Poslední příspěvky

 • Urbánní forma a fraktavní uspořádání města 

  Autor: Michal Dvořák; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Holubec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
  Tato práce hovoří o celku města a jeho fyzické formě - zástavbě a prostoru.Ukazuje, jak se tento celek a jeho části mohou chovat jako fraktálu- blízké struktury. Práce spojuje dva přístupy. V první řadě přístup matematický, ...
 • Vztah umění a urbánního prostředí 

  Autor: Petra Vlachynská; Vedoucí práce: Fialová Irena; Oponent práce: Kratochvíl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
  Tématem této disertační práce jsou trvale instalovaná umělecká díla ve veřejném prostoru. Práce je postavena na předpokladu, že sochy, objekty a instalace jsou prostorovými prvky začleněnými do urbánního prostředí. Představují ...
 • O. M. Ungers - Kritická studie 

  Autor: Milan Pitlach - Bergstein; Vedoucí práce: Fragner Benjamin; Oponent práce: Tichá Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  30. 9. 2007 zemřel v Kolíně nad Rýnem ve věku 81 let Oswald Mathias Ungers, muž, který ve druhé polovině 20. století svým dílem ovlivnil nejen německou, ale i mezinárodní architekturu. Jedná se o kritickou reflexi Ungersova ...
 • Scéna veřejného prostoru. Vztah architektury a divadla 

  Autor: Veronika Kastlová; Vedoucí práce: Soukenka Vladimír; Oponent práce: Ševčík Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-27)
  Práce má za cíl v širších souvislostech pojmenovat, definovat a vymezit vztah architektury a divdla jako dvou uměnovědných disciplín a doplnit tak chybějící pohled na architekturu skrze optiku divadelní. Metodou práce je ...
 • BYDLENÍ PRO SENIORY LEVINSKÁ OLEŠNICE 

  Autor: Alexandra Kaščaková; Vedoucí práce: Šestáková Irena; Oponent práce: Voříšková Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Práce se zabývá návrhem souboru staveb pro bydlení a služby v Levínské Olešnici. Hlavním tématem je vytvoření příjemného bydlení pro seniory a lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Parcela, která byla k tomuto projektu ...
 • ŽIVÁ SCÉNA 

  Autor: Mária Smetanová; Vedoucí práce: Rothbauer Zdeněk; Oponent práce: Štefanič Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Kostelné námestie v Michalovcach sa opäť stáva stredobodom mesta a jeho diania. Mesto v minulosti svoj historický kontext zavrholo, preto sa objavuje nová scéna. Priestor interakcie kultúr, osvety a vzájomnej inšpirácie. ...
 • MEZITRATÍ 

  Autor: Silvia Matisová; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Kubíček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Diplomová práca hľadá optimálne využitie územia Mezitratí, ktoré je zo všetkých strán obklopené vlakovými traťami. Napriek dobrej dopravnej dostupnosti a blízkosti k centru Prahy je územie dodnes nedostatočne využité. Má ...
 • MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE 

  Autor: Dominik Zvelebil; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Pejpek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Cílem projektu je návrh nové budovy magistrátu města Olomouce, který je v současnosti roztroušený po celém městě do několika budov. Některé v nevhodném podnájmu. Objekt je umístěn v lokalitě bývalého autobusového nádraží. ...
 • CENTRUM MÓDY A DESIGNU 

  Autor: Vendula Grycová; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Švec Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Předmětem diplomové práce je návrh Centra módy a designu, ktreré poskytne uměleckým oborům zázemí. Centrum pro začínající i profesionály, které bude disponovat kvalitními jak pracovními, tak výstavními prostory. Budova by ...
 • STADION NA HRANÍ AMERICKÉHO FOTBALU V PRAZE 

