Now showing items 15-34 of 192

  • Budoucnost technologie RFID v logistických řetězcích 

   Author: Volf Štěpán; Supervisor: Bína Ladislav; Opponent: Řezáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dálková železniční osobní doprava v relacích Praha - Drážďany/Cheb 

   Author: Vávra Rudolf; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Vrtěl Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá dálkovou železniční osobní dopravou v relacích Praha - Ústí nad Labem - Dresden a Praha - Ústí nad Labem - Cheb. V práci je nejprve provedeno seznámení s řešenou oblastí a stávajícím dopravním řešením ...
  • Depo Děčín 70 - optimalizace dodání listovních zásilek - Česká pošta, s.p. 

   Author: Gabaj Marek; Supervisor: Zdvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Dopady sdílení osobních automobilů na dopravu ve městech 

   Author: Faltysová Andrea; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu dopadu a vlivu moderních aplikací a platforem pro sdílení osobních automobilů na dopravu ve městech. První část je věnována zejména popisu základních pojmů - sdílená ekonomika, ...
  • Dopravní obsluha sítě 

   Author: Čihák Jaroslav; Supervisor: Volek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická a společenská efektivnost labské vodní cesty 

   Author: Herian Vojtěch; Supervisor: Nováková Helena; Opponent: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Ekonomická analýza výcviku nových pilotů Letecké sluby PČR 

   Author: Blecha Karel; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická efektivita elektromobilů v servisní firmě 

   Author: Janoušek Rudolf; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Dajbych Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň 

   Author: Kuzminykh Roman; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Čech Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT "Moskva - Kazaň" v Ruské ...
  • Ekonomická transformace vojenského letiště na letiště se smíšeným provozem 

   Author: Haderka Petr; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Čičmanec Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomické hodnocení technologie platooning pro nákladní dopravu 

   Author: Tomáš Hyršl; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Hromíř Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem diplomové práce Ekonomické hodnocení technologie platooning pro nákladní dopravu je analýza současné situace silniční nákladní dopravy se zaměřením na Českou republiku a představit technologii platooning. Dále ...
  • Ekonomické zhodnocení vozů na LNG v autobusové dopravě 

   Author: Mach Daniel; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Diplomová práce reaguje na aktuální trend navyšující se popularity alternativních paliv (CNG a LNG), jež začínají být systémově prosazována jako ekologičtější varianta pohonných hmot budoucnosti. Cílem práce je zhodnotit, ...
  • Ekonomické zhodnocení využití postupu přiblížení s kontinuálním klesáním (CDA) 

   Author: Česnek Radek; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Soldán Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomika železniční dopravy z pohledu objednatele 

   Author: Kateřina Mašková; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením a porovnáním různých typů klíčování nákladů v železniční dopravě. V první části jsou uvedeny základní charakteristické prvky a dopravci působící v České republice. Následuje analýza ...
  • Elektronické mýtné v ČR a možnosti jeho rozvoje 

   Author: Stěhule Tomáš; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Externality v silniční dopravě a možnosti jejich zpoplatnění 

   Author: Mrázková Vladimíra; Supervisor: Skurovec Václav; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování dopravní infrastruktury formou PPP ve státech BRICS 

   Author: Konopatkin Kirill; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Svoboda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Cílem diplomové práce je prozkoumat zkušenosti využití mechanizmů PPP ve státech skupiny BRICS a navrhnout metodu analýzy a hodnocení rizik pomocí metod citlivostní analýzy a imitačního modelování (metoda Monte Carlo) ...
  • Financování provozu a údržby parku osobních vozidel letiště 

   Author: Madzia Libor; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Málik Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Harmonizace pásmového GVD s trasami nákladní dopravy v pražské aglomeraci 

   Author: Macek Václav; Supervisor: Baudyš Karel; Opponent: Ilík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Hodnocení efektivnosti investičního projektu elektrického mýta v ČR 

   Author: Dvořáček Martin; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Fidrmuc František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)