Now showing items 1-303 of 382

  ACAS/TCAS, odpovídač, 1030 MHz, 1090 MHz, mód C, mód S, hybridní sledování (1)
  ACAS/TCAS, transponder, 1030 MHz, 1090 MHz, mode C, mode S, hybrid surveillance (1)
  ADS-B Message,receiver,mapping function,variable,representation,directional characteristic (1)
  ADS-B zpráva,přijímač,mapovací funkce,proměnná,zobrazení,směrová charakteristika (1)
  ADS-B, 1090ES, GNSS, DF17, Letiště Praha/Ruzyně, Pojezdová dráha, Polohová data, Řízení letového provozu, WGS84, ECEF (1)
  ADS-B, 1090ES, GNSS, DF17. Airport Prague/Ruzyne, Taxiway, Positional data, Air traffic control, WGS84. ECEF (1)
  ADS-B,1090ES,DF Code,Mod S,SSR,calibration method (1)
  ADS-B,1090ES,DF Kod,Mod S,SSR,metoda kalibrace (1)
  Aerobatics,Airline Traffic Pilot,Commercial Pilot,Private Pilot,airline companies,loss of control in air,flight envelope,nonstandard flight attitude (1)
  aerodynamics,aeroelasticity,airfoil,wing profile (1)
  aerodynamika,aeroelasticita,airfoil,profil křídla (1)
  aeroplane,operating costs,fixed costs,variable costs,subsidy,regulation (1)
  Air Conditioning System,cockpit heating,Airbus A320 Family,Optimalization (1)
  air freight transportation,Europe,Asia,PRC,forecast,eurozone (1)
  Air rescue service, HEMS, cooperation, integrated rescue system, helicopter, rescue service, W3A-Sokol, EC 135, border area, legislation, economic differences, logistic of rescue action, members of crew, emergency (1)
  Air Rescue servise, Airborne laser scanning, Termovision, Night Vision Device (1)
  Air traffic control, radar, monopulse, secondary surveillance Mode S radar, surveillance infrastructure, interoperability. (1)
  Air Traffic Control, Trajectory Prediction, Medium Term Conflict Detection, Satefy Nets (1)
  Air transport, Airlines, Organizations, Services (1)
  Air transport, computer software, luggage with extreme dimensions, loading space, mass (1)
  air transport,aircraft,navigation,low visibility,airport,approach,taxiing (1)
  air transport,low-cost carriers,Central Europe,Poland,Czech Republic (1)
  Airborne weather radar,principles of radar,evolution of weather radar,implementation of airborne weather radar,Garmin GWX68,aviation incidents,aviation accidents (1)
  Aircraft ground handling operations,risks,STAMP model,safety constrains (1)
  aircraft monitoring,flight tracking,General aviation,sports flying (1)
  aircraft,airline,owner,operator,purchase,financing,full service airlines,low-cost airlines (1)
  Airline marketing, SEO, Inbound marketing, online marketing, Smart Wings, Czech airlines (1)
  Airline, reorganisation, bankruptcies, fusion (1)
  Airport selection, business aviation, flight planning, airport parameters, decision-making algorithm (1)
  airport, airline, incentive program, the number of passengers, destination, frequency (1)
  airport, collision, control strategies and techniques, wildlife (1)
  Airport,Vaclav Havel airport in Prague,Terminal,service for passengers,self check -in (1)
  akrobacie,dopravní pilot,obchodní pilot,soukromý pilot,letecké společnosti,ztráta kontroly řízení,letová obálka,neobvyklé letové polohy (1)
  analysis, airport, capacity, subsystem, terminal, runway system, slot, flight movements, number of passengers, scenario (1)
  analýza, letiště, kapacita, subsystém, terminál, dráhový systém, slot, pohyby letadel, počet cestujících, scénář (1)
  Aplikace, letectví, kvalifikace, způsobilosti, pilot, Ionic, ÚCL, připomínání (1)
  Application, aviation, qualifications, certificates, pilot, Ionic, CAA, reminder (1)
  approach,parallel runway system,LKPR,safety,risk,assessment (1)
  APU,engine,compressor casing,NDT,inspection,cracks,defects (1)
  APV SBAS down to LPV, hazard, safety assessment, safety assessment methodology (SAM) (1)
  Attitude instrument flying, basic flight manoeuvres, radio-navigation using ADF, flight simulation, pilot training, instrument flight procedures, procedure turn, holding pattern (1)
