Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 112

  • Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici 

   Autor: Berlínský Jiří; Vedoucí práce: Michl Zdeněk; Oponent práce: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Diplomová práce "Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici" se zabývá možností přechodu ze stejnosměrné napájecí trakce na železnici na trakci střídavou. Po seznámení se současným stavem a uvedením do řešené problematiky ...
  • Optimalizace provozu flotily chladírenských vozidel 

   Autor: Doskočil Marek; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce je minimalizace nákladů provozu flotily chladírenských vozidel dopravní společnosti. V práci je uvedena matematická formulace VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows), aparát a metody ...
  • Logistické zajištění kvality balení dodávek firmy Škoda Auto do Indie 

   Autor: Leskiv Tetyana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Obsahem této diplomové práce je představení problematiky kvality balení dodavek společnosti Škoda Auto do závodu v Indii. Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci, navrhnout metodu optimalizace a zhodnotit ...
  • Optimalizace distribuce výrobních dílů v automobilovém průmyslu 

   Autor: Koropova Margarita; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem diplomové práce je návrh optimalizace současného modelu distribuce automobilových dílů v logistické společnosti GEFCO Česká Republika, s.r.o. s pomocí lokační analýzy. V teoretické části je představena společnost ...
  • Návrh nové provozní koncepce MHD v Bílině 

   Autor: Vašíček Rostislav; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Jelínek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Diplomová práce se zabývá městskou hromadnou dopravou v Bílině. V analytické části jsou popsány zdroje a cíle cest. Následně je posouzen stávající stav městské dopravy. V návrhové části je stanoveno linkové vedení. Jsou ...
  • Přeprava součástí pro chemickou výrobu do Ruské federace 

   Autor: Bakumenko Olga; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Soukup Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Daná diplomová práce je věnována přepravě chemických součástí do Ruské federace. Zabývá se analýzou možných způsobů dopravy a následně kalkulací nákladů pro každý druh dopravy. V závěrečné části práce je provedeno vyhodnocení ...
  • Optimalizace toků produktů a obalů ve společnosti Heineken 

   Autor: Smirnov Kirill; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Kutscher Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem diplomové práce je optimalizace rozvozu hotových výrobků a svozu prázdných obalů mezi pivovary a distribučními centry v rámci primární distribuce společnosti Heineken Česká republika, a.s. Tato práce si klade za ...
  • Optimalizace umístění rDSLAMů v síti elektronických komunikací 

   Autor: Langpaul Jan; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Nohava Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-26)
   Diplomová práce "Optimalizace umístění rDSLAMů v síti elektronických komunikací" se zabývá připojením koncových zákazníků s využitím stávající infrastruktury z nově realizovaných rozvaděčů (rDSLAMů) v SEK. Na základě výběru ...
  • Návrh a ekonomické vyhodnocení projektu "Cyklistický výtah" 

   Autor: Šestáková Anna; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem umístění cyklistického výtahu v lokalitě hlavního města Prahy. V teoretické části je popsána cyklistika v České republice, možnosti financování dopravní infrastruktury a vybrané metody ...
  • Hodnocení vlivů dopravně-inženýrských opatření v městských aglomeracích 

   Autor: Rendl Tomáš; Vedoucí práce: Bína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Návrh modelu predikace poptávky pro transatlantické lety 

   Autor: Střelcová Kateřina; Vedoucí práce: Bína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Rozvoj vodních cest v ČR a jejich využití pro dopravu a logistiku 

   Autor: Sýkora Jiří; Vedoucí práce: Nováková Helena; Oponent práce: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Řešení distribučních úloh se zohledněním prohibitivních sazeb 

   Autor: Zíka Tomáš; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Brázdová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Ekonomická a společenská efektivnost labské vodní cesty 

   Autor: Herian Vojtěch; Vedoucí práce: Nováková Helena; Oponent práce: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Veřejná logistická centra v ČR a zbožové proudy 

   Autor: Horčičko Pavel; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Koncepce VRT tratí v ČR a územní plánování 

   Autor: Kaňka Miloš; Vedoucí práce: Nováková Helena; Oponent práce: Blecha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Posouzení efektivnosti provozu regionální drážní osobní dopravy na vybrané trati 

   Autor: Matějovský Vít; Vedoucí práce: Baudyš Karel; Oponent práce: Moravec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Optimalizace pracovních postupů a procesů na oddělení Copackingu - FM Logistic 

   Autor: Hanák Matej; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Štryncl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Obchodní cestující pro svolání členů povodňových komisí na toku Litavka 

   Autor: Jíchová Anna; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Pánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Přeprava nadměrných věcí po labské vodní cestě z ČR nebo do ČR 

   Autor: Gruberová Petra; Vedoucí práce: Nováková Helena; Oponent práce: Klaudy Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)