Zobrazují se záznamy 1-20 z 50

   Klíčové slovo
   : silniční dopravní nehody,dopravní psychologie,chytré auto,inteligentní volant [1]
   Alternating traction,rolling stock,traction power station [1]
   Bicycle lift,utility cycling,costs,benefits,funding,proposal of realisation [1]
   Company Skoda Auto,car industry,foreing wendor-site,CKD centre,package prescrtiption,Indian market,car industry in India [1]
   Cyklistický výtah,cyklistika,náklady,výnosy,financování,návrh realizace [1]
   Fuzzy Logic,Internet of Things,IoT,Markov´s chain,Stochastic Process,Telematics [1]
   Fuzzy logika,internet věcí,IoT,Markovův řetězec,stochastický proces,telematika [1]
   Heineken,brewery,distribution center,supply chain,vendor managed inventory,inventory routing problem,transportation problem,optimization method [1]
   Heineken,pivovar,distribuční centrum,dodavatelský řetězec,zasobování řízené dodavatelem,problém směrování zásob,dopravní problém,optimalizační metoda [1]
   High-speed railway line,RRL,Russian Federation,Moscow,Vladimir,Nizhniy Novgorod,Cheboksary,Kazan,project,construction,operation,speed,train,track,section,price,passengers,ticket,air ticket,costs,analysis,financing,evaluation,comparison,efficiency [1]
   Investiční pobídky,automobilový průmysl,HDP,export,import,vnější bilance,nezaměstnanost,Moravskoslezský kraj,střední Evropa,východní Evropa [1]
   Investment incentives,automotive industry,GDP,export,import,external balance,unemployment,Moravia-Silesia Region,Central Europe,Eastern Europe [1]
   Královéhradecký kraj,regionální železniční doprava,návrh jízdního řádu,taktový jízdní řád,Fahrplanbearbeitungssystem (FBS) [1]
   Liquefied natural gas,alternative fuel,LNG [1]
   MES,ERP,Rama Bohemia,implementaion,manifacturing process,project,saving [1]
   MES,ERP,Rama Bohemia,implementácia,výrobný proces,projekt,úspora [1]
   Město Bílina,městská hromadná doprava,provozní koncepce,jízdní řád,zdroje dojížďky,cíle dojížďky,docházková vzdálenost [1]
   MotoStudent,electromotorcycle,prototype,costs,motorcycle with combustion engine,comparison,model,benefit [1]
   MotoStudent,elektromotocykl,prototyp,náklady,motocykl se spalovacím motorem,porovnání,model,přínos [1]
   Multipicking,last mile,logistika,algoritmus,logistický řetězec [1]