  Automatic dependent surveillance,satellite,messages (1)
  Automatický závislý přehledový systém,satelit,zprávy (1)
  Aviation English for pilots, specialized courses, foreign language textbooks, phraseology, airfield traffic pattern, VFR communications (1)
  Aviation maintenance person, education system, training organization, regulations, theory, knowledge, practise, experience, qualification, mechanic's license, continuing education, maintenance organization, prognosis, labour market, demand, aging analysis, Next Tech for NextGen (1)
  Aviation safety,safety management system,occurrence reporting,accident,serious incident,incident,reporting system,flight school (1)
  aviation security, prescreening, INDECT (1)
  aviation,ECG,heart rate variability,tiredness (1)
  baggage handling system, baggage sorting, security check, Prague Airport (1)
  Bell 412,helicopter,inspection,maintenance Part A,maintenance Part B (1)
  Bell 412,vrtulník,prohlídky,údržba podle Part A,údržba podle Part B (1)
  bezmotorové lietanie,súťaže v bezmotorovom lietaní,priebeh majstrovstiev,organizácia,aktéri,bezpečnosť,nebezpečenstvo,riziko,systematizácia,analýza (1)
  Bezpečnost v letectví,systém řízení bezpečnosti,hlášení událostí,letecká nehoda,vážný incident,incident,počítačový hlásný systém,letecká škola (1)
  Bezpečnost, bezpečnostní problémy, státní program bezpečnosti, státní plán provozní bezpečnosti, data, analýza, hlášení, riziko (1)
  bezpečnostní kontrola,efektivita přepravy,letiště,odbavení cestujících,příprava cestujících,spokojenost cestujících (1)
  bezpečnostní kontrola,security,letiště,konceptualizace,UML,strukturovaný model (1)
  bezpilotní systém,bezpilotní letadlo,UA,UAS,detekce,eliminace,Anti-UAS (1)
  Bezpilotní systémy,bezpilotní letadlo,vzdušný prostor,obrana,letiště,UAS,UA (1)
  Bezpilotní systémy,UA,UAS,detekce,sledování,UTM,eliminace,hrozby (1)
  Bezpilotní systémy,UAS,UTM,vzdušný prostor,návrh,letiště,bezpečnost (1)
  Big Data, věk dat, internet věcí, Hadoop, Big Data v letectví (1)
  Big Data,Age of Data, Internet of Things, Haddop, Big Data in Aviation (1)
  business aviation, bizjet, Embraer Legacy 600, leasing, time sharing, podílové vlastnictví, analýza, Conklin and de Decker, charterování (1)
  Business aviation, business jet, dálkové lety, Gulfstream G550, Letectví (1)
  business aviation, business jet, Embraer Legacy 600, leasing, timesharing, fractional ownership, analysis, Conklin and de Decker, chartering (1)
  Business aviation, business jet, long-haul flights, Gulfstream G550, Aviation (1)
  Business aviation, cenové trendy, rozhodovací procesy, světové trhy, business jet (1)
  Business aviation, price trends, decision making processes, world markets, business jet (1)
  cellular automata, airfoil, turbulence, statistical physics (1)
  celulární automaty, profil krídla, turbulence, statistická fyzika (1)
  Center of gravity, Fuel consumption, Weight and balance, Loading aircraft, Handling, Linear regression (1)
  Cessna 172, cockpit instruments, flight instruments, instruments systems, training program (1)
  Cessna 172, přístroje, přístrojové vybavení, tréninkový program (1)
  Cestující, dítě, nedoprovázené dítě, formulář, data (1)
  check - in, process passenger, boarding pass, innovation, gate, history, Václav Havel Airport Prague, liquids, gels, aerosols, questions, security control, passport, visa, terminal (1)
  Conceptual modeling,ontology,UFO,OntoUML,STAMP,STPA,feedback control theory (1)
  Condensation trails,cirrus,atmosphere,aerosols,induced cloudiness,ADS-B,Free Route Airspace,radiative forcing (1)
  contrails, ADS-B surveillance system, SSR mode S receiver, position messages, ADS-B decoder tool (1)
  cost-benefit analysis, return on investment, Safety Management System, safety culture (1)
