Zobrazují se záznamy 21-40 z 373

   Klíčové slovo
   Android,kontext,sběr kontextu,ICPC,mobilní aplikace,second screen [1]
   Anketa ČVUT,podpora výuky,UX,návrh uživatelských rozhraní,průzkum uživatelů [1]
   anomalie detection,profiles,user-profiling,malware,datasets [1]
   anomally detection, decision trees, service monitoring, machine learning [1]
   Anomaly detection,Advertisement detection,Adware,Click fraud [1]
   anomaly detection,threat intelligence,exponential smoothing [1]
   Apple, iOS, aplikace, navigace, plánování, cyklistika, město [1]
   Apple, iOS, application, navigation, planning, bicycle, city [1]
   Architektura orientovaná na služby,podnikové informacní systémy,byznysová pravidla,aspektově orientované programování [1]
   artificial neural network,indirect encoding,cellular encoding,evolutionary algorithm,genetic programming,convolutional neural networks,deep neural networks [1]
   Artificial neural networks,Relational learning,Natural language processing,Predicate logic,Machine translation,Evaluation metrics [1]
   asistivní technologie, zrakové postižení, navigace, nemocnice, přístupný web, uživatelské testování [1]
   aspect-based sentiment analysis, machine learning, natural language processing, classification, cluster analysis, word embedding [1]
   aspektově orientovaná analýza sentimentu, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, klasifikace, shluková analýza, vnoření slov [1]
   assistive technology, visual impairment, navigation, hospital, accessible web, usability testing [1]
   Automatické generování UI,Návrh řízený modelem,UI zohledňující kontext,Klasifikace UI,Blízká okolní zařízení [1]
   betting markets,sports analytics,horse racing,basketball,futbal,Kelly criterion [1]
   bezpilotní letouny, georeferencování, geo-prostorová databáze, PostgreSQL, PostGIS, mapování geografických dat, GoPro kamera, kalibrace kamery, odometrie [1]
   Big Data,ETL,Hadoop,MapReduce,Talend,Pentaho [1]
   bisekce grafu, evoluční algoritmus, heuristika, metaheuristika, Kernighan-Lin heuristika [1]