Now showing items 1-20 of 192

  • Alternativní přístupy k výběrovým řízením na zajištění dopravní obslužnosti 

   Author: Berečková Barbora; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Staňková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Diplomová práce je zaměřená na výběrová řízení v dopravní obslužnosti. Teoretická část se zaměřuje především na právní rozbor výběrových řízení a také na financování dopravní obslužnosti. Dále obsahuje stručné obchodní ...
  • Alternativní způsoby doručování zásilek v Praze a okolí 

   Author: Martin Hartl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem této diplomové práce je problematika doručování zásilek koncovému uživateli. Tuto problematiku definuje pojem Last Mile Delivery. Pro návrh optimalizace procesu doručení zásilek bylo nejprve nutné definovat obecné ...
  • Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci 

   Author: Lenka Halounová; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Jozová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků jedné zásilky pocházejících ...
  • Analýza a optimalizace zásobování dodavatele autodílů 

   Author: Pochop Stanislav; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce je navrhnout nové trasy rozvozu zboží ze skladů na pobočky pro společnost Auto Kelly. Jsou k tomu využity metody z oblasti teorie grafů. Problém, který je v práci řešen, je problém okružních jízd. ...
  • Analýza dopravy zaměstnanců energetické společnosti do zaměstnání a koncept e-mobility 

   Author: Petrů Roman; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Pospíšil Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza izolovaných systémů dopravní signalizace 

   Author: Malina Petr; Supervisor: Přibyl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza rizik při silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 

   Author: Černý Pavel; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Analýza rizikové expozice projektu 

   Author: Kouba Petr; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Analýza skladových zásob a nastavení řízení zásob pro společnost Travel Service 

   Author: Tereza Černá; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Nevěřilová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Analýza skladových zásob a nastavení řízení zásob pro společnosti Travel Service" je vytvořit interní metodiku za pomoci metody ABC a XYZ analýzy, která umožní lepší vyhodnocování stavu skladových ...
  • Analýza ukončení výroby Airbusu A380 

   Author: Jan Vyoral; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Předmětem této diplomové práce je zmapovat historii a současné postavení největšího dopravního letounu na světu, Airbusu A380, zhodnotit hlavní výhody a nevýhody, ekonomiku letu a náklady na provoz tohoto letounu a porovnat ...
  • Analýza vybraných typů elektromobilů a jejich využitelnost v taxislužbě 

   Author: Vít Hořeňovský; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá ekonomickou analýzou a vyhodnocením provozu elektromobilů v porovnání s provozem klasických vozidel se spalovacím motorem v taxislužbě. V úvodních teoretických kapitolách je popsána elektromobilita z ...
  • Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu 

   Author: Anastasiia Silivonchyk; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem aplikace metody QFD při návrhu výroby autonomního vozidla s cílem zlepšení pocitu lidí při jízdě autonomními auty. V teoretické části práce je nastíněna krátká historie výroby a ...
  • Aplikace výměnných nástaveb pro distribuci zboží v rámci Evropy 

   Author: Malá Petra; Supervisor: Horák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Autobusové terminály pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

   Author: Pospíchalová Markéta; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Němeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budoucnost technologie RFID v logistických řetězcích 

   Author: Volf Štěpán; Supervisor: Bína Ladislav; Opponent: Řezáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dálková železniční osobní doprava v relacích Praha - Drážďany/Cheb 

   Author: Vávra Rudolf; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Vrtěl Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá dálkovou železniční osobní dopravou v relacích Praha - Ústí nad Labem - Dresden a Praha - Ústí nad Labem - Cheb. V práci je nejprve provedeno seznámení s řešenou oblastí a stávajícím dopravním řešením ...
  • Depo Děčín 70 - optimalizace dodání listovních zásilek - Česká pošta, s.p. 

   Author: Gabaj Marek; Supervisor: Zdvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Dopady sdílení osobních automobilů na dopravu ve městech 

   Author: Faltysová Andrea; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu dopadu a vlivu moderních aplikací a platforem pro sdílení osobních automobilů na dopravu ve městech. První část je věnována zejména popisu základních pojmů - sdílená ekonomika, ...
  • Dopravní obsluha sítě 

   Author: Čihák Jaroslav; Supervisor: Volek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická a společenská efektivnost labské vodní cesty 

   Author: Herian Vojtěch; Supervisor: Nováková Helena; Opponent: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)