Recently added

Now showing items 1-20 of 176

  • Implementace technologie RFID v logistických procesech vybrané společnosti 

   Author: Alena Plašilová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav využívání automatické identifikace ve společnosti Česká pošta a navrhnout možnosti implementace technologie RFID. V teoretické části jsou popsány technologie automatické ...
  • Návrh a zhodnocení optimalizace dodavatelských a výrobních procesů ve startupu 

   Author: Eliška Chmelařová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Diplomová práce pojednává o návrhu optimalizačních opatření pro dodavatelský a výrobní řetězec a nástroje pro sledování jejich dopadů v průběhu času v konkrétním subjektu. Zkoumaná společnost se řadí mezi startupy, což ...
  • Návrh úsporných opatření při přepravě balíkových zásilek mezi vybranými SPU 

   Author: Jan Procházka; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Práce pojednává o snižování nákladů v přepravě mezi sběrnými přepravními uzly v Plzni a Ostravě. Cílem práce je navrhnout úsporná opatření pro snížení nákladů v této relaci při přepravě balíkových zásilek. V práci jsou ...
  • Návrh rozvozových tras pro textilní společnost 

   Author: Anastasiia Zlatieva; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem diplomové práci je navrhnout efektivní distribuční trasy pro textilní společnost. Zkoumaný problém, který je řešen v diplomové práci je problém okružných jízd. Analytická část práci je věnovaná charakteristice ...
  • Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu 

   Author: Anastasiia Silivonchyk; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem aplikace metody QFD při návrhu výroby autonomního vozidla s cílem zlepšení pocitu lidí při jízdě autonomními auty. V teoretické části práce je nastíněna krátká historie výroby a ...
  • Vliv změny časové polohy vlaku na řízení provozu 

   Author: Ladislav Roll; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Kamenický Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce „Vliv změny časové polohy na řízení provozu“ je vývoj prototypu simulačního nástroje pro operativní řízení železniční dopravy, umožňující zkapacitnění úzkého hrdla železniční, vzniklého mimořádnou ...
  • Návrh rozvozových tras pro firmu Salesianer Miettex 

   Author: Iva Zderadičková; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce je návrh rozvozových tras pro společnost Salesianer Miettex s cílem dosáhnout minimálních nákladů společnosti Salesianer Miettex na dopravu textilu k zákazníkům. V práci jsou shrnuty poznatky z ...
  • Modelování dopravních nehodových dat 

   Author: Alina Troitskaya; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Kuklišová Pavelková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce „Modelování dopravních nehodových dat“ je porovnat a zhodnotit dopravní nehody podle různých kritérií na území Evropské unii a území České republiky. Druhá polovina práce se věnuje modelování ...
  • Využití optovláknové technologie a senzorů v dopravě ve městech 

   Author: Jan Holub; Supervisor: Šašek Ladislav; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá využitím optovláknové technologie v dopravě ve městě Děčín. Je v ní popsán současný stav získávání dat pomocí intrusivních a neintrusivních detektorů. Diplomová práce přináší návrh využití technologie ...
  • Koncepce seřaďovacích stanic na síti SŽDC 

   Author: Daniel Pilát; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Komeštík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V diplomové práci je zpracována koncepce seřaďovacích stanic v síti SŽDC. Tyto stanice jsou analyzovány a charakterizovány dle infrastrukturní i územní stavby, zařazení v síti a v území a dle výkonů spojených se seřaďovacími ...
  • Optimalizace skladových prostorů vybrané firmy 

   Author: Eliška Kammelová; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Horčičko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem diplomové práce je zefektivnění vychystávání zboží pro výrobní činnost a to optimalizováním skladových prostorů. V teoretické části jsou definovány skladové procesy, systémy pro řízení skladu, rozložení skladu z ...
  • Návrh nízkonákladového telematického systému pro správu vozového parku 

   Author: Radomír Pečínka; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je návrh telematického informačního systému, který je primárně určen pro správu vozového parku malých a středních dopravních společností. Teoretická část se zabývá obecným popisem telematických ...
  • Využití telematiky v městské hromadné dopravě v Děčíně 

   Author: Jiří Zeisek; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Scháno Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na využití telematiky v MHD v Děčíně. Její konkrétní využití je v automatickém sčítání cestujících a v systému chytrých zastávek. Před návrhem nového řešení jsem provedl analýzu současného stavu. ...
  • Novostavba železniční trati Třebíč - Moravské Budějovice 

   Author: Jan Vacek; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Zikán Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Práce nejprve hodnotí přepravní vztahy v okrese Třebíč, s přesahem do okolních okresů. Hodnocení se opírá o dostupné zdroje dat. Dále práce popisuje studie navrhované železniční trati pocházející z rozličných historických ...
  • Model pro optimalizaci distribuce pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce 

   Author: Murad Aushev; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Honegr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Obsahem této diplomové práce je představení problematiky rozvozu hotových výrobků mezi pivovarem, distribučními centry a nadnárodními řetězci v rámci primární distribuce. Cílem diplomové práce je analyzovat současnou ...
  • Problematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel 

   Author: Marek Peřina; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Problematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel" je analýza podmínek bezpečnostních přestávek řidičů různých dopravních prostředků, návrh a otestování matematického ...
  • Výběr vhodného vybavení vozidlové flotily podporujícího racionalizaci provozu 

   Author: Kseniia Vakhrusheva; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Olivková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá výběrem monitorovacího systému pro vybavení vozidlové flotily vybrané dopravní společnosti s cílem racionalizace provozu ve firmě. První část práce seznamuje s technologií monitorovacích ...
  • Kapacitní posouzení kontejnerového překladiště 

   Author: Stanislav Hojný; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Melzoch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Cílem této diplomové práce je návrh exaktního přístupu k uskladňování kontejnerů v kontejnerovém překladišti Obrnice. V úvodní části práce je charakterizován aktuální stav v překladišti, popsána řešená problematika a vybrána ...
  • Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci 

   Author: Lenka Halounová; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Jozová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků jedné zásilky pocházejících ...
  • Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy 

   Author: Martin Kasl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy" je analýza nových technologií automatizujících procesy odbavení cestujících a zavazadel na letištích. Pro každou technologií ...