  cost-benefit analýza, návratnosť investície, Safety Management System, bezpečnostná kultúra (1)
  Crew planning, Flight duty period, Duty period, Flight time and duty limitations, Fatigue (1)
  crowd, mass psychosis, suggestibility, mental contagion, libido, 9/11, passengers, catastrophe, panic, cabin crew, ditching, evacuation, crowd manipulation (1)
  Cubesat,picosatellite,people survey,component development,satellite projects (1)
  Cubesat,pikosatelit,průzkum osob,vývoj komponent,projekty družic (1)
  dav, davová psychóza, sugestibilita, duševní nákaza, libido, 11. září, pasažéři, katastrofa, panika, palubní průvodčí, přistání na vodě, evakuace, ovlivnění davu (1)
  De-icing,Anti-icing,De-icing facility,hazard,risk,meteorology,taxiing time,parallel RWY system (1)
  Diagnostics,aircraft engine,L – 410 Turbolet,commuter aircraft,engine monitoring system,optimalization (1)
  Diagnostika,letecký motor,L – 410 Turbolet,malá dopravní letadla,monitorování parametrů motorů,optimalizace (1)
  dohlednost,dráhová dohlednost,mlha,Letiště Václava Havla (1)
  Dron,bezpilotní prostředek,UAV,regulace dronů,rizika provozu,metody detekce,metody eliminace (1)
  Dron,UAV,UAS,RPAS,legislativa,předpis,legislativa UAV,BP,bezpilotní prostředek,bezpilotní létání,regulace UAV (1)
  Drone,UAV,UAS,RPAS,legislation,rules,legislation of UAV,remotely piloted aircraft,aerial vehicle,unmanned,regulation of UAV (1)
  Drone,unmanned aerial vehicle,UAV,drones regulation,operational risks,detection methods,elimination methods (1)
  EC 135, service bulletin, fitting, pitot-static system, instrument panel (1)
  EC 135, servisní bulletin, závěsná kování, pitot-statický systém, přístrojová deska (1)
  EFB,paperless cockpit,AMC 20-25,EFB hazards and benefits,Weight & Balance software,MDM apps,Flight Duty & Rest apps (1)
  EFB,paperless cockpit,AMC 20-25,přínosy a rizika EFB,software ke stanovení hmotnosti a vyvážení,MDM aplikace,aplikace pro stanovení odpočinku posádky (1)
  EKG,letectví,únava,varibilita srdečního rytmu (1)
  Electronic flight bag, e-charts, Jeppesen, LIDO, Navtech (1)
  Fatigue, sleep, FRMS, standards for crew planning, examples of crew planning (1)
  first aid, emergency procedures, incapacitation in flight, medical supplies, cabin crew (1)
  Flight Plan, Flight Plan Processing, Air Traffic Control, IFPS, ERAS (1)
  Flight simulator, MFSX, AMD Eyefinity, Projectors, Copmuter, Software, Components (1)
  FNPT II, FSTD, trainer, simulator, ATO, EASA, QTG, Civil aviation authority (1)
  FNPT II, FSTD, trenažer, simulátor, ATO, EASA, QTG, Úřad civilního letectví (1)
  FNPT II,instrument flight rules,methodical guidance,integrated training ATPL,simulator (1)
  FNPT II,létání podle přístrojů,metodické pokyny,integrovaný výcvik ATPL,simulátor (1)
  Free Route Airspace, Operating principles, Air Traffic Management (1)
  Free Route Airspace, provozní postupy, řízení letového provozu (1)
  Fueltankering, benefit, costs, random choice, types of operation, types of aircraft (1)
  Fueltankering, výhodnost, náklady, volba náhodných čísel, druhy provozu, typy letounů (1)
  general aviation, aerodrome Jasna, obstacle limitation surfaces, runway protection zone, visual aids to navigation (1)
  General aviation,flight data,analysis,safety management,flight recorder,SMS,FDM,FOQA (1)
  glider pilot, license, training curriculum, approved training organization, ATO (1)
  gliding,gliding competitions,championship procedures,organization,championship officials,safety,danger,risk,systematization,analysis (1)
  Global positioning system, Garmin GNS, VFR OTT (Over The Top), GPS training flights (1)
  Globální polohovací systém, Garmin GNS, VFR OTT (Over The Top), Výcvik letu podle GPS (1)
  GNSS systems,GNSS interference,jamming,spoofing,airport,airplane,satellite,systems for detecting interference,GNSS augmentation,examples of interference,relevance of interferenc (1)
