Recently added

Now showing items 21-40 of 422

  • Použití Unit Load Device v letecké dopravě 

   Author: Veronika Procházková; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na nákladní leteckou dopravu. Zabývá se stručnou historií, vlastnostmi a používáním leteckých kontejnerových jednotek. Následně rozděluje tyto jednotky podle typů a vlastností. V neposlední ...
  • Instruktorská příručka leteckého simulátoru Airbus A320 

   Author: Adam Čevela; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Plos Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem této bakalářské je studenty seznámit s obsluhou instruktorské stanice simulátoru Airbus A320 na základě srozumitelné příručky, která bude součástí stanice. Konkrétně, nastavit jednotlivé scénáře a poruchy letounu, ...
  • Provoz The North Atlantic High Level Airspace 

   Author: Jaroslav Ondák; Supervisor: Havelka Pavel; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať a spracovať požiadavky pre prevádzkovanie leteckej dopravy v oblasti horného vzdušného priestoru Severného Atlantiku a tým vytvoriť manuál, ktorý môže byť použitý ako výukový ...
  • RFID tagy a jejich aplikace na letišti Praha a pro společnost Travel Service 

   Author: Matúš Kováč; Supervisor: Koláčová Daniela; Opponent: Vittek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Predkladaná bakalárska práca s názvom RFID tagy a ich aplikácia na letisku Praha a pre spoločnosť Travel Service pojednáva o jedinečnosti systému RFID v novodobej histórií v spôsobe odbavovania batožín. Úvodom práce sa ...
  • Způsoby detekce pozice letadel na vyčkávacích místech RWY 

   Author: Petr Had; Supervisor: Líkař Petr; Opponent: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a popis metod, kterými lze detekovat pozice letadel v případě, kdy posádka neobdrží povolení k nájezdu na dráhu již v průběhu pojíždění a musí tedy zastavit na vyčkávacím místě dráhy a ...
  • Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel 

   Author: David Tolar; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem této bakalářské práce "Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel" je zlepšit současný stav pozemního odbavení letadel na Letišti Václava Havla Praha. Pro zlepšení je navržen systém ...
  • Kvantifikace vestibulárních a vizuálních iluzí u pilotů 

   Author: Liana Karapetjan; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Ačkoli mohou byt iluze velmi časte a nebezpečne, v současnosti neexistuje mnoho studii, ktere by se zabyvaly kvantifikaci iluzi. Proto je cilem teto prace vytvořit uceleny přehled znamych vizualnich a vestibularnich iluzi ...
  • Aplikace pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů General Aviation 

   Author: Zbyšek Petřík; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Lukeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním kompletního řešení multiplatformní aplikace, pro výpočet výkonnostních charakteristik letounů všeobecného letectví používaných během leteckého výcviku. Bakalářská ...
  • Použití vrtulníku letecké záchranné služby v noci 

   Author: Michael Fousek; Supervisor: Špilka Pavel; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Cílem mé práce je zhodnotit využití vrtulníku letecké záchranné služby ve 24 hod. režimu na všech stanovištích na území České republiky. V úvodu práce je popsán vývoj systému letecké záchranné služby na našem území až do ...
  • Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti 

   Author: Martin Dillinger; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Úlohou bakalářské práce s názvem Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti je analyzování současného přístupu k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod, navrhnutí doporučení pro způsob řešení ...
  • Studie heliportu pro VTOL letadla 

   Author: Kristýna Čmielová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Jungmann Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato bakalářská práce je studií heliportu pro letadla s vertikálním vzletem a přistáním, se speciálním zaměřením na letadla s elektrickým pohonem (eVTOL). První část práce přibližuje nově se rodící trh letadel s vertikálním ...
  • Rušení signálu GNSS a dopad na letectví 

   Author: Martin Pospíšil; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato bakalářská práce obeznamuje čtenáře s problematikou systému GNSS, s možnostmi a prevencí jeho rušení. Zpracovává fyzikální principy šíření signálu prostorem, které mají zásadní vliv při rušení GNSS přijímače. Příslušné ...
  • Využití alternativních zdrojů energie na letišti Praha 

   Author: Kateřina Tůmová; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Využití alternativních zdrojů energie na letišti Praha" je analýza současného stavu využití energie a postoj letiště k životnímu prostředí. Součástí je popis a výběr vhodného alternativního ...
  • Kvantifikace psychofyziologického stavu u řídících letového provozu 

   Author: Richard Ábela; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Práca riadiaceho letovej prevádzky je považovaná za psychicky náročnú a stresujúcu. Pre úspešné zvládnutie výberového konania na túto profesiu je potrebné absolvovať psychologicko-kognitívne testy, ktoré skúmajú okrem iného ...
  • Návrh sjednocení požadavků na heliporty v EU 

   Author: Nikol Vašutová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hájková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh sjednocení požadavků na heliporty v EU" je analýza standardů ICAO na území České republiky, Německa, Španělska, Slovinska, Velké Británie, Lucemburska a Nizozemska se zaměřením na konkrétní ...
  • Vliv meteorologických podmínek na údržbu a provoz pohybové plochy letiště 

   Author: Tereza Dvořáková; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Kurzweil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a doporučení nejvhodnějších modelů strojů pro zimní údržbu pohybové plochy na Letišti Václava Havla v Praze s cílem maximálně zefektivnit údržbové práce. Výběr strojů vychází z ...
  • Vliv meteorologických jevů na předpověď spotřeby paliva 

   Author: Lucie Wágnerová; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Přesná predikce meteorologických podmínek a jejich následné zpracování ve Flight Planning System je jedním z klíčových aspektů napomáhající k efektivitě letů. Při vzniklých nepřesnostech v měření či zpracování dat vznikají ...
  • Efektivita mezioblastního předávání letadel napojených na ATN Datalink 

   Author: Timotej Gavura; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Bakalárska práca analyzuje efektivitu procesu medzioblastného odovzdávania lietadiel napojených na Aeronautical Telecommunication Network (ATN) Datalink, identifikuje niektoré chyby v tomto procese a navrhuje možné riešenia. ...
  • Vliv meteorologických jevů na bezpečnost letu ve všeobecném letectví v ČR 

   Author: Lucie Dvořáčková; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Plos Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou leteckých nehod a incidentů sportovních létajících zařízení, které se staly na území ČR během let 2007-2017. Ze všech událostí je zpracováno pouze 88 nehod a incidentů prokazatelně ...
  • Postup ověření vhodnosti využití přehledové informace na stanovištích AFIS 

   Author: Patrik Stavař; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem současného stavu letectví se zaměřením na neřízená letiště. Popisuje práva a povinnosti dispečerů AFIS, řeší místa, kde je možné zavést přehledový systém. V rámci vyhledávání vhodných ...