Now showing items 1-20 of 141

  • Alternativní přístupy k výběrovým řízením na zajištění dopravní obslužnosti 

   Author: Berečková Barbora; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Staňková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Diplomová práce je zaměřená na výběrová řízení v dopravní obslužnosti. Teoretická část se zaměřuje především na právní rozbor výběrových řízení a také na financování dopravní obslužnosti. Dále obsahuje stručné obchodní ...
  • Analýza a optimalizace zásobování dodavatele autodílů 

   Author: Pochop Stanislav; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce je navrhnout nové trasy rozvozu zboží ze skladů na pobočky pro společnost Auto Kelly. Jsou k tomu využity metody z oblasti teorie grafů. Problém, který je v práci řešen, je problém okružních jízd. ...
  • Analýza dopravy zaměstnanců energetické společnosti do zaměstnání a koncept e-mobility 

   Author: Petrů Roman; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Pospíšil Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza izolovaných systémů dopravní signalizace 

   Author: Malina Petr; Supervisor: Přibyl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza rizik při silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 

   Author: Černý Pavel; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Analýza rizikové expozice projektu 

   Author: Kouba Petr; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Aplikace výměnných nástaveb pro distribuci zboží v rámci Evropy 

   Author: Malá Petra; Supervisor: Horák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Autobusové terminály pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

   Author: Pospíchalová Markéta; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Němeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budoucnost technologie RFID v logistických řetězcích 

   Author: Volf Štěpán; Supervisor: Bína Ladislav; Opponent: Řezáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dálková železniční osobní doprava v relacích Praha - Drážďany/Cheb 

   Author: Vávra Rudolf; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Vrtěl Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá dálkovou železniční osobní dopravou v relacích Praha - Ústí nad Labem - Dresden a Praha - Ústí nad Labem - Cheb. V práci je nejprve provedeno seznámení s řešenou oblastí a stávajícím dopravním řešením ...
  • Depo Děčín 70 - optimalizace dodání listovních zásilek - Česká pošta, s.p. 

   Author: Gabaj Marek; Supervisor: Zdvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Dopady sdílení osobních automobilů na dopravu ve městech 

   Author: Faltysová Andrea; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu dopadu a vlivu moderních aplikací a platforem pro sdílení osobních automobilů na dopravu ve městech. První část je věnována zejména popisu základních pojmů - sdílená ekonomika, ...
  • Dopravní obsluha sítě 

   Author: Čihák Jaroslav; Supervisor: Volek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická a společenská efektivnost labské vodní cesty 

   Author: Herian Vojtěch; Supervisor: Nováková Helena; Opponent: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Ekonomická analýza výcviku nových pilotů Letecké sluby PČR 

   Author: Blecha Karel; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická efektivita elektromobilů v servisní firmě 

   Author: Janoušek Rudolf; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Dajbych Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň 

   Author: Kuzminykh Roman; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Čech Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT "Moskva - Kazaň" v Ruské ...
  • Ekonomická transformace vojenského letiště na letiště se smíšeným provozem 

   Author: Haderka Petr; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Čičmanec Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomické zhodnocení vozů na LNG v autobusové dopravě 

   Author: Mach Daniel; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Diplomová práce reaguje na aktuální trend navyšující se popularity alternativních paliv (CNG a LNG), jež začínají být systémově prosazována jako ekologičtější varianta pohonných hmot budoucnosti. Cílem práce je zhodnotit, ...
  • Ekonomické zhodnocení využití postupu přiblížení s kontinuálním klesáním (CDA) 

   Author: Česnek Radek; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Soldán Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)