  GNSS systémy,GNSS rušení,jamming,spoofing,letiště,letoun,satelit,systémy pro odhalení rušení,GNSS zpřesnění,příklady rušení,závažnost rušení (1)
  GNSS, bezmotorové létání, SPL, GLD, navigace, letový zapisovač, FR, FLARM, IGC (1)
  GNSS, gliding, soaring, SPL, GLD, navigation, flight recorder, FR, FLARM, IGC (1)
  GNSS, teoretická výuka, VFR, průkaz způsobilosti pilota, RNP APCH (1)
  GNSS, Theoretical Training, VFR, Pilot Licence, RNP APCH (1)
  GNSS,Lety VFR,Potencionálně nebezpečné situace,Použití GNSS za letu,GNSS ve výcviku pilotů (1)
  GNSS,VFR flighs,potentionally hazardous situations,The usage of GNSS devices,Use of GNSS in pilot training (1)
  GPWS,CFIT,LOC-I,HFACS,UPRT,Human factor,Situational awareness,Model SHELL (1)
  GPWS,CFIT,LOC-I,HFACS,UPRT,Lidský faktor,Situační povědomí,Model SHELL (1)
  Head-up display,HUD,EVS,SVS,modern avionics (1)
  Helicopter, maneuverability, navigation, air rescue service, VMC, IMC, IFR, VFR, PinS (1)
  Historie, deregulace, letištní poplatky, hlukové poplatky, emisní povolenky, cena, letecký dopravce, letiště (1)
  History, deregulation, airport charges, noise charges, emission allowances, prices, airline, airport (1)
  hluk, lidské zdraví, hlukové limity, ochranné hlukové pásmo, izofona, Letiště Praha, monitoring hluku, paralelní dráha (1)
  Human Factor,Piloting Precision,Sleep,Tiredness,Flight Simulator (1)
  Human factors,Reaction time,Sleep,Fatigue,Performance (1)
  human performance, fatigue, alcohol, aviation, flight simulator (1)
  Human performance,biorhythms,aviation,night operations,illusion,flight simulator (1)
  hypoxia, normobaric hypoxia, acceleration of gravity, combined load, Lower Body Negative Pressure - LBNP, Hypoxico (1)
  hypoxie, normobarická hypoxie, přetížení, kombinovaná zátěž, Lower Body Negative Pressure - LBNP, Hypoxico (1)
  instrument meteorological conditions, flight deviation assessment, PPL(A) training structure amendments (1)
  Insurance,insurance coverage limits,general insurance conditions,passengers,airlines (1)
  interactive systems, information kiosk, through autogate, electronic walking times, passenger handling, monitoring of passengers (1)
  interaktivní systémy, informační kiosek, průchozí turniket, elektronické docházkové časy, odbavení cestujících, monitorování cestujících (1)
  Internal combustion engine, air flow bench, increase of engine performance, measurement data, adjustment of cylinder head, components selection (1)
  Ionosféra,GNSS,vliv ionosféry na GNSS,EGNOS,ionosférické modely,ionosférické korekce (1)
  Ionosphere,GNSS,ionospheric influence on GNSS,EGNOS,ionospheric models,ionospheric corrections (1)
  jízdní řád, letiště, veřejná doprava (1)
  klimatizační soustava,vytápění kokpitu,rodina Airbus A320,optimalizace (1)
  Kluzák, historie, provozní specifika, technické parametry,ekonomické postavení, VSO-10, Cirrus Standard, ASW-15, LS-1, Astir CS, modelový případ, zákonné pojištění, havarijní pojištění, provoz, údržba, smíšená konstrukce, celolaminátová konstrukce, porovnání, plachtařské závody, pojistné období, servis bulletiny. (1)
  Konceptuální modelování,ontologie,UFO,OntoUML,STAMP,STPA,Teorie řízení se zpětnou vazbou (1)
  Kondenzační stopa,cirrus,atmosféra,aerosoly,indukovaná oblačnost,ADS-B,Free Route Airspace,radiační působení (1)
  kondenzační stopy, přehledový systém ADS-B, SSR mód S přijímač, polohové zprávy, ADS-B dekodér (1)
  KPI, SKPI, AHP, ANP, bezpečnost, ATM, modely rozhodování, proaktivní indikátory, reaktivní indikátory (1)
  KPI, SKPI, AHP, ANP, safety, ATM, decision making, leading indicators, lagging indicators (1)
  large-capacity aircraft,airline,fleet,airborne park,route network (1)
  Laser,scanner,precision map,helicopter,landing,attenuation of atmospehere (1)
  Laser,skener,přesné mapy,vrtulník,přistání,terén,útlum atmosféry (1)
  letadlo,letecká společnost,vlastník,provozovatel,nákup,financování,síťový dopravce,nízkonákladový dopravce (1)
