zjednodušení použití open-source 3D tiskáren RepRap běžnými uživateli bez předchozích zkušeností s 3D tiskem. Literární rešerše detailně rozebírá současné možnosti automatizace 3D tisku a způsoby, jak ...