Recently added

Now showing items 41-60 of 422

  • Mapování reálného krytí ADS-B přijímačů ze zachycených zpráv 1090 ES 

   Author: Jaš Dávid; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Postupné zavádění automatických závislých přehledových systémů v letecké dopravě sebou přineslo potřebu znalosti reálného krytí ADS-B přijímačů. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a ukázat postup, který by mapoval reálné ...
  • Návrh konceptuálního strukturovaného modelu standardních leteckých taxonomií 

   Author: Grötschelová Kateřina; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Ahmad Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem mé bakalářské práce je na základě ontologie navrhnout konceptuální model zvolené části letecké taxonomie RIT (Reduced Interface Taxonomy). První část práce obsahuje popis systému hlášení leteckých událostí, existující ...
  • Konceptualizace procesů bezpečnostní kontroly cestujících letiště 

   Author: Havlíček Jakub; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cíl této práce je vytvoření strukturovaného konceptuálního modelu klíčových částí bezpečnostní kontroly cestujících. Klíčové části jsou vybrány z legislativních dokumentů popisující bezpečnost. Jedná se o dokumenty jako ...
  • Detekce a sledování bezpilotních prostředků 

   Author: Hájek Martin; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce "Detekce a sledování bezpilotních prostředků" je analýza současných typů detekčních, sledovacích a eliminačních systémů zaměřených na bezpilotní systémy. Je zde uvedeno zhodnocení těchto systémů ...
  • Provozní analýza velkokapacitních letadel využívaných v osobní letecké přepravě 

   Author: Sklenářová Kateřina; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Bakalářská práce se věnuje analýze velkokapacitních letadel vybraných leteckých společností. Popisuje letecké společnosti, jejichž flotily zahrnují i velkokapacitní letadla. Zaměřuje se na druhy velkokapacitních letadel, ...
  • Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP 

   Author: Guskova Natalia; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem předložené bakalářské práce "Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP" je vytvoření konceptuálního modelu s využitím ontologií. Model je tvořen ze dvou částí, které jsou identifikovány jako klíčové v ...
  • Návrh obrany proti vniknutí bezpilotních prostředků na letiště Praha - Kbely 

   Author: Bačová Adéla; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce " Návrh obrany proti vniknutí bezpilotních prostředků na letiště Praha - Kbely" je popsat rizika způsobená provozem bezpilotních prostředků a analyzovat způsoby detekce a eliminace dronů a následně ...
  • Příjem ADS-B zpráv prostřednictvím satelitů 

   Author: Brabec Lukáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem Bakalářské práce „Příjem ADS-B zpráv prostřednictvím satelitů“ je Využití satelitů pro příjem ADS-B zpráv, přehled současných projektů a řešení, model pro výpočet pravděpodobnosti kolize signálů a analýza vztahů ...
  • Návrh inspekčního programu kritického dílu PEJ AI-9V 

   Author: Aulická Kateřina; Supervisor: Pavlas Jiří; Opponent: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh inspekčního programu kritického dílu PEJ AI-9V" je zhodnotit aktuální stav kontroly vnějšího pláště kompresoru a pokusit se navrhnout nový inspekční program, který zajistí dřívější odhalení ...
  • Porovnání údržby vrtulníku Bell 412 podle manuálů Part A a Part B 

   Author: Łękawska Manuela Urszula; Supervisor: Ptáček Michal; Opponent: Podhadský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání údržby vrtulníku Bell 412 podle manuálů Part A s Part B" je porovnání systému údržby s ohledem na intenzitu provozu. Cílem je také vyhodnotit, který druh údržby bude vhodnější pro dané ...
  • Možnosti kalibrace množství zaznamenaných zpráv na základě 1090 ES 

   Author: Baskakova Olga; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Topková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Cílem této bakalářské práce je teoretické a praktické ověření metody kalibrace přijatých odpovědí od konkrétních letadel na základě znalosti schématu vysílání ADS-B zpráv příslušející technologii ADS-B 1090ES. K tomuto ...
  • Vlivy na životnost lopatek turbohřídelového motoru 

   Author: Kučera Lukáš; Supervisor: Pavlas Jiří; Opponent: Odstrčil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Práce pojednává o negativních vlivech snižujících životnost rotorových lopatek turbíny turbohřídelového motoru TV3-117. V úvodu práce je popsána funkce tohoto motoru a jeho životního cyklu. Následuje popis čerpání životnosti ...
  • Návrh profilu křídla 

   Author: Srbljanović Filip; Supervisor: Hůlek David; Opponent: Plíhal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce je navrhnout nový profil křídla, nebo jeho modifikace tak, aby se zlepšily jeho parametry. První kapitola je věnována základnímu popisu termínů v oblasti aerodynamiky. V druhé kapitole jsou ...
  • Vliv únavy pilota na výsledek psychologických testů 

   Author: Freigang Michal; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem této bakalářské práce je posouzení vlivu únavy na výsledek psychologických a výkonnostních testů. V této práci jsou detailně teoreticky popsány faktory, které mají vliv výkonnost. Mezi ty patří únava, stres. V ...
  • Předpovědi počasí na území Prahy za použití rozdílných předpovědních modelů 

   Author: Kordoš Jakub; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Lán Sébastien
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem bakalářské práce je předpovídání počasí na území Letiště Václava Havla v Praze. Cílem práce je zjistit, jak fungují moderní předpovědi počasí, zejména za využití numerických modelů. Praktická část se pak zaměřuje ...
  • Hodnocení reakčního času jako ukazatele únavy pilota 

   Author: Kolman Petr; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce je výzkum vlivu únavy reakční doby u člena posádky. Reakční čas je jeden z důležitých prvků, který ovlivňuje rozhodování v povolaní pilota. Při prodloužení reakčního času může dojít k chybám, ...
  • Fyzický dopad na práci pilota z pohledu nedostatku pohybu během výkonu služby 

   Author: Bejček Miroslav; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hanáková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Fyzický dopad na práci pilota z pohledu nedostatku pohybu během výkonu služby" je zjistit zdravotní stav a obtíže dopravních pilotů českých leteckých společností na základě dotazníku. Podle ...
  • Ochrana perimetru věznice za pomoci bezpilotních prostředků 

   Author: Rosecký Tomáš; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem bakalářské práce "Ochrana perimetru věznice za pomoci bezpilotních prostředků" je analyzovat současný stav ochrany perimetru a následně navrhnout koncept ochrany perimetru věznice pomocí bezpilotních letadel. ...
  • Harmonizace osobní letecké a železniční dopravy 

   Author: Mach Dominik; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem bakalářské práce „Harmonizace osobní letecké a železniční dopravy“ je analyzovat osobní leteckou a železniční dopravu a najít přínos jejich vzájemného napojení. Práce se zabývá jak samotným kolejovým napojením ...
  • Provozní bezpečnost pozemního odbavení letadel 

   Author: Novotný David; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Tato práce se zabývá procesy probíhajícími při pozemním odbavení letadel. Zkoumá rizika jednotlivých odbavovacích procesů, porovnává je s předpisy pro pozemní odbavení a hodnotí, jak moc závažná tato rizika v celém procesu ...