  Letecká angličtina pro piloty, specializované kurzy, učebnice cizích jazyků, frazeologie, letištní okruh, VFR komunikace (1)
  Letecká doprava, Letecká společnost, Organizace, Služby (1)
  Letecká doprava, počítačový softvér, batožina extrémnych rozmerov, nakladacie priestory, hmotnosť (1)
  letecká doprava,letadlo,navigace,snížená dohlednost,letiště,přiblížení,pojíždění (1)
  letecká doprava,nízkonákladové aerolinie,střední Evropa,Polsko,Česká republika (1)
  Letecká společnost, reorganizace, bankroty, fúze (1)
  Letecká záchranná služba, HEMS, kooperace, integrovaný záchranný systém, vrtulník, záchranná služba, W3A- Sokol, EC 135, pohraničí, legislativa, ekonomické rozdíly, logistika zásahu, složení posádky, pohotovost (1)
  Letecká záchranná služba, Letecké laserové skenování, Termokamera, Noční vidění (1)
  letecký dopravce, leti t?, odbavení, handling, slotová koordinace, Leti?t? Václava Havla Praha (1)
  Letecký turbínový motor, PropFan, kompresor, náporová turbína. (1)
  Letiště Václava Havla Praha, VIP servis, VIP Service Club Continental, letištní salonky, porovnání (1)
  letiště, letecká společnost, incentivní program, počet cestujících, destinace, frekvence (1)
  letiště, střet, kontrolní strategie a metody, živočichové (1)
  Letiště,Letiště Václava Havla v Praze,Terminál,služby pro cestující,samoobslužné odbavení (1)
  letoun,provozní náklady,fixní náklady,variabilní náklady,dotace,předpis (1)
  Letový plán, Zpracování letových plánů, Řízení letového provozu, IFPS, ERAS (1)
  Letový simulátor, Letecký simulátor, MFSX, AMD Eyefinity, Projektory, Počítač, Software, Komponenty (1)
  letový simulátor,lidský faktor,přesnost pilotáže,spánek,únava (1)
  Licencování pilotů,Lidský činitel,Psychologické testování,Stres,Únava,Výkonnost (1)
  Lidská výkonnost,biorytmy,letectví,noční létání,iluze,letový simulátor (1)
  Lidská výkonost, únava, alkohol, letectví, letový simulát (1)
  Lidský činitel,Reakční čas,Spánek,Únava,Výkonnost (1)
  Létání podle přístrojů, základní letové manévry, radionavigace podle ADF, simulace letu, výcvik pilotů, postupy pro lety podle přístrojů, předpisová zatáčka, vyčkávací obrazec (1)
  maintenance, movement area, controls, debris, coefficients of friction, safety, L14, Vaclav Havel Airport, Vodochody Airport (1)
  Mapová dokumentace Lido, Lufthansa Systems, Rozdíly mapové dokumentace Lido a Jeppessen, Použití map (1)
  Marketing leteckých společností, SEO, Inbound marketing, online marketing, Smart Wings, ČSA (1)
  methods used during the final approach and landing, 2D approach, 3D approach, critical points (1)
  modul družicové navigace, simulátor, trenažér, navigační vybavení, nové možnosti létání, prostorová navigace, příprava dílů, hardware, software, provoz simulátoru (1)
  monitoring letadel,sledování letu,všeobecné letectví,sportovní létání (1)
  Movement deficit,sedentary job,aviation,ergonomics of sitting,physical activities (1)
  mód S, SSR odpovídač, šířka svazku, radarové krytí, perioda otáčení radarsekundární radar, perioda otáčení radaru (1)
  Nadzvuková doprava, rychlost zvuku, sonický třesk, letecké předpisy, plánování letů, časové úspory (1)
  Nedostatek pohybu,sedavé zaměstnání,letectví,ergonomie sezení,pohybové aktivity (1)
  Noise protection area, air noise, training flight, Hradčany airport, air law, economy of operation (1)
  noise, health, noise limits, airport noise protection zone, izophone, Prague airport, noise monitoring, parallel runway (1)
  Ochranný hlukový prostor, letecký hluk, výcvikový let, letiště Hradčany, předpis, ekonomika provozu (1)
  odbavenie cestujúcich, letecká bezpečnosť, samoobslužné odbavenie, bezpečnostné odbaveniodbavenie cestujúcich, bezpečnostné odbavenie (1)
  odbavení, proces, cestující, palubní vstupenka, inovace, odletová čekárna, historie, Letiště Václava Havla Praha, tekutiny, gely, aerosoly, otázky, bezpečnostní kontrola, pas, víza, terminál (1)
