Now showing items 1-20 of 192

  • Využití elektromobility v silniční nákladní dopravě 

   Author: Tomáš Komárek; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Předmětem této diplomové práce je ekonomické hodnocení možného využití elektromobility v silniční nákladní dopravě, konkrétně pro kategorii lehkých užitkových vozidel. První část práce se zabývá charakteristikami v dopravě, ...
  • Racionalizace skladovacích prostor ve vybrané společnosti 

   Author: Ondřej Kopta; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Hruška Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Předmětem této diplomové práce je racionalizace skladovacích prostor společnosti AUTO KOPTA s.r.o., která se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem náhradních dílů a příslušenství pro nákladní, přípojná a osobní ...
  • Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v letech 2019 a 2020 

   Author: Dar'ya Medyantseva; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Cílem diplomové práce „Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v rocích 2019 a 2020“ je prozkoumat stavy letecké nákladní dopravy v letech 2019 a 2020, identifikovat změny, ke kterým došlo vlivem šíření nemoci Covid-19, ...
  • Optimalizace jízd Senior taxi 

   Author: Magdaléna Beťková; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Marval Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Diplomová práce se zabývá vyhledáváním nejvhodnějších tras služby Senior taxi, která je určená pro přepravu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve je vysvětlena problematika strachu seniorů z řízení, služeb ...
  • Obměna dopravního parku vybrané společnosti 

   Author: Monika Trepešová; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Čečák Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Předmětem diplomové práce „Obměna dopravního parku vybrané společnosti“ je zhodnocení přínosu obměny dopravního parku vybrané expresní kurýrní společnosti za elektromobily. Účelem změny je zařazení se mezi ekologii podporované ...
  • Návrh modelu spolupráce mezi silniční a železniční nákladní dopravou v ČR 

   Author: Monika Ignačáková; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem této práce je analýza současných problémů nákladní dopravy v České republice. Na základě této analýzy navržení modelu ideální spolupráce silniční a železniční nákladní dopravy, vyhodnocení hybných sil s vlivem ...
  • Analýza ukončení výroby Airbusu A380 

   Author: Jan Vyoral; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Předmětem této diplomové práce je zmapovat historii a současné postavení největšího dopravního letounu na světu, Airbusu A380, zhodnotit hlavní výhody a nevýhody, ekonomiku letu a náklady na provoz tohoto letounu a porovnat ...
  • Provozní koncept vlakového spojení Praha-Kralupy n.V.-Slaný/Velvary 

   Author: Jan Smítka; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Brachtl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato diplomová práce zkoumá nové možnosti vlakového spojení hlavního města Prahy s obcemi Slaný a Velvary ve Středočeském kraji. První část práce analyzuje současný stav spojení veřejnou dopravou a představuje řešenou ...
  • Návrh externího skladování 

   Author: Andrea Hrníčková; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Kašpar Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Práce se zaměřuje na problematiku skladování v automobilovém průmyslu. Podrobně analyzuje a hodnotí poskytnutá data o množství zásob hotových výrobků, prázdných obalů a polotovarů vybrané společnosti. Získané informace ...
  • Vliv pandemie Covid-19 na fleet management osobních leteckých dopravců 

   Author: Valentýn Beneš; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Předmětem diplomové práce „Vliv pandemie Covid-19 na fleet management osobních leteckých dopravců“ je rešerše a ekonomické zhodnocení změn ve flotilách vybraných dopravců v důsledku pandemie. První část je věnována popisu ...
  • Systém pro efektivní nakládku kamionů v distribučním centru 

   Author: Barbora Sotolářová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Cílem této práce je zhodnotit aktuální stav OG procesů, identifikovat úzká místa a následně navrhnout možná řešení pro efektivní systém nakládky kamionů na pozadí distribučního centra velkoobchodu.
  • Návrh provozního konceptu na trati Olomouc – Krnov – Opava po rekonstrukci tratě 

   Author: David Juřík; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem této práce je vytvořit návrh provozního konceptu pro železniční trať Olomouc – Opava, včetně některých navazujících tratí. V rámci této práce bude provedena analýza přepravních vztahů v daném území a budou vytvořeny ...
  • Optimalizační metody při investičním rozhodování na dopravní infrastruktuře 

   Author: Karel Ječmen; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Předmětem diplomové práce „optimalizační metody při investičním rozhodování na dopravní infrastruktuře“ je analýza současného stavu financování rozvoje dopravní infrastruktury se zaměřením na Operační program doprava, který ...
  • Proplavování na vodních dílech Štěchovice a Vrané nad Vltavou 

   Author: Jan Friedel; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování a analýza dat o proplavování na Vltavské vodní cestě a konkrétních vodních dílech. Teoretická část poskytuje letmý pohled do světové historie vodní dopravy a dále se zabývá ...
  • Katalogové trasy pro nákladní vlaky na IV. tranzitním železničním koridoru 

   Author: Martin Chýle; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Těhník Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce je zaměřena na prověření možnosti provozu nákladních vlaků na trati IV. tranzitního železničního koridoru mezi Českem a Rakouskem. V úvodu je shrnut stav infrastruktury a omezující podmínky v podobě osobní ...
  • Vliv rostoucích nároků přepravců na efektivitu silniční přepravy zásilek 

   Author: Barbora Nagyová; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce je věnována změnám systému práce dodavatelů logistických služeb v důsledku zvyšujících se nároků přepravců v silniční nákladní přepravě zboží. Cílem práce je provést analýzu dopadů rostoucích nároků zákazníků ...
  • Implementace technologie RFID v logistických procesech vybrané společnosti 

   Author: Alena Plašilová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav využívání automatické identifikace ve společnosti Česká pošta a navrhnout možnosti implementace technologie RFID. V teoretické části jsou popsány technologie automatické ...
  • Návrh a zhodnocení optimalizace dodavatelských a výrobních procesů ve startupu 

   Author: Eliška Chmelařová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Diplomová práce pojednává o návrhu optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost se řadí mezi startupy, což ...
  • Návrh úsporných opatření při přepravě balíkových zásilek mezi vybranými SPU 

   Author: Jan Procházka; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Práce pojednává o snižování nákladů v přepravě mezi sběrnými přepravními uzly v Plzni a Ostravě. Cílem práce je navrhnout úsporná opatření pro snížení nákladů v této relaci při přepravě balíkových zásilek. V práci jsou ...
  • Vliv změny časové polohy vlaku na řízení provozu 

   Author: Ladislav Roll; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Kamenický Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce „Vliv změny časové polohy na řízení provozu“ je vývoj prototypu simulačního nástroje pro operativní řízení železniční dopravy, umožňující zkapacitnění úzkého hrdla železniční, vzniklého mimořádnou ...