Now showing items 1-20 of 200

  • Alternativní přístupy k výběrovým řízením na zajištění dopravní obslužnosti 

   Author: Berečková Barbora; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Staňková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Diplomová práce je zaměřená na výběrová řízení v dopravní obslužnosti. Teoretická část se zaměřuje především na právní rozbor výběrových řízení a také na financování dopravní obslužnosti. Dále obsahuje stručné obchodní ...
  • Alternativní způsoby doručování zásilek v Praze a okolí 

   Author: Martin Hartl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem této diplomové práce je problematika doručování zásilek koncovému uživateli. Tuto problematiku definuje pojem Last Mile Delivery. Pro návrh optimalizace procesu doručení zásilek bylo nejprve nutné definovat obecné ...
  • Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci 

   Author: Lenka Halounová; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Jozová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků jedné zásilky pocházejících ...
  • Analýza a optimalizace zásobování dodavatele autodílů 

   Author: Pochop Stanislav; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce je navrhnout nové trasy rozvozu zboží ze skladů na pobočky pro společnost Auto Kelly. Jsou k tomu využity metody z oblasti teorie grafů. Problém, který je v práci řešen, je problém okružních jízd. ...
  • Analýza dopravy zaměstnanců energetické společnosti do zaměstnání a koncept e-mobility 

   Author: Petrů Roman; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Pospíšil Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza izolovaných systémů dopravní signalizace 

   Author: Malina Petr; Supervisor: Přibyl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza rizik při silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 

   Author: Černý Pavel; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Plachý Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Analýza rizikové expozice projektu 

   Author: Kouba Petr; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Analýza skladových zásob a nastavení řízení zásob pro společnost Travel Service 

   Author: Tereza Černá; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Nevěřilová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Analýza skladových zásob a nastavení řízení zásob pro společnosti Travel Service" je vytvořit interní metodiku za pomoci metody ABC a XYZ analýzy, která umožní lepší vyhodnocování stavu skladových ...
  • Analýza ukončení výroby Airbusu A380 

   Author: Jan Vyoral; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Předmětem této diplomové práce je zmapovat historii a současné postavení největšího dopravního letounu na světu, Airbusu A380, zhodnotit hlavní výhody a nevýhody, ekonomiku letu a náklady na provoz tohoto letounu a porovnat ...
  • Analýza vybraných typů elektromobilů a jejich využitelnost v taxislužbě 

   Author: Vít Hořeňovský; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá ekonomickou analýzou a vyhodnocením provozu elektromobilů v porovnání s provozem klasických vozidel se spalovacím motorem v taxislužbě. V úvodních teoretických kapitolách je popsána elektromobilita z ...
  • Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu 

   Author: Anastasiia Silivonchyk; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem aplikace metody QFD při návrhu výroby autonomního vozidla s cílem zlepšení pocitu lidí při jízdě autonomními auty. V teoretické části práce je nastíněna krátká historie výroby a ...
  • Aplikace výměnných nástaveb pro distribuci zboží v rámci Evropy 

   Author: Malá Petra; Supervisor: Horák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Aplikace zásad smart cities a zelené infrastruktury pro Vítězné náměstí v Praze 

   Author: Luisa Andrea Castrejon Varela; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Chin Kristie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   The impact that climate change has left on communities around the world have ranged from minimal to extreme. Countless catastrophic events lead the way to resilient designs with respect to architecture, energy consumption, ...
  • Autobusové terminály pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

   Author: Pospíchalová Markéta; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Němeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budoucnost technologie RFID v logistických řetězcích 

   Author: Volf Štěpán; Supervisor: Bína Ladislav; Opponent: Řezáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dálková železniční osobní doprava v relacích Praha - Drážďany/Cheb 

   Author: Vávra Rudolf; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Vrtěl Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá dálkovou železniční osobní dopravou v relacích Praha - Ústí nad Labem - Dresden a Praha - Ústí nad Labem - Cheb. V práci je nejprve provedeno seznámení s řešenou oblastí a stávajícím dopravním řešením ...
  • Depo Děčín 70 - optimalizace dodání listovních zásilek - Česká pošta, s.p. 

   Author: Gabaj Marek; Supervisor: Zdvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
  • Dopady sdílení osobních automobilů na dopravu ve městech 

   Author: Faltysová Andrea; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu dopadu a vlivu moderních aplikací a platforem pro sdílení osobních automobilů na dopravu ve městech. První část je věnována zejména popisu základních pojmů - sdílená ekonomika, ...
  • Dopravní obsluha sítě 

   Author: Čihák Jaroslav; Supervisor: Volek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)