Now showing items 21-40 of 554

  • Návrh zvýšení úrovně vyhodnocení customer experience letišť 

   Author: Štěpán Studnička; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Bakalářská práce představuje detailněji problematiku customer experience a problematiku jejího vyhodnocení ze strany letišť. Práce ukazuje možnosti zapojení technologií do jejího rozvoje a poukazuje na to, co může využití ...
  • Vysílání provozních informací na neřízených letištích 

   Author: Jan Krofta; Supervisor: Kameník Milan; Opponent: Hosnédl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá poskytováním provozních informací na letištích kategorie všeobecného letectví. Popisuje legislativní rámec potřebný ke zprovoznění automatických zpráv. Součástí práce je vytvoření softwaru, ...
  • Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce 

   Author: Tomáš Panenka; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce“ je analyzovat právní prostředí a veškeré požadavky pro certifikaci EFB a na základě této analýzy implementovat bezpečný a efektivní ...
  • Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření 

   Author: Adam Výbošťok; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Predmetom bakalárskej práce „Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření” je vykonať praktické experimenty ožarovania lietadla s ľahko dostupnými laserovými zariadeniami pri rôznych podmienkach. Následne ...
  • Společné využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel 

   Author: Kirill Melikhov; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Pecho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou společného využití leteckého prostoru pilotovaných a nepilotovaných letadel. Jejím cílem je rozebrat a posoudit možnosti společného využití leteckého prostoru pilotovaných a ...
  • Studie bezpečnosti přiblížení PinS pro lety HEMS v České republice 

   Author: Pavel Mikule; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem této bakalářské práce je provedení studie bezpečnosti a vyhodnocení bezpečnosti implementace přiblížení PinS v neřízeném vzdušném prostoru na území České republiky. V teoretické části práce jsou vysvětleny specifika ...
  • Konverze osobních letadel na nákladní v souvislosti s přepravní kapacitou 

   Author: Artem Kaščeev; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Konverze osobních letadel na nákladní v souvislosti s přepravní kapacitou“ je prognóza zvyšování objemu přepravovaného nákladu na vybraných trasách a také odhad nárůstu počtu nákladních letadel ...
  • Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště 

   Author: Jan Machovič; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště“ je navržení aplikovatelného způsobu evaluace služeb odbavení letadel. Analýza dostupných a používaných metod v oblasti tzv. ...
  • Studie využitelnosti RWY 12/30 v koncepci dlouhodobého rozvoje LKPR 

   Author: Radek Gadas; Supervisor: Líkař Petr; Opponent: Pazourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   „Studie využitelnosti RWY 12/30 v koncepci dlouhodobého rozvoje LKPR“ analyzuje varianty zkrácení vedlejší dráhy 12/30 na Letišti Václava Havla Praha. Toto zkrácení je nutné provést v důsledku jednoho z rozvojových projektů, ...
  • Porovnání vysokorychlostních železnic a leteckých spojení na vybraných trasách 

   Author: Dávid Fulka; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Janoš Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Predmetom bakalárskej práce je analytický popis konkurencie vysokorýchlostnej železničnej dopravy a leteckej dopravy na vybraných trasách. Motiváciou k výberu témy bakalárskej práce bol rozvoj vysokorýchlostnej železničnej ...
  • Alternativní paliva v civilním letectví 

   Author: Jan Kubiczek; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem bakalářské práce „Alternativní paliva v letectví“ je provést posouzení nahraditelnosti konvenčních paliv palivy a energií z obnovitelných zdrojů. Práce se postupně zabývá palivovou náročností v současnosti a s výhledem ...
  • Předpověď počasí pro letiště Hradec Králové 

   Author: František Štemberk; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Horák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem práce je analýza současného stavu meteorologického zabezpečení letiště v Hradci Králové a tvorby záznamu předpovědí počasí pro tuto lokalitu. Cílem práce je návrh optimální předpovědi počasí pro letiště v Hradci ...
  • Rekonfigurace vzdálených stání letadel na letišti Praha-Ruzyně 

   Author: Vít Kadlček; Supervisor: Lán Sébastien; Opponent: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   V této bakalářské práci je řešena problematika rekonfigurace stání letadel na odbavovací ploše „SEVER“ letiště Praha-Ruzyně. Práce představuje související předpisovou základnu a ostatní použité dokumenty a nastiňuje současné ...
  • Analýza letištních poplatků se zaměřením na velká letiště 

   Author: Kateřina Michalská; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Jozová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu letištních poplatků velkých letišť v Evropské unii na tržby vybraných letišť. Motivací k výběru tématu bakalářské práce bylo bližší pochopení ekonomického fungování nejvýznamnějších ...
  • Posouzení vlivu nízkonákladových leteckých společností na hospodaření letišť 

   Author: Martina Mašková; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Pecherková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu nízkonákladových leteckých dopravců (LCCs) na hospodaření letišť. Práce se zabývá charakteristikou nízkonákladových dopravců a jejich vývojem, letišti a kritérii, podle ...
  • Frakční vlastnictví a jeho dopady v letecké dopravě 

   Author: Daniela Kolbová; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Pazourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Frakční vlastnictví letadel je jedním z druhů vlastnictví business letadel. Bakalářská práce popisuje jeho princip a zmiňuje také další druhy vlastnictví letadel. Práce dále obsahuje rozlišení legislativy frakčního vlastnictví ...
  • Přístup k výcviku pilotů založený na prokázaných kompetencích 

   Author: Tomáš Hyánek; Supervisor: Zozuľák Radoslav; Opponent: Pružina Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem této práce je porovnání dosavadních přístupů k leteckému výcviku a návrh vybrané části osnovy PPL(A) založené na přístupu Competency-based. Dále je předmětem práce vyhodnocení vhodnosti tohoto přístupu pro výcvik ...
  • Implementace simulátoru vestibulárních iluzí do IFR výcviku 

   Author: Filip Havrda; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem této práce je implementace simulátoru vestibulárních iluzí do IFR výcviku. Cílem práce je určit, zda-li navození vestibulární iluze při simulátorovém létání, které je implementované v jedné hodině simulátorového ...
  • Předpověď tlaku QNH 

   Author: Marian Flekač; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Sobota Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá tlakem vzduchu a jeho předpovědí. V teoretické části jsou popsány obecné principy spojené s tlakem, praktická část rozebírá práci s tlakem v letectví. Součástí praktické části je také ...
  • Vliv přechodu z analogového na glass kokpit a naopak na výkonnost pilota 

   Author: Artur Luchkov; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Oniščenko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Oblast designu kokpitu letadla je v současné době zastoupena 2 odlišnými rozvrženími: analogovým a digitálním (glass cockpit) zobrazením údajů. Během své profesionální cesty může pilot občas muset mezi těmito rozvrženími ...