Zobrazují se záznamy 1-18 z 18

   Klíčové slovo
   Alternating traction,rolling stock,traction power station [1]
   Bicycle lift,utility cycling,costs,benefits,funding,proposal of realisation [1]
   Company Skoda Auto,car industry,foreing wendor-site,CKD centre,package prescrtiption,Indian market,car industry in India [1]
   Cyklistický výtah,cyklistika,náklady,výnosy,financování,návrh realizace [1]
   Heineken,brewery,distribution center,supply chain,vendor managed inventory,inventory routing problem,transportation problem,optimization method [1]
   Heineken,pivovar,distribuční centrum,dodavatelský řetězec,zasobování řízené dodavatelem,problém směrování zásob,dopravní problém,optimalizační metoda [1]
   Město Bílina,městská hromadná doprava,provozní koncepce,jízdní řád,zdroje dojížďky,cíle dojížďky,docházková vzdálenost [1]
   Node,Depot,Optimization,p-median,p-center,Dmax [1]
   Optimalizace,lokační analýza,distribuce,automobilový průmysl,automobilové díly [1]
   Optimalizace,Teorie grafů,TSP,VRP,VRPTW,problém okružních jízd s časovými okny,exaktní metody,heuristika,metaheuristika,algoritmus,Tabu search [1]
   Optimization,Graph theory,TSP,VRP,VRPTW,Vehicle Routing Problem with Time Windows,exact methods,heuristics,metaheuristics,algorithm,Tabu search [1]
   Optimization,location analysis,distribution,car industry,automotive parts [1]
   Road transport,railway transport,combined transport,cost calculation,oversize cargo,foreign permit [1]
   Silniční doprava,železniční doprava,kombinovaná doprava,kalkulace nákladů,nadrozměrný náklad,zahraniční povolení [1]
   Společnost Škoda Auto,automobilový průmysl,zahraniční závody,CKD centrum,balící předpis,indiký trh,automobilový průmysl v Indii [1]
   Střídavá trakce,vozový park,trakční napájecí stanice [1]
   The town of Bílina,public transport,operation concept,schedule,sources of commuting,destinations of commuting,attendance distance [1]
   Vrchol,depo,optimalizace,p-medián,p-centrum,Dmax [1]