Now showing items 148-167 of 192

  • Satelitní sledování polohy a navigace silničních vozidel 

   Author: Kněžínek Jan; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulační přístup k hodnocení ekonomického rizika projektu 

   Author: Novák Aleš; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Sítě VLC v Evropě a dopravní koridory 

   Author: Ill Josef; Supervisor: Nováková Helena; Opponent: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Síť kontejnerových a zbožových vlaků z/do ČR a výhled této sítě 

   Author: Hlavacká Jana; Supervisor: Nováková Helena; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Smart kontejnery a možnosti jejich využití 

   Author: Chaberová Lucie; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Srovnání dostupnosti stanic MHD ridesourcingem a konkurenčními obchodními modely 

   Author: Hoblík David; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce posuzuje roli ridesourcingu v oblasti "first and last mile transport". Byly popsány obchodní modely ridesourcingu a taxi služeb a srovnány zákony a regulace vzahující se k těmto obchodním modelům. Pro ...
  • Srovnání odbavení zapsaných a nezapsaných zavazadel v osobní letecké dopravě 

   Author: Vlček Michal; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Srovnání odbavení zapsaných a nezapsaných zavazadel v osobní letecké dopravě" je popis zavazadel a jejich rozdělení. Proces odbavení a bezpečnostní opatření při kontrole zavazadel. Práce se ...
  • Stanovení ceny obvyklé za dopravní výkon 

   Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Baná Natália
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů osobní železniční dopravy. V teoretické části jsou popsána veškerá východiska praktické části, tedy aktuální situace ve veřejné dopravě v ČR, princip podnikání ve veřejné ...
  • Systém pro efektivní nakládku kamionů v distribučním centru 

   Author: Barbora Sotolářová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Cílem této práce je zhodnotit aktuální stav OG procesů, identifikovat úzká místa a následně navrhnout možná řešení pro efektivní systém nakládky kamionů na pozadí distribučního centra velkoobchodu.
  • Testování operátorů genetických algoritmů 

   Author: Brodský Jakub; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Volek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy 

   Author: Irina Shcherbanova; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání existujících platforem ...
  • Umístění terminálu multimodální nákladní dopravy a návrh multimodální dopravní sítě 

   Author: Tylich Jiří; Supervisor: Nováková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uplatnění vlakové dopravy v rámci Pražské MHD 

   Author: Škorňa Filip; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Pojsl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Veřejná logistická centra v ČR a zbožové proudy 

   Author: Horčičko Pavel; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Vize zajištění provozování dráhy v ČR 

   Author: Zdeněk Petr; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Zientek Ervín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv marketingu na výkonnost železničního systému v České republice 

   Author: Grůzová Jitka; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Grim Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv pandemie Covid-19 na fleet management osobních leteckých dopravců 

   Author: Valentýn Beneš; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Předmětem diplomové práce „Vliv pandemie Covid-19 na fleet management osobních leteckých dopravců“ je rešerše a ekonomické zhodnocení změn ve flotilách vybraných dopravců v důsledku pandemie. První část je věnována popisu ...
  • Vliv rostoucích nároků přepravců na efektivitu silniční přepravy zásilek 

   Author: Barbora Nagyová; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce je věnována změnám systému práce dodavatelů logistických služeb v důsledku zvyšujících se nároků přepravců v silniční nákladní přepravě zboží. Cílem práce je provést analýzu dopadů rostoucích nároků zákazníků ...
  • Vliv změny časové polohy vlaku na řízení provozu 

   Author: Ladislav Roll; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Kamenický Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce „Vliv změny časové polohy na řízení provozu“ je vývoj prototypu simulačního nástroje pro operativní řízení železniční dopravy, umožňující zkapacitnění úzkého hrdla železniční, vzniklého mimořádnou ...
  • Vysokorychlostní tratě v ČR a jejich vazba na evropskou síť VRT 

   Author: Bohatý Zdeněk; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)