  Autor: Anton Pelech; Vedoucí práce: Mádr Josef; Oponent práce: Baďura David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Témou práce je návrh prvého štadióna na hranie amerického futbalu v Českej Republike. Cieľom je vytvoriť dôstojný a zároveň reprezentatívny štadión, ktorý bude primárne zohľadňovať všetky špecifické potreby amerického futbalu.
 • STRUNKOVICE NAD BLANICÍ: REVIZE 

  Autor: Jakub Kozler; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Skalický Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
  Diplomová práce se věnuje jihočeské obci Strunkovice nad Blanicí. Analytická část cílí na bližší seznámení se s obcí a na poukázání na místa pro potenciální zásahy, návrhová část navazuje na průzkum a přikládá vizi budoucího ...
 • Jindřišská Růžová 

  Autor: Ondřej Toman; Vedoucí práce: Valouch Štěpán; Oponent práce: Krejčí Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Bytový dům v Růžové doplňuje uliční frontu a respektuje rozměry okolních staveb. Byl zvolen takový modul domu, aby dům nabídl co nejvíce malometrážních bytů při zachování standardu 2kk. Byty jsou zamýšleny jako městské ...
 • Kampus, Lanškroun 

  Autor: Kristina Vorobyeva; Vedoucí práce: Mádr Josef; Oponent práce: Bittner Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Projekt se zabývá řešením zázemí pro studenty střední zemědělské školy města Lanškroun. Hmota objektu se skládá z čtyř části a jednoho samostatně stojícího bloku naproti. Budova nabízí možnost ubytování pro více než 200 ...
 • Dostupné bydlení, Berlín 

  Autor: Lucie Řeháková; Vedoucí práce: Hlaváček Dalibor; Oponent práce: Jelínek Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Předmětem práce je návrh bytového družstevního domu "Baugruppe", jako součást dostavby městského bloku v berlínské čtvrti Kreuzberg. Konceptem bydlení projektu Baugruppe Berlín je výhodné kolektivní bydlení, které má velké ...
 • Bydlení ve městě - obytný soubor Nový Zlíchov 

  Autor: Štěpán Rozsíval; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Ehl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Navrhovaný objekt se nachází v Praze na ulici Nový Zlíchov ve čtvrti Zlíchov jihozápadně od centra na levém břehu Vltavy, na východě pražské městké části a městského obvodu Praha 5. Hlavními myšlenkami objektu bylo propojení ...
 • Katolická teologická fakulta UK 

  Autor: Jan Tomáš; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Kopecká Julie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh nové budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Návrh budovy je situován do areálu klášterních zahrad u Emauzského kláštera v Praze 2 na Novém Městě. Budova disponuje ...
 • Parkovací dům, Humpolec 

  Autor: Robert Rössler; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout parkovací dům, který v sobě integruje supermarket a kavárnu. Nalezení funkčního spojení kontrastujících provozů a řešení rozporů mezi otevřeností – uzavřeností, mezi pohybem pěších – ...
 • Volnočasové centrum Jindřišská-Růžová 

  Autor: Sára Trojovská; Vedoucí práce: Valouch Štěpán; Oponent práce: Balajka David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Proluky v Jindřišské a Růžové ulici nacházející se v samotném centru Prahy, jsou unikátní nejen svou velmi dostupnou polohou, ale také tím, jak jsou si navzájem blízké. Hlavním motivem projektu je tedy vzájemné propojení ...
 • Re-Vize, Klárov 

  Autor: Tereza Thérová; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Kurčíková Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Dům na okraji, dům uprostřed města, dům na nožce. Navrhovaná budova poukazuje na místo s výjimečným výhledem v relativně velmi klidné části centra.
 • Bytový blok, Lanškroun 

  Autor: Karolína Šimonová; Vedoucí práce: Mádr Josef; Oponent práce: Bittner Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Mým cílem bylo vytvořit fungující blok u náměstí v dosud urbanisticky nevyhovující zástavbě. V konceptu se snažím dodržovat jak uliční čáry, tak i hmotově reagovat na výšky okolních budov. Dále vyrovnávám 3m výškový rozdíl ...

Zobrazit další