  odmrazování,odmrazovací zařízení,nebezpečí,riziko,meteorologie,doba pojíždění,paralelní dráhový systém (1)
  odpovídač,TCAS,ADS-B,sekundární přehledový radar,mód A/C,mód S,simulace,Poissonův proces,reinterrogation rate,Dataflash,interference,nelineární (1)
  osobní letecká doprava,osobní železniční doprava,multimodalita,multimodální terminál,harmonizace,životní prostředí,prognostické metody (1)
  osoby se zdravotním postižením, osoby s omezenou pohyblivostí, legislativa, cestování bez bariér, řídící orgán letiště, letecký dopravce, odbavení (1)
  Palubní meteorologický radar,princip radaru,vývoj meteorologického radaru,implementace palubního meteorologického radaru,Garmin GWX68,letecké incidenty,letecké nehody (1)
  Paralel runway,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restructuring,CTA,CTR,TMA,ATC (2)
  Paralelní dráha,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restukturalizace,CTA,CTR,TMA,ŘLP (2)
  passenger air transport,passenger rail transport,multimodality,multimodal terminal,harmonization,environment,prognostic methods (1)
  passenger check-in, aviation security, self-service check-in, security acceptance (1)
  Passengers, child, uaccompanied minor, form, data (1)
  PBN,RNP AR APCH,approval process,Travel Service,the Innsbruck airport,CAA CZ,Austro Control (1)
  PBN,RNP AR APCH,schvalovací proces,Travel Service,letiště Innsbruck,ÚCL ČR,Austro Control (1)
  PEJ,motor,plášť kompresoru,NDT,kontrola,trhliny,defekty (1)
  persons with disabilities, persons with reduced mobility, legislation, barrier-free travel, managing bodies of airport, air carrier, check-in (1)
  pilot klzáku, preukaz spôsobilosti, osnova výcviku, schválená výcviková organizácia, ATO (1)
  Pilot licencing,Human factors,Psychological testing,Stress,Fatigue,Performance (1)
  Piston engine, engine systems, thermodynamics, construction, Lycoming (1)
  Plánování posádek, letová doba, doba služby, omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku, únava (1)
  podmínky letu podle přístrojů, vyhodnocení odchylek v letu, úpravy osnov výcviku PPL(A) (1)
  Pojištění,limity pojistného krytí,všeobecné pojistné podmínky,cestující,letecký dopravce (1)
  Postup hodnocení,LPV přiblížení,zavedení na letiště (1)
  postupy během přiblížení a přistání, 2D přiblížení, 3D přiblížení, kritická místa (1)
  postupy, nízká dohlednost, vybavení, letiště, ILS, instrument landing system (1)
  Pozemní odbavení letadel,rizika,model STAMP,bezpečnostní bariéry (1)
  Pracovník údržby letadel, vzdělávací systém, výcvikové organizace, předpisy, teorie, znalosti, praxe, zkušenosti, kvalifikace, průkaz technika, kontinuální vzdělávání, organizace údržby, prognóza, trh práce, poptávka, věková analýza, Next Tech for NextGen (1)
  Precision instrument approach, GBAS, cost, Vodochody airpost. (1)
  Procedure of evaluation,LPV approach,introduction on airports (1)
  procedures, low visibility, equipment, airport, ILS, instrument landing system (1)
  proces odbavení zavazadel, třídění zavazadel, bezpečnostní kontrola, Letiště Praha (1)
  profesionální pilot, dopravní pilot, kapitán, první důstojník, druhý důstojník, výběrový proces, screening, legislativa, předpisové požadavky, osobnostní předpoklady, psychometrie, psychometrické testy, psychodiagnostika, výkonnostní testy, znalostní testy, osobnostní pohovory, reliabilita výkonnostních testů, test - retest reliabilita (1)
  professional pilot, airline pilot, captain, first officer, second officer, selection process, screening, legislation, regulatory requirements, personal assumptions, psychometrics, psychometric tests, psychodiagnosis, performance tests, knowledge tests, personal interview, performance tests reliability, test - retest reliability (1)
  první pomoc, postupy první pomoci, zneschopnění za letu, zdravotnický materiál, palubní průvodčí (1)
