Now showing items 337-356 of 373

   Subject
   TMS570LS1227ZWT, CAN, N2HET, Hardware obsluha CAN, Rozvrh, TMS570, Hercules, Texas Instruments [1]
   tourist navigation,crowdsourcing [1]
   traffic accidents,machine learning,accident severity,site hazard [1]
   Traveling Tournament, TTP, Genetický algoritmus, Programování s omezeními, CSP, Domény [1]
   TTEthernet, deterministic network, scheduling, MRCPSP-GPR, MRCPSP/max, constraint programming [1]
   TTEthernet, deterministická síť, rozvrhování, MRCPSP-GPR, MRCPSP/max, programování s omezujícími podmínkami [1]
   turistická navigace,davový sběr dat [1]
   UAS, augmented reality, virtual reality, remote control [1]
   UAS, augmetovaná realita, virtuální realita, dálkové ovládání [2]
   UAS, UAV, drones, georeferencing, geo-spatial database, PostgreSQL, PostGIS, geo-mapping, GoPro, camera calibration, odometry [1]
   UCD, Exploration, Prototyping, SPA, React, Flux, Responsiveness [1]
   UCD, Průzkum, Prototypování, SPA, React, Flux, Responzivnost [1]
   učení se řazení, hledání informací, strojové učení, vytváření příznaků, GoOut.cz, reálná data [1]
   UI classification,Nearby devices,Automated UI generation,Model-driven design,Context-aware UI [1]
   Umělé neuronové sítě,Relační učení,Zpracování přirozeného jazyka,Predikátová logika,Strojový překlad,Evaluační metriky [1]
   umísťování popisků do mapy, hladové algoritmy, genetické algoritmy, matematická optimalizace [1]
   user engagement,mobile applications,engagement optimization,multi-armed bandit [1]
   user experiments,research,Confidence interval,ANOVA,web application [1]
   user profiling,network security,random forest,NetFlow,ManaTI,Visualization of user profiles [1]
   uživatelské testy,intervaly konfidence,ANOVA,web aplikace [1]