Now showing items 157-176 of 192

  • Testování operátorů genetických algoritmů 

   Author: Brodský Jakub; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Volek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy 

   Author: Irina Shcherbanova; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání existujících platforem ...
  • Umístění terminálu multimodální nákladní dopravy a návrh multimodální dopravní sítě 

   Author: Tylich Jiří; Supervisor: Nováková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uplatnění vlakové dopravy v rámci Pražské MHD 

   Author: Škorňa Filip; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Pojsl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Veřejná logistická centra v ČR a zbožové proudy 

   Author: Horčičko Pavel; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Vize zajištění provozování dráhy v ČR 

   Author: Zdeněk Petr; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Zientek Ervín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv marketingu na výkonnost železničního systému v České republice 

   Author: Grůzová Jitka; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Grim Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv pandemie Covid-19 na fleet management osobních leteckých dopravců 

   Author: Valentýn Beneš; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Předmětem diplomové práce „Vliv pandemie Covid-19 na fleet management osobních leteckých dopravců“ je rešerše a ekonomické zhodnocení změn ve flotilách vybraných dopravců v důsledku pandemie. První část je věnována popisu ...
  • Vliv rostoucích nároků přepravců na efektivitu silniční přepravy zásilek 

   Author: Barbora Nagyová; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce je věnována změnám systému práce dodavatelů logistických služeb v důsledku zvyšujících se nároků přepravců v silniční nákladní přepravě zboží. Cílem práce je provést analýzu dopadů rostoucích nároků zákazníků ...
  • Vliv změny časové polohy vlaku na řízení provozu 

   Author: Ladislav Roll; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Kamenický Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce „Vliv změny časové polohy na řízení provozu“ je vývoj prototypu simulačního nástroje pro operativní řízení železniční dopravy, umožňující zkapacitnění úzkého hrdla železniční, vzniklého mimořádnou ...
  • Vysokorychlostní tratě v ČR a jejich vazba na evropskou síť VRT 

   Author: Bohatý Zdeněk; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využiti LNG v nákladní silniční dopravě 

   Author: Lisniak Svetlana; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Machala Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou a podmínkami použití zkapalněného zemního plynu k pohonu silničních nákladních aut, jako alternativní motorové plynné palivo. Na základě vhodně zvolených tras v rámci hodnocení motoru ...
  • Využití elektromobility v silniční nákladní dopravě 

   Author: Tomáš Komárek; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Předmětem této diplomové práce je ekonomické hodnocení možného využití elektromobility v silniční nákladní dopravě, konkrétně pro kategorii lehkých užitkových vozidel. První část práce se zabývá charakteristikami v dopravě, ...
  • Využití elektronických platebních karet v dopravě Ústeckého kraje 

   Author: Pomichálková Martina; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Honců Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití genetických algoritmů v úlohách diskrétní optimalizace 

   Author: Rybičková Alena; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Kosová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití informačních systémů v logistice vojenského útvaru 

   Author: Suchánek Martin; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Pospíšil Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití navigační systému Galileo pro optimalizaci logistického řetězce 

   Author: Kraus Michal; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Čech Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití nákladní dopravy v logistických systémech 

   Author: Kohout Antonín; Supervisor: Hobza Milan; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití optovláknové technologie a senzorů v dopravě ve městech 

   Author: Jan Holub; Supervisor: Šašek Ladislav; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá využitím optovláknové technologie v dopravě ve městě Děčín. Je v ní popsán současný stav získávání dat pomocí intrusivních a neintrusivních detektorů. Diplomová práce přináší návrh využití technologie ...
  • Využití parciálních trolejbusů v MHD města Ústí nad Labem 

   Author: Hofmanová Markéta; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Dařílek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Diplomová práce se zabývá využitím parciálních trolejbusů v současném provozu městské hromadné dopravy města Ústí nad Labem, které disponuje trolejbusovou páteřní sítí a autobusovou dopravou. Autobusy s dieselovým pohonem ...