Now showing items 1-20 of 137

  • Akustoelektrické oscilace sférické buněčné membrány 

   Author: Janda David; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Šrobár Fedor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza EEG signálu pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Olšanský Václav; Supervisor: Tučková Jana; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analýza elektrodynamických oscilací kvasinkových buněk 

   Author: Nerudová Michaela; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Cifra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza intrakraniálního EEG záznamu 

   Author: Glajcar Radek; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza intraoperačních ECoG záznamů pacientů s TLE 

   Author: Balach Jiří; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Jiruška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Analýza propagace specifických vzorců v multikanálovém intrakraniálním elektroencefalografu 

   Author: Schneider Jakub; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza předního segmentu oka ve snímcích OCT 

   Author: Feriancová Pavla; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza slabých tlakových pulzací při suprasystolickém tlaku 

   Author: Matera Lukáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Bělobrádek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Diplomová práce se zabývá neinvazivním meřením hemodynamických parametrů při suprasystolickém tlaku a jejich souvislostí s arteriální tuhostí. Pro tyto účely byl sestrojen přístroj na principu diferenčního tlakového senzoru, ...
  • Analýza suprasystolických tlakových oscilací 

   Author: Hořák Petr; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vlivu rehabilitace na funkční schopnosti pacientů po cévní příhodě 

   Author: Sikora Jan; Supervisor: Tučková Jana; Opponent: Švestková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza záznamu termografických dat intraoperačních kortikálních stimulací 

   Author: Křečan Zdeněk; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Jahodová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Mapování pomocí stimulace kortexu (CSM) je standardně používaná technika, která má za úkol lokalizovat funkční a kognitivní oblasti mozku, a zabránit tak případným komplikacím po resekci epileptogenní zóny, nebo tumoru. ...
  • Anténa pro monitoraci dechové a srdeční aktivity kojenců pomocí UWB radaru 

   Author: Iveta Kropáčková; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem práce bylo ověřit možnost bezkontaktního monitorování vitálních funkcí u novorozenců a kojenců pomocí ultraširokopásmového radaru. Hlavní motivací je zlepšit účinnost současných konvenčních systémů (monitorovací ...
  • Aplikace legislativních a technických předpisů při návrhu protézy horní končetiny 

   Author: Kaštánková Jana; Supervisor: Rubeš Pavel; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Každý zdravotnický prostředek (s výjimkou individuálně zhotovených nebo určených pro klinickou zkoušku), který je dostupný na trhu Evropské unie, musí nést označení CE. Výrobce má povinnost vydat prohlášení o shodě s platnou ...
  • Aplikace termodiluční metody stanovení srdečního výdeje na mechanickém modelu kardiovaskulárního systému 

   Author: Nedvědová Barbora; Supervisor: Ložek Miroslav; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Aplikační podpora pro sběr dat při měření hemodynamických parametrů 

   Author: Albert Filip; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Práce seznamuje čtenáře s problematikou měření hemodynamických parametrů a kyslíkové saturace z hlediska fyziologického i technického. Dále popisuje komunikaci po sběrnici USB, zejména za využití třídy HID, a seznamuje ...
  • Atlas poruch hlasu a řeči 

   Author: Debre Michal; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vokřál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatická metoda hodnocení pauz v řeči u Parkinsonovy nemoci 

   Author: Hlavnička Jan; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Vokřál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatické hodnocení poruch artikulace samohlásek u Parkinsonovy nemoci 

   Author: Bukovský Petr; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Stráník Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Parkinsonova nemoc (PN) je obvykle spojena s poruchou řeči tzv. hypokinetickou dysartrií, která se mimo jiné projevuje také nepřesnostmi v artikulaci samohlásek. Cílem práce bylo navrhnout automatickou metodu pro hodnocení ...
  • Bezbariérový informační webový portál II 

   Author: Barták Lukáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Fejtová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Bezdrátový EEG monitor 

   Author: Kika Jiří; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)