Now showing items 33-52 of 192

  • Harmonizace pásmového GVD s trasami nákladní dopravy v pražské aglomeraci 

   Author: Macek Václav; Supervisor: Baudyš Karel; Opponent: Ilík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Hodnocení efektivnosti investičního projektu elektrického mýta v ČR 

   Author: Dvořáček Martin; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Fidrmuc František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení investic do infrastruktury letišť 

   Author: Subbotina Polina; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou finančního a ekonomického hodnocení investičních projektů infrastruktury letišť. Teoretická část se skládá z vymezení základních pojmů, podkladů v oblasti projektového řízení a ...
  • Hodnocení kritérií, rizik a příležitostí procesů QMS v dopravní společnosti 

   Author: Bliednykh Anna; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Sladká Světlana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem diplomové práce „Hodnocení kritérií, rizik a příležitostí procesů QMS v dopravní společnosti“ je stanovit a zhodnotit kritéria pro měření vybraného procesu, identifikovat a analyzovat možná rizika a příležitosti ...
  • Hodnocení vlivů dopravně-inženýrských opatření v městských aglomeracích 

   Author: Rendl Tomáš; Supervisor: Bína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy 

   Author: Martin Kasl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy" je analýza nových technologií automatizujících procesy odbavení cestujících a zavazadel na letištích. Pro každou technologií ...
  • Implementace technologie RFID v logistických procesech vybrané společnosti 

   Author: Alena Plašilová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav využívání automatické identifikace ve společnosti Česká pošta a navrhnout možnosti implementace technologie RFID. V teoretické části jsou popsány technologie automatické ...
  • Infrastruktura plnicích stanic na CNG v ČR a její rozvoj v rámci ČR 

   Author: Třešňák Stanislav; Supervisor: Fořt Milan; Opponent: Wolfová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Integrace dopravní obsluhy území Libereckého kraje 

   Author: Útrata Michal; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Pojsl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetové připojení ve vlacích ČD na hlavních koridorech ČR 

   Author: Matouš Ladislav; Supervisor: Smíšek Ondřej; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Investiční pobídky v automobilovém průmyslu 

   Author: Sedláčková Lenka; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Práce se zabývá investičními pobídkami v automobilovém průmyslu. V první části je popsán systém investičních pobídek ve střední a východní Evropě a pro každý stát je popsán jeho automobilový průmysl. Následně je uvedeno ...
  • Kalibrace modelů popisujících chování betonových vozovek 

   Author: Gallegos Alejandra; Supervisor: Vacín Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kapacitní posouzení kontejnerového překladiště 

   Author: Stanislav Hojný; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Melzoch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Cílem této diplomové práce je návrh exaktního přístupu k uskladňování kontejnerů v kontejnerovém překladišti Obrnice. V úvodní části práce je charakterizován aktuální stav v překladišti, popsána řešená problematika a vybrána ...
  • Katalogové trasy pro nákladní vlaky na IV. tranzitním železničním koridoru 

   Author: Martin Chýle; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Těhník Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce je zaměřena na prověření možnosti provozu nákladních vlaků na trati IV. tranzitního železničního koridoru mezi Českem a Rakouskem. V úvodu je shrnut stav infrastruktury a omezující podmínky v podobě osobní ...
  • Komplexní analýza způsobu dopravy dřeva z lesa až na sklad odběratele se zaměřením na automobilovou dopravu 

   Author: Junek Aleš; Supervisor: Dostál Libor; Opponent: Vronský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncepce seřaďovacích stanic na síti SŽDC 

   Author: Daniel Pilát; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Komeštík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V diplomové práci je zpracována koncepce seřaďovacích stanic v síti SŽDC. Tyto stanice jsou analyzovány a charakterizovány dle infrastrukturní i územní stavby, zařazení v síti a v území a dle výkonů spojených se seřaďovacími ...
  • Koncepce VRT tratí v ČR a územní plánování 

   Author: Kaňka Miloš; Supervisor: Nováková Helena; Opponent: Blecha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Letecká přeprava techniky a vojsk pro potřeby AČR 

   Author: Rojíček Radim; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Logistická podpora vojenské základny (CRC) 

   Author: Škuta Radek; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Ehrenberger Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Logistické zajištění kvality balení dodávek firmy Škoda Auto do Indie 

   Author: Leskiv Tetyana; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Obsahem této diplomové práce je představení problematiky kvality balení dodavek společnosti Škoda Auto do závodu v Indii. Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci, navrhnout metodu optimalizace a zhodnotit ...