Now showing items 94-113 of 192

  • Obchodní cestující pro svolání členů povodňových komisí na toku Litavka 

   Author: Jíchová Anna; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Pánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Obměna dopravního parku vybrané společnosti 

   Author: Monika Trepešová; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Čečák Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Předmětem diplomové práce „Obměna dopravního parku vybrané společnosti“ je zhodnocení přínosu obměny dopravního parku vybrané expresní kurýrní společnosti za elektromobily. Účelem změny je zařazení se mezi ekologii podporované ...
  • Optimalizace distribuce výrobních dílů v automobilovém průmyslu 

   Author: Koropova Margarita; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem diplomové práce je návrh optimalizace současného modelu distribuce automobilových dílů v logistické společnosti GEFCO Česká Republika, s.r.o. s pomocí lokační analýzy. V teoretické části je představena společnost ...
  • Optimalizace distribučního řetězce 

   Author: Kykal Petr; Supervisor: Bína Ladislav; Opponent: Franěk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace dopravní obslužnosti území okresu Jeseník 

   Author: Konečný Martin; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Adamka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Optimalizace jízd Senior taxi 

   Author: Magdaléna Beťková; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Marval Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Diplomová práce se zabývá vyhledáváním nejvhodnějších tras služby Senior taxi, která je určená pro přepravu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve je vysvětlena problematika strachu seniorů z řízení, služeb ...
  • Optimalizace letových plánů ve společnosti Travel Service, a. s. 

   Author: Kopalová Pavla; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Optimalizace linky Kralovice - Plzeň ve spol. ČSAD autobusy Plzeň a.s. 

   Author: Záhrobský Lukáš; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Optimalizace logistických procesů ve vybrané firmě 

   Author: Matejková Veronika; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Hlinovský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace logistiky nebezpečných věcí ve zdravotnictví 

   Author: Králová Lucie; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Martoch Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Optimalizace pracovních postupů a procesů na oddělení Copackingu - FM Logistic 

   Author: Hanák Matej; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Štryncl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Optimalizace procesu obsluhy zákazníků pomocí modifikované Clarke-Wright metody 

   Author: Brůha Jakub; Supervisor: Mocková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Optimalizace provozu flotily chladírenských vozidel 

   Author: Doskočil Marek; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce je minimalizace nákladů provozu flotily chladírenských vozidel dopravní společnosti. V práci je uvedena matematická formulace VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows), aparát a metody ...
  • Optimalizace skladových prostorů vybrané firmy 

   Author: Eliška Kammelová; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Horčičko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem diplomové práce je zefektivnění vychystávání zboží pro výrobní činnost a to optimalizováním skladových prostorů. V teoretické části jsou definovány skladové procesy, systémy pro řízení skladu, rozložení skladu z ...
  • Optimalizace supermarketu na projektu G463 

   Author: Tollingerová Nikola; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nového uspořádání supermarketu. V úvodní části diplomové práce je popsán automobilový průmysl v České republice, ve světě a jeho nejvýznamnější charakteristiky. Další kapitoly obsahují ...
  • Optimalizace svozu komunálního odpadu na území hlavního města Prahy 

   Author: Štulíková Nikola; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Předmětem diplomové práce je nalezení vhodného umístění pro novou překládací stanici na území hlavního města Prahy pro firmu Pražské služby a.s. První část diplomové práce popisuje fungování společnosti Pražské služby, ...
  • Optimalizace systému přepravy osobních automobilů 

   Author: Konečná Martina; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tématem této diplomové práce je problematika optimalizace systému přepravy osobních automobilů. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní pojmy, popsán systém silniční nákladní dopravy, uvedeny technické a technologické ...
  • Optimalizace toků produktů a obalů ve společnosti Heineken 

   Author: Smirnov Kirill; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Kutscher Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem diplomové práce je optimalizace rozvozu hotových výrobků a svozu prázdných obalů mezi pivovary a distribučními centry v rámci primární distribuce společnosti Heineken Česká republika, a.s. Tato práce si klade za ...
  • Optimalizace umístění rDSLAMů v síti elektronických komunikací 

   Author: Langpaul Jan; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Nohava Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-26)
   Diplomová práce "Optimalizace umístění rDSLAMů v síti elektronických komunikací" se zabývá připojením koncových zákazníků s využitím stávající infrastruktury z nově realizovaných rozvaděčů (rDSLAMů) v SEK. Na základě výběru ...
  • Optimalizace veřejné osobní dopravy v oblasti Kolínska 

   Author: Kovář Petr; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Pojsl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)