  Průhledový displej,HUD,EVS,SVS,moderní avionika (1)
  Pístový motor, motorová soustava, termodynamika, konstrukce, Lycoming (1)
  pístový spalovací motor, air flow bench (přístroj na měření průtoku vzduchu), zvyšování výkonu motoru, naměřená data, úprava hlavy válců motoru, výběr komponentů motoru (1)
  Předpověď počasí,meteorologická prognóza,předpovědní model,numerický model,meteorologická veličina,nastalá skutečnost,mobilní aplikace,Praha,Letiště Václava Havla (1)
  Přesné přístrojové přiblížení, GBAS, cena, letiště Vodochody. (1)
  přiblížení APV SBAS s minimy LPV, nebezpečí, studie bezpečnosti, metodika posouzení bezpečnosti (SAM, Safety assessment methodology) (1)
  přiblížení SBAS, avionika SBAS, navigace, GNSS, EGNOS, LPV, APV SBAS (1)
  přiblížení,paralelní dráhový systém,LKPR,bezpečnost,riziko,hodnocení (1)
  record of flight,evaluation of flight,flight administration,tracker,aircraft tracking,position data,GPS,flight school (1)
  remote air control tower, air control, remote tower center, r-TWR module (1)
  remote tower, air control, remote tower center, multiple tower (1)
  Reporting system, Aviation accident, Incident, Reporting, Safety culture, Safety (1)
  reporting,KPI,production flow,coordination of production flow (1)
  reporting,KPI,výrobný tok,koordinácia výrobného toku (1)
  RNAV,RNP approach,area navigation,LPV,GNSS,České Budějovice airport (1)
  RNAV,RNP přiblížení,prostorová navigace,LPV,GNSS,letiště České Budějovice (1)
  Runway, cement-concrete pavement, construction (1)
  Safety management system, safety, accident and incidents, human factor, hazard, risk, assessment of risk, aero club, safety indicators, factors and implementation (1)
  Safety, safety issues, State Safety Programme, State Safety Plan, data, analysis, reporting, risk (1)
  Sailplane, history, operational specifics, technical specification, economic status, VSO-10, Cirrus Standard, ASW-15, LS-1, Astir CS, test case, liability insurance, accident insurance, operation, maintenance, mixed structure, all composite construction, comparison, gliding competitions, insurance period, service bulletins. (1)
  SAR,identifying,surveying,portable devices,air medical services,IR tracking,guidance,L12,IZLID,Recco (1)
  SAR,vyhledávání,zaměřování,vyuţití přenosného zařízení,Letecká záchranná sluţba,IR zaměřování,L12,IZLID,Recco (1)
  satellite navigation module, simulator, navigation performace, new possibilities of flying RNAV, area navigation, preparation of parts, hardware, software, simulator operation (1)
  SBAS approach, SBAS avionics, navigation, GNSS, EGNOS, LPV, APV SBAS (1)
  secondary radar, mode S, SSR transpoder, lobe width, radar coverage, period of radar rotation (1)
  security check,efficiency of transport,airport,divesting process of passengers,sufficiency of passengers (1)
  security check,security,airport,conceptualization,UML,structured model (1)
  Supersonic transportation, speed of sound, sonic boom, aviation regulations, flight planning, time savings (1)
  Systém hlášení, Letecká nehoda, Incident, Hlášení, Bezpečnostní kultura, Provozní bezpečnost (1)
  Systém řízení bezpečnosti, bezpečnost, letecké nehody a incidenty, lidský činitel, nebezpečí, riziko, vyhodnocení rizika, aeroklub, indikátory bezpečnosti, faktory a implementace. (1)
  taxonomie,ontologie,konceptuální model,bezpečnost,systém hlášení leteckých událostí,událost v letectvtaxonomie,událost v letectví (1)
  taxonomy,ontology,conceptual model,safety,aviation reporting system,aviation occurrenctaxonomy,aviation occurrence (1)
  technical procedure manual,DSA a. s.,EASA,direction of commission,service center,logistic order,proccessing procedure (1)
  technicko-organizační manuál,DSA a. s.,EASA,nařízení komise,servisní středisko,logistické uspořádání,prováděcí postupy (1)
