Now showing items 1-20 of 76

   Subject
   : silniční dopravní nehody,dopravní psychologie,chytré auto,inteligentní volant [1]
   Alternating traction,rolling stock,traction power station [1]
   alternative fuels,bus transport,CNG,diesel,LNG,fuels [1]
   Alternativní paliva,autobusová doprava,CNG,diesel,LNG,pohonné hmoty [1]
   analýza nákladů a přínosů,finanční a ekonomické hodnocení,dopravní infrastruktura,letištní infrastruktura,investiční projekt [1]
   Bicycle lift,utility cycling,costs,benefits,funding,proposal of realisation [1]
   Company Skoda Auto,car industry,foreing wendor-site,CKD centre,package prescrtiption,Indian market,car industry in India [1]
   competitive tendering,transport services,passenger transport,multi-criteria analysis,indexation,offer,subcriteria,quality standards,price [1]
   cost-benefit analysis,economic and financial evaluation,transport infrastructure,airport infrastructure,invesment project [1]
   Cost-Benefit Analysis,preferential measures,public transport,reserved lane [1]
   Cost-Benefit Analýza,preferenční opatření,veřejná hromadná doprava,vyhrazený jízdní pruh [1]
   Cyklistický výtah,cyklistika,náklady,výnosy,financování,návrh realizace [1]
   Fuzzy Logic,Internet of Things,IoT,Markov´s chain,Stochastic Process,Telematics [1]
   Fuzzy logika,internet věcí,IoT,Markovův řetězec,stochastický proces,telematika [1]
   Heineken,brewery,distribution center,supply chain,vendor managed inventory,inventory routing problem,transportation problem,optimization method [1]
   Heineken,pivovar,distribuční centrum,dodavatelský řetězec,zasobování řízené dodavatelem,problém směrování zásob,dopravní problém,optimalizační metoda [1]
   High-speed railway line,RRL,Russian Federation,Moscow,Vladimir,Nizhniy Novgorod,Cheboksary,Kazan,project,construction,operation,speed,train,track,section,price,passengers,ticket,air ticket,costs,analysis,financing,evaluation,comparison,efficiency [1]
   Investiční pobídky,automobilový průmysl,HDP,export,import,vnější bilance,nezaměstnanost,Moravskoslezský kraj,střední Evropa,východní Evropa [1]
   Investment incentives,automotive industry,GDP,export,import,external balance,unemployment,Moravia-Silesia Region,Central Europe,Eastern Europe [1]
   Královéhradecký kraj,regionální železniční doprava,návrh jízdního řádu,taktový jízdní řád,Fahrplanbearbeitungssystem (FBS) [1]