Now showing items 55-74 of 192

  • Managament rizika investičních projektů 

   Author: Vaško David; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Kural Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Metodologie pro analýzu systému kontroly zapsaných zavazadel 

   Author: Blejchařová Nela; Supervisor: Bína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Model pro optimalizaci distribuce pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce 

   Author: Murad Aushev; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Honegr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Obsahem této diplomové práce je představení problematiky rozvozu hotových výrobků mezi pivovarem, distribučními centry a nadnárodními řetězci v rámci primární distribuce. Cílem diplomové práce je analyzovat současnou ...
  • Modelování dopravních nehodových dat 

   Author: Alina Troitskaya; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Kuklišová Pavelková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce „Modelování dopravních nehodových dat“ je porovnat a zhodnotit dopravní nehody podle různých kritérií na území Evropské unii a území České republiky. Druhá polovina práce se věnuje modelování ...
  • Modelování ekonomických rizik dopravních projektů 

   Author: Micka Michal; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelování lanových drah v makroskopických dopravních modelech 

   Author: Karkošiaková Nikola; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Kreml Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu modelu lanové dráhy v makroskopických dopravních modelech. V softwaru PTV Visum je zkonstruován zjednodušený model lanové dráhy a následně vyhodnocen vliv na systém veřejné dopravy ...
  • Možnosti nákladní přepravy mezi ČR a Čínou ve společnosti Kühne+Nagel 

   Author: Petra Karešová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Rovňan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem diplomové práce „Možnosti nákladní přepravy mezi ČR a Čínou ve společnosti Kühne+Nagel“ je zanalyzovat situaci v současné námořní a železniční nákladní přepravě, porovnat možnosti těchto přeprav mezi sebou, zanalyzovat ...
  • Možnosti rozšíření distribuční metody Cross docking pro zásobování maloobchodních sítí 

   Author: Kolanda Jakub; Supervisor: Bartošek Arnošt; Opponent: Holuška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možnosti uplatnění PPP projektů v oblasti ITS pro cestující ve veřejné dopravě 

   Author: Surák Tomáš; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Kopecký František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti využití logistiky v internetových sociálních sítích v oblasti vnitrofiremní komunikace 

   Author: Květ Jan; Supervisor: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Možnosti zavedení vlakotramvají v aglomeraci města Olomouce 

   Author: Stanislav Metelka; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá prověřením možnosti zavedení vlakotramvajových linek v aglomeraci města Olomouce. První část práce tvoří analýza vybraných provozních konceptů vlakotramvají v zahraničí včetně identifikace ...
  • Multimodální zbožové centrum Pardubice a problematika návrhu dopravní sítě 

   Author: Srnec Michal; Supervisor: Nováková Helena; Opponent: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Nástroje pro optimalizaci skladového hospodářství 

   Author: Minářová Pavlína; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Oláh Albert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a ekonomické vyhodnocení projektu "Cyklistický výtah" 

   Author: Šestáková Anna; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem umístění cyklistického výtahu v lokalitě hlavního města Prahy. V teoretické části je popsána cyklistika v České republice, možnosti financování dopravní infrastruktury a vybrané metody ...
  • Návrh a optimalizace rozvozových tras pro textilní firmu 

   Author: Karásková Adéla; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Krajíček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a zhodnocení optimalizace dodavatelských a výrobních procesů ve startupu 

   Author: Eliška Chmelařová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Diplomová práce pojednává o návrhu optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost se řadí mezi startupy, což ...
  • Návrh algoritmu pro multipicking v last mile distribučním řetězci Gibon Delivery 

   Author: Strnad Petr; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Schubertová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Téma diplomové práce je návrh algoritmu pro multipicking v last mile distribučním řetězci Gibon Delivery. Nejprve byly vymezeny pojmy last mile a multipicking. Následně byla provedena analýza logistických procesů ve firmě ...
  • Návrh dopravní obsluhy vybraného regionu veřejnou osobní dopravou 

   Author: Mayer Roman; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Študlar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh externího skladování 

   Author: Andrea Hrníčková; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Kašpar Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Práce se zaměřuje na problematiku skladování v automobilovém průmyslu. Podrobně analyzuje a hodnotí poskytnutá data o množství zásob hotových výrobků, prázdných obalů a polotovarů vybrané společnosti. Získané informace ...
  • Návrh financování rozvoje Dopravního podniku hl.m.Prahy, a.s. 

   Author: Šimek Miroslav; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)