Zobrazují se záznamy 122-141 z 183

  • Rešerše a ukázka zabezpečení platformy (TPM) 

   Autor: Holoubková Andrea; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum řešení pro realizaci důvěryhodné platformy. Podrobnější popis je věnován standardům organizací Trusted Computing Group (TCG) a GlobalPlatform. Jedná se o bezpečnostní čip Trusted ...
  • Rešerše nástrojů pro tvorbu síťových schémat 

   Autor: Hampl Jan; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce se ve své první části zabývá srovnávací analýzou editorů pro tvorbu síťových schémat se zaměřením převážně na nekomerční software. V druhé části se pokouší doplnit chybějící funkcionalitu rozšířením Dia Editoru.
  • Rozbor a nasazení protokolu IPv6 v prostředí kolejí Podolí 

   Autor: Štollmann Jakub; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Zloch Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Rozšíření funkce simulátoru disků DiskSim 

   Autor: Berušková Jana; Vedoucí práce: Kašpar Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce analyzuje, jak diskový simulátor DiskSim simuluje disková pole typu RAID a rozšiřuje ho o funkce, které mu umožní simulovat práci s daty i při výpadku jednoho a více disků. Problém zabezpečení dat je ...
  • Rozšíření reputační databáze o informace z Passive DNS 

   Autor: Tomáš Maxmilián; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Systém DNS (Domain Name System) je systém doménových jmen pro překlad mezi doménovými jmény a IP adresami. Data ze systému DNS je možné také využít v oblasti síťové bezpečnosti. Mohou pomoci blokovat šíření malwaru, odhalit ...
  • Rozšíření síťového simulátoru o možnost použití konfiguračních souborů pro konfiguraci síťových prvků 

   Autor: Horáček Michal; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozšíření síťového simulátoru o připojení do reálné sítě 

   Autor: Mach Václav; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řídící síťový server pro robotickou platformu 

   Autor: Petrouš Petr; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení zakázek podniku 

   Autor: Šejvl Ondřej; Vedoucí práce: Štěpán Pavel; Oponent práce: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Sdílení free/busy údajů z Microsoft Exchange 

   Autor: Šidlo Jan; Vedoucí práce: Tůma Pavel; Oponent práce: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Shibboleth autentizace v Javě 

   Autor: Maleček Kamil; Vedoucí práce: Guth Ondřej; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací autentizačního řešení pro Java Enterprise Edition (Java EE) aplikace se systémem jednotného přihlášení Shibboleth, s využitím standardních nástrojů Java EE a aplikačního ...
  • Signalizace a nahrávání VOIP hovorů 

   Autor: Polák Matěj; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   VoIP provoz na síti lze monitorovat, signalizované VoIP hovory zachytávat, a ze zachycených packetů sestavovat audio soubory. V předchozích pracích vznikla síťová aplikace, která nahrává VoIP hovory signalizované protokolem ...
  • Simulátor výukového procesoru DLX 

   Autor: Kocourek Jiří; Vedoucí práce: Hlaváč Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Síťová aplikace pro zpracování radarových dat 

   Autor: Sixta Jiří; Vedoucí práce: Benáček Pavel; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Síťová aplikace v jazyce P4 

   Autor: Čtrnáctý Martin; Vedoucí práce: Benáček Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi vyvažování zátěže za použití jazyka P4, který využívá principů softwarově definovaných sítí. Práce nejprve analyzuje dostupné algoritmy pro vyvažování zátěže, možnosti jazyka P4 a ...
  • Sledování serverů v Národní technické knihovně 

   Autor: Cidlina Jiří; Vedoucí práce: Jansa Václav; Oponent práce: Žďárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sledování síťových prvků v Národní technické knihovně 

   Autor: Diviš Pavel; Vedoucí práce: Jansa Václav; Oponent práce: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Spolehlivá záloha dat na optická média 

   Autor: Pivovarník František; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Táto práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát na optické média a ob-novou dát z poškodených optických diskov. Popisuje rôzne metódy zálohovania a typy optických diskov. Ďalej rieši problém obnovy dát z dvoch rovnakých, ...
  • Správa a optimalizace PostgreSQL pro OLAP databáze 

   Autor: Rozhoň Karel; Vedoucí práce: Stěhule Pavel; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Správa bezpečnostních událostí na Windows serveru 2008 R2 

   Autor: Müllerová Silvie; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato bakalářská práce má vybraným administrátorům, IT specialistům a bezpečnostním manažerům umožnit nahlédnout do problematiky bezpečnostních logů a jeho managementu v podnikovém prostředí. První část práce je věnována ...