Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 128

  • Řízení světelných křižovatek s podporou sítě Internet of Things 

   Autor: Crha Jan; Vedoucí práce: Baroch Václav; Oponent práce: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   ABSTRAKT Předmětem diplomové práce "Řízení světelných křižovatek s podporou sítě Internet of Things" je řešení řízení světelných křižovatek a jejich optimalizace s fuzzy regulátorem a internetu věcí podle intenzity dopravního ...
  • Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň 

   Autor: Kuzminykh Roman; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Čech Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT "Moskva - Kazaň" v Ruské ...
  • Provozní koncepce osobní železniční dopravy na trati Plzeň - Domažlice 

   Autor: Genzer Šimon; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Macek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem diplomové práce "Provozní koncepce osobní železniční dopravy na trati Plzeň - Domažlice" je analyzovat současný stav a navrhnout koncept pásmové regionální obsluhy na trati 180 mezi Plzní a Domažlicemi včetně ...
  • Využítí chytrého automobilu pro snížení rizika nehody 

   Autor: Kudabayeva Nuriya; Vedoucí práce: Baroch Václav; Oponent práce: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Využití chytrého automobilu pro snížení rizika nehody" je projekt chytrého auta pro zmírnění negativních dopadů dopravních nehod z důvodu usnutí řidiče, srdečných záchvatů či ztráty vědomí. V ...
  • Modelování lanových drah v makroskopických dopravních modelech 

   Autor: Karkošiaková Nikola; Vedoucí práce: Kříž Milan; Oponent práce: Kreml Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu modelu lanové dráhy v makroskopických dopravních modelech. V softwaru PTV Visum je zkonstruován zjednodušený model lanové dráhy a následně vyhodnocen vliv na systém veřejné dopravy ...
  • Dálková železniční osobní doprava v relacích Praha - Drážďany/Cheb 

   Autor: Vávra Rudolf; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Vrtěl Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá dálkovou železniční osobní dopravou v relacích Praha - Ústí nad Labem - Dresden a Praha - Ústí nad Labem - Cheb. V práci je nejprve provedeno seznámení s řešenou oblastí a stávajícím dopravním řešením ...
  • Optimalizace systému přepravy osobních automobilů 

   Autor: Konečná Martina; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tématem této diplomové práce je problematika optimalizace systému přepravy osobních automobilů. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní pojmy, popsán systém silniční nákladní dopravy, uvedeny technické a technologické ...
  • Optimalizace vnitropodnikové logistiky pro společnost Plzeňský Prazdroj a.s. 

   Autor: Kršňák Vojtěch; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Diplomová práce je zaměřena na vnitropodnikovou logistiku ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Společnost Plzeňský Prazdroj se zabývá výrobou piva a jeho distribucí na českém i zahraničním trhu. Teoretická část práce se ...
  • Investiční pobídky v automobilovém průmyslu 

   Autor: Sedláčková Lenka; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Práce se zabývá investičními pobídkami v automobilovém průmyslu. V první části je popsán systém investičních pobídek ve střední a východní Evropě a pro každý stát je popsán jeho automobilový průmysl. Následně je uvedeno ...
  • Srovnání odbavení zapsaných a nezapsaných zavazadel v osobní letecké dopravě 

   Autor: Vlček Michal; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Srovnání odbavení zapsaných a nezapsaných zavazadel v osobní letecké dopravě" je popis zavazadel a jejich rozdělení. Proces odbavení a bezpečnostní opatření při kontrole zavazadel. Práce se ...
  • Provozně-ekonomické porovnání modelů studentských motocyklů projektu MotoStudent 

   Autor: Jozová Šárka; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce "Provozně-ekonomické porovnání modelů studentských motocyklů projektu MotoStudent" se zabývá porovnáním elektromotocyklu s motocyklem se spalovacím motorem. Pro porovnání je nutné provést podrobnou analýzu ...
  • Návrh algoritmu pro multipicking v last mile distribučním řetězci Gibon Delivery 

   Autor: Strnad Petr; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Schubertová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Téma diplomové práce je návrh algoritmu pro multipicking v last mile distribučním řetězci Gibon Delivery. Nejprve byly vymezeny pojmy last mile a multipicking. Následně byla provedena analýza logistických procesů ve firmě ...
  • Srovnání dostupnosti stanic MHD ridesourcingem a konkurenčními obchodními modely 

   Autor: Hoblík David; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce posuzuje roli ridesourcingu v oblasti "first and last mile transport". Byly popsány obchodní modely ridesourcingu a taxi služeb a srovnány zákony a regulace vzahující se k těmto obchodním modelům. Pro ...
  • Výrobní informační systém PHARIS a jeho zavedení do praxe 

   Autor: Pereszlényi Matúš; Vedoucí práce: Baroch Václav; Oponent práce: Bazala Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Diplomová práca sa zaoberá implementáciou výrobného informačného systému (MES) PHARIS v prostredí výrobného podniku Rama Bohemia. Cieľom práce je stanoviť a overiť hypotézy a popísať výrobný proces konkrétneho dielu pred ...
  • Využiti LNG v nákladní silniční dopravě 

   Autor: Lisniak Svetlana; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Machala Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou a podmínkami použití zkapalněného zemního plynu k pohonu silničních nákladních aut, jako alternativní motorové plynné palivo. Na základě vhodně zvolených tras v rámci hodnocení motoru ...
  • Regionální železniční doprava v Královéhradeckém kraji po roce 2021 

   Autor: Papež Radek; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Nálevka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce přináší autorský návrh provozní koncepce regionální železniční dopravy v Královéhradeckém kraji. Návrh je sestaven na základě analýzy stávajícího dopravního řešení a respektuje omezení vyplývající ze ...
  • Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici 

   Autor: Berlínský Jiří; Vedoucí práce: Michl Zdeněk; Oponent práce: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Diplomová práce "Návrh jednotné napájecí soustavy na železnici" se zabývá možností přechodu ze stejnosměrné napájecí trakce na železnici na trakci střídavou. Po seznámení se současným stavem a uvedením do řešené problematiky ...
  • Optimalizace provozu flotily chladírenských vozidel 

   Autor: Doskočil Marek; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce je minimalizace nákladů provozu flotily chladírenských vozidel dopravní společnosti. V práci je uvedena matematická formulace VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows), aparát a metody ...
  • Logistické zajištění kvality balení dodávek firmy Škoda Auto do Indie 

   Autor: Leskiv Tetyana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Obsahem této diplomové práce je představení problematiky kvality balení dodavek společnosti Škoda Auto do závodu v Indii. Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci, navrhnout metodu optimalizace a zhodnotit ...
  • Optimalizace distribuce výrobních dílů v automobilovém průmyslu 

   Autor: Koropova Margarita; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem diplomové práce je návrh optimalizace současného modelu distribuce automobilových dílů v logistické společnosti GEFCO Česká Republika, s.r.o. s pomocí lokační analýzy. V teoretické části je představena společnost ...