  The Lido chart documentation, Luftansa Systems, The differences between Lido and Jeppessen chart documentation, The usage of Lido charts (1)
  time table, airport, public transport (1)
  Training,syllabus,aeroplane,licence,flight school,ATPL(A) training (1)
  transponder,TCAS,ADS-B,secondary surveillance radar,mode A/C,mode S,simulation,Poisson process,reinterrogation rate,Dataflash,interference,non-linear (1)
  Turbine aero engine, PropFan, compressor, ram air turbine. (1)
  Turbine blades,Turboshaft engine,TV3-117,Durability of blades (1)
  turbo-hřídelový motor, zásahy na motor, aerodynamická brzda, výkonové charakteristiky (1)
  Turbo-Shaft Engine, Engine Adjustment, Aerodynamic Brake, Performance Characteristics (1)
  turbulence v úplavu,vír úplavu,rozstup,re-kategorizace,letecká nehoda (1)
  Turbínové lopatky,Turbohřídelový motor,TV3-117,životnost lopatek (1)
  Těžiště, Spotřeba paliva, Hmotnost a vyvážení, Nakládání letadel, Handling, Loadsheet, Lineární regrese (1)
  UA,bezpilotní letadlo,legislativní rámec,vězeňství,ochrana perimetru,multikoptéra (1)
  UA,unmanned aircraft,legislative framework,penitentiary,protection of prison perimeter,multicopter (1)
  UAS,legislative framework,autonomous,remotely piloted,EASA concept,integration,uncontrolled aerodrome (1)
  UAS,legislativní rámec,autonomní,dálkově řízemé.,koncept EASA,integrace,neřízené letiště (1)
  UAV,Bezpilotní systém,Bezpilotní letadlo,pilot,návrh,výcvik,výcviková osnova,ÚCUAV,ÚCL (1)
  UAV,Unmanned Aerial System,Unmanned Vehicle,Pilot,Proposal,Training,Training Program,CAA (1)
  Unmanned Aerial Systems,UA,UAS,detection,surveillance,UTM,elimination,threats (1)
  Unmanned aircraft systems,UAS,UTM,airspace,design,aerodrome,safety,security (1)
  Unmanned aircraft systems,Unmanned aerial vehicle,airspace,defense,aerodrome,UAS,UA (1)
  unmanned system,unmanned aircraft,UA,UAS,detection,elimination,Anti-UAS (1)
  velkokapacitní letadlo,letecká společnost,flotila,letadlový park,letecká síť (1)
  visibility,runway visual range,fog,Václav Havel Airport (1)
  Vrtulník, manévrovatelnost, navigace, letecká záchranná služba, VMC, IMC, IFR, VFR, PinS (1)
  vzdialená veža, riadenie letovej prevádzky, centrum vzdialeného riadenia, modul r-TWR (1)
  vzdálená věž, řízení letového provozu, centrum vzdáleného řízení, multiple tower (1)
  Vzletová a přistávací dráha, L14, cementobetonová vozovka, konstrukce (1)
  Václav Havel Airport Prague, VIP service, VIP Service Club Continental, airport lounges, comparison (1)
  Výběr letiště, business aviation, plánování letů, parametry letiště, rozhodovací algoritmus (1)
  Výcvik,osnova,letoun,licence,letecká škola,ATPL(A) výcvik (1)
  všeobecné letectvo, letisko Jasna, prekážkové roviny, ochranné pásma, vizuálne navigačné prostriedky (1)
  Všeobecné letectví,letová data,analýza,safety management,letový zapisovač,SMS,FDM,FOQA (1)
  wake turbulence,wake vortex,separation,re-categorization,aviation accident (1)
  Weather forecast,meteorological prognosis,prediction model,numerical model,meteorological element,real weather situation,mobile application,Prague,Václav Havel Airport (1)
  Winter maintenance, airport České Budějovice, movement area, snow, icing, braking action (1)
  zabezpečení civilního letectví, prescreening, INDECT (1)
  Zimní údržba, letiště České Budějovice, pohybové plochy, sníh, námraza, brzdné účinky (1)
  záznam letu,vyhodnocení letu,administrativa letů,tracker,sledování letadel,polohová data,GPS,letecká škola (1)
  údržba, pohybové plochy, kontroly, nečistoty, koeficienty tření, bezpečnost, L14, Letiště Václava Havla, Letiště Vodochody (1)
  Únava, spánek, FRMS, normy pro plánování posádek, příklady plánování (1)
  řízení letového provozu, predikce trajektorie, střednědobá detekce konfliktů, záchranné sítě (1)
  Řízení letového provozu, radar, monopulzní sekundární přehledový radar módu S, přehledová infrastruktura, interoperabilita. (1)