Poslední příspěvky

 • AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI 

  Autor: Anastasiia Bondarenko; Vedoucí práce: Juha Michal; Oponent práce: Líman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-10-01)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komplexu budov, z nichž hlavní je azylový dům pro matky s dětmi. Součástí souboru staveb je dočasné ubytování pro ženy s dětmi, sociální služba, mateřská školka, dětský bazén a zdravotnické ...
 • SOKOL VYŠEHRAD 

  Autor: Tomáš Korch; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Magasaniková Kristina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Tématem diplomové práce je rekonstrukce Budovy Sokola Vyšehrad, nacházející se v Praze na Rašínově nábřeží pod Vyšehradem. Projekt se zabývá navrácením sokolovně její původní sportovní a zároveň kulturně sociální funkci v ...
 • Aula Magna 

  Autor: Matěj Příman; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Hofmeister Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Zadání Aula Magna navrací Staroměstskému náměstí národní hodnotu a důstojnost. Na západní stranu náměstí doplňuje zapomenutý cíp po Staroměstské radnici reprezentativní budovou s velkokapacitním sálem pro Univerzitu Karlovu. ...
 • Aparmány u parku 

  Autor: Grigorii Matiunin; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Petrášek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Podporou pro architektonické řešení se stává téma modelové architektury. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit komfortní a kvalitní bydlení v blízké dostupnosti od centra Mostu. Projekt je interpretaci nově postavených ...
 • Bydlení Nový Střížkov 

  Autor: Vojtěch Nejeschleba; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Jeřábek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Zahradní město – město v zahradách. Hledání nové formy těchto dvou zásadních archetypů. Mým cílem bylo pochopit, co je to zahrada ve městě, o které tvrdím, že je pro život mnohých důležitá, a že má být jasně vymezená a ...
 • Bytový dům, Vlašim 

  Autor: Petr Matyáš; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Mareš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Řešeným objektem je bytový dům v blízkosti centra města Vlašim. Stavba se nachází na pozemku školní zahrady vedle bývalého hřbitova. Je součástí nové liniové zástavby podél ulice Prokopova, která navazuje na nově vzniklý ...
 • Bytový dům Palmovka 

  Autor: Barbora Nunvářová; Vedoucí práce: Stempel Ján; Oponent práce: Sonlajtner Juraj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu, který je řešen v rámci nově plánované územní studie na Palmovce v Praze 8. Objekt je součástí souboru staveb, které mají společné garáže a vnitroblok. Navržený bytový dům ...
 • Hotel Podhradí 

  Autor: Alžběta Matuštíková; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Belica Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Řešeným objektem je hotel nacházející se v Kokořínském Dole na místě dřívějšího rekreačního areálu. Hotel disponuje dvěma budovami. Hlavní budovou s technickým zázemím a obytnou budovou pro hosty. V bakalářské práci je ...
 • Bytový dům, Veleslavín 

  Autor: Jiří Novák; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kantová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Práce se zaobírá bytovým domem s aktivním parterem na nárožní parcele ulic Adamova a Pod dvorem.
 • Dům krátkých vzdáleností 

  Autor: Timotej Hlaváček; Vedoucí práce: Valouch Štěpán; Oponent práce: Novotný Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Praha nechává zpracovat dokumentaci k UR na dokončení městského okruhu týmem dopravních inženýrů, architektů a krajinářů. Jedná se o změnu paradigmatu, kdy cílem není pouze dopravní řešení, ale propojení dopravní stavby, ...
 • Domov seniorů v Humpolci 

  Autor: Iryna Usenko; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Pfeifer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Domov seniorů se nachází v bývalém průmyslovém areálu Humpolec, který je obklopen hustými lesy a vedle se nachází jezer , to všechno vytvoří příznivou atmosféru pro starší lidi . Obnova areálu zahrnovala rekonstrukci hlavní ...
 • Bydlení Nový Střížkov 

  Autor: Ondřej Fiedler; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Beran Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Kolážuji obrazy periferie, kolážuji plastová okna s tyrkysovými parapety, kolážuji Vinohradské byty s řadovkou, kolážuji devadesátkové arkýře s archetypem baráku, kolážuji popraskaný asfalt se zámkovou dlažbou, kolážuji ...
 • Základní umělecká škola Mělník 

  Autor: Lucie Tiralová; Vedoucí práce: Seho Hana; Oponent práce: Papp Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Předmětem bakalářské práce je návrh základní umělecké školy v Mělníku. Snahou projektu bylo vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro žáky, ale zároveň také vytvořit komfortní podmínky pro zaměstnance a pedagogy při jejich ...
 • Rohanský ostrov - Školka Rohan 

  Autor: Kateřina Ducháčková; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Mojžíš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Navrhovaná mateřská škola se nachází na Rohanském ostrově v Praze. Jedná se o jednopodlažní školku, která poskytuje zázemí až 144 dětem ve věku od tří do šesti let. Hmota školky redukuje svou velikost svým členěním, které ...
 • Domov seniorů v Humpolci 

  Autor: Olga Tultseva; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Pfeifer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  V areálu Podhrad, ve městě Humpolec, vedle malého rybníku je navržen dům seniorů. Půdorys budovy má tvar L. Je to jednoduchá hmota s vyříznutými čtveřicemi ze západní a východní strany. Budova poskytuje bydlení pro 29 ...
 • Konverze tovární budovy na hostel 

  Autor: Kateřina Suchardová; Vedoucí práce: Krátký Vladimír; Oponent práce: Vít Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Hlavní podstatou konverze bývalé tovární budovy v Humpolci je snaha o zachování ducha místa. Hostel propojuje dva kontrastní světy. Na jedné straně odkazuje k bývalému surovému průmyslovému využití a na straně druhé je ...
 • Mateřská škola, U Kaštanu 

  Autor: Veronika Mastná; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Požárová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Mateřská škola se nachází na svažitém terénu mezi ulicemi U Kaštanu a 8. listopadu na pražském Břevnově. Objekt svým tvarem a hmotou navazuje na tvar pozemku a respektuje stávající zástavbu. Zachovává průhled od Bělohorské ...
 • Palmovka - Pentagon 

  Autor: Tereza Vítková; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Vavřík Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Pro svůj návrh do ateliéru jsem si vybrala bytový dům v katastrálním území Praha – Libeň. Konkrétně se jedná o tzv. Pentagon. Je to klidné místo, kde bude v budoucnu stát nová čtvrť. Moje vybraná parcela je součástí jednoho ...
 • Polyfunkční dům v Aspern Seestadt, Rakousko 

  Autor: Roman Totušek; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Weinzettlová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Žít společně. Chci znát své sousedy. Dům koncentrující pohledy, komunikaci, komunitu. Veřejný, přesto soukromý. Hlavní myšlenky domu, uplatňující se ve studentské knihovně v parteru, i bytové části. Dům půdorysného tvaru ...
 • Bytový dům Školská 

  Autor: Michal Turek; Vedoucí práce: Plicka Ivan; Oponent práce: Mostafa Tousson
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
  Nový bytový komplex na místě současného veřejného parkoviště v křížení ulic Školská a Příkrá, doplňuje chybějící část městského bloku a současně přináší impulz k budoucí revitalizaci ulice Školská. Návrh objektů počítá s ...

Zobrazit další