Recently added

Now showing items 21-40 of 382

  • Vývoj a prognóza letecké nákladní dopravy mezi Evropou a Asií 

   Author: Hejzlar Tomáš; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Skolilová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Předmětem bakalářské práce „Vývoj a prognóza letecké nákladní dopravy mezi Evropou a Asií“ je shrnutí dosavadního vývoje letecké nákladní dopravy se zaměřením na trh mezi Evropou a Asií. Tato rekapitulace představuje zároveň ...
  • Návrh vzdušného prostoru pro UAS v okolí letiště Václava Havla Praha 

   Author: Pošta Marek; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh nového vzdušného prostoru pro UAS v okolí letiště Václava Havla Praha" je analyzovat současný stav problematiky bezpilotních systémů v jednotlivých státech a jejich integrace do vzdušného ...
  • Sledování letu ve sportovním a všeobecném letectví 

   Author: Půlpánová Kateřina; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a srovnáním zařízení pro sledování letadel v kategorii všeobecného letectví. Obecně srovnává aktuálně běžně dostupná řešení a definuje specifické požadavky na optimální řešení, které se ...
  • Posouzení rizika nedostatečného odmrazení v systému paralelních drah na LKPR 

   Author: Ječmen Karel; Supervisor: Kafková Markéta; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Bakalářská práce "Posouzení rizika nedostatečného odmrazení v systému parelních drah na LKPR" analyzuje možné riziko nedostatečného odmrazení letadel při provozu na letišti Praha. Cílem práce je poukázání na možné narušení ...
  • Analýza narušení vzdušných prostorů bezpilotními prostředky 

   Author: Milerová Eva; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Téma bezpilotních systémů je dnešní době velmi aktuální. Práce seznamuje čtenáře s touto problematikou a zároveň poukazuje na fakt, že bezpilotní prostředky nám mohou skvěle sloužit, ale pokud nejsou dodržována pravidla ...
  • Studie bezpečnosti přiblížení v kontextu systému paralelních drah na LKPR 

   Author: Velková Jana; Supervisor: Kafková Markéta; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem bakalářské práce „Studie bezpečnosti přiblížení v kontextu paralelních drah na LKPR“ je identifikace možných rizik, která mohou nastat při přiblížení na dráhu 06R/24L. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou ...
  • Principy a použití palubních meteorologických radarů 

   Author: Ptáček Jakub; Supervisor: Valenta Viktor; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Cílem této bakalářské práce, „Principy a použití palubních meteorologických radarů“, je vytvořit podklady pro studium začínajících pilotů a seznámit je se základními principy meteorologického radaru a jeho funkcemi. Názorně ...
  • Hodnocení fyziologických parametrů jako ukazatelů únavy pilota 

   Author: Kráčmar Vojtěch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Lidský činitel se významně podílí na bezpečnosti v mnohých odvětvích lidské činnosti. Jedním z těchto odvětví je doprava, zvláště pak ta letecká. Za poslední roky statistiky uvádějí lidský faktor jako významný činitel v ...
  • Vliv únavy pilota na přesnost pilotáže 

   Author: Zibner Lukáš; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Únava pilota je jedním z klíčových faktorů, které mohou nepříznivě ovlivňovat bezpečnost letu. Proto se výzkumné aktivity v rámci lidského činitele kromě jiného orientují právě na exaktní zhodnocení vlivu únavy na pilotáž ...
  • Výcvik přístrojového létání na simulátoru FNPT II v podmínkách ATO 

   Author: Vojtíšek Matěj; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování metodických pokynů pro přístrojový výcvik na simulátoru FNPT II pro studenta i instruktora. Potřeba vypracování podobných materiálů vznikla na základě průzkumu ve společnosti F ...
  • Schvalovací proces postupů RNP AR na letiště Innsbruck pro TVS B737 

   Author: Stryk Daniel; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je popsat a zpracovat požadavky na schválení provozu požadované navigační výkonnosti vyžadující oprávnění na přiblížení na letiště v Innsbrucku pro českou leteckou společnost Travel Service, a. ...
  • Automatizovaný systém safety reportingu 

   Author: Slivinský Daniel; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Automatizovaný systém safety reportingu" je analýza současné situace mezi leteckými školami v oblasti řízení bezpečnost, kategorizace událostí a jejich popis, návrh počítačového hlásného systému ...
  • Hrozby způsobené bezpilotními prostředky a obrany proti nim 

   Author: Kryška David; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Hrozby způsobené bezpilotními prostředky a obrany proti nim" je analýza současného stavu v oblasti provozu bezpilotních systémů a uvedení rizik spojených s jejich použitím v blízkosti řízených ...
  • Vliv nočních letů na výkonnost pilota 

   Author: Sekničková Kristýna; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Langhammer Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Vliv nočních letů na výkonnost pilota" je rozbor faktorů snižující výkonnost pilota, konkrétně nočního létání neboli létání v době největšího útlumu lidského těla a přímé porovnání účinků pomocí ...
  • Využití moderních zobrazovacích metod v pilotních kabinách dopravních letadel 

   Author: Spitsyn Yegor; Supervisor: Vecko Martin; Opponent: Pružina Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s moderními zobrazovacími technologiemi založenými na projekci letových parametrů a zvýšené vizuální informace na průhledových displejích v kabinách dopravních letadel. Dále ...
  • Návrh výcvikového programu pro piloty UAV 

   Author: Svoboda Jaroslav; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   V této práci bylo mým cílem navrhnout výcvikový program pro piloty bezpilotních systémů. Vytvořil jsem návrh teoretické i praktické náplně výuky, která by měla vést k úspěšně složené závěrečné zkoušce na Úřadu pro civilní ...
  • Optimalizace provozu malých letadel pomocí monitorovaní parametrů motorů 

   Author: Takmazyan Garri; Supervisor: Kunčíková Kateřina; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem bakalařské práce "Optimalizace provozu malých letadel pomocí monitorování parametrů motorů" je analyzovat současný stav parametrů leteckých motorů a na základě této analýzy vytipovat vhodný způsob aplikace ...
  • Lidský faktor a jeho vliv na bezpečnost letecké dopravy 

   Author: Mikeš Daniel; Supervisor: Mrázek Petr; Opponent: Hanáková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Cílem bakalářské práce věnující se vlivu lidského činitele a jeho dopadů na bezpečnost obchodní letecké dopravy není předkládání konkrétních řešení, ale především snaha o zhodnocení úspěšnosti zavádění systémových změn v ...
  • Dráhová dohlednost a její vliv na provoz letiště Václava Havla 

   Author: Krejčová Veronika; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Vokáč Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá dohledností a dráhovou dohledností, jejich hlášením v různých meteorologických zprávách, způsoby jejich určování a jevy, které je zhoršují. Soustřeďuje se na analýzu dráhové dohlednosti a ...
  • Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích 

   Author: Krejbich Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem bakalářské práce "Společný provoz UAS a pilotovaných letadel na neřízených letištích" je analyzovat podmínky bezpečné integrace provozu a na základě znalosti současné legislativy a provozních omezení navrhnout ...