Now showing items 25-44 of 125

  • Excitation of Conducting Cylinder Using Slots 

   Author: Pascawati Anita; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   This master thesis deals with the investigation to excite the conducting cylinder of rocket chassis using slots. The theory of characteristic mode (TCM) is used to find the resonance modes of the cylinder. The model of ...
  • Funkční organizace epileptogenní zóny 

   Author: Kopecká Nikol; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Jiruška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem mé práce bylo vyvinout metodu pro přesnější lokalizaci počátku epileptického záchvatu na základě EEG meření z kortexu mozku. Znalost této oblasti poskytne klíčovou informaci neurochirurgům, kteří poté mohou provést ...
  • Funkční reorganizace mozkových sítí po cévní mozkové příhodě 

   Author: Vojtěch Kumpošt; Supervisor: Jiruška Přemysl; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Mozek je komplexní systém, který je možné popsat jako síť s vrcholy (oblastmi mozku) a hranami (spojeními). Tato mozková síť je narušena po cévní mozkové příhodě a při zhoršování kognitivních funkcí. Z tohoto důvodu ...
  • Hloubka ostrosti u pseudofakických očí 

   Author: Černohousová Tereza; Supervisor: Chaloupka Roman; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zobrazení a hloubky ostrosti u 6 nitroočních čoček v modelovém oku na základě aberometrických měření. Proto jsou v teoretické části popsány metody hodnocení kvality zobrazení, ...
  • Hodnocení pohybu koně pomocí akcelerometrického měření 

   Author: Jelínek Jaroslav; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Hodnocení posturální stability stoje využitím nelineárních metod 

   Author: Michaela Hourová; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Práce se zabývá aplikací nelineárních metod pro potřeby měření a hodnocení postulární stability stoje osob za využití dvojice stabilometrických plošin. Zaměřeno je na návrh nelineárních metod pro hodnocení centra tlaku pod ...
  • Hodnocení vokalických parametrů u patologických hlasů 

   Author: Bauer Lukáš; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Vokřál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kepstrální detektory řečové aktivity na bázi sluchového spektra 

   Author: Hrachovina Matěj; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Fousek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klasifikace fyziologických korelátů emocí 

   Author: Henychová Petra; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Vondrášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klasifikace krevní perfuze transplantované ledviny 

   Author: Benešová Michaela; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Vondrášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním a klasifikací signálů z měření reflektance transplantované ledviny ve viditelné a blízké infračervené oblasti. Cílem je rozlišit správně prokrvenou ledvinu od ledviny, u níž došlo k ...
  • Kompresní metody pro hyperspektrální zobrazování 

   Author: Hartmann Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Blažek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Práce zkoumá problematiku hyperspektrálních obrazových dat a jejich zpracování, zejména kompresi. Teoretický úvod je zaměřen na principy obrazového snímání a způsoby uložení digitální obrazové informace, zmiňuje rozdíly ...
  • Korozní únava pletených NiTi stentů 

   Author: Hiřmanová Klára; Supervisor: Šittner Petr; Opponent: Karlík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Laserová šlirová deflektometrie (LSD) a její použití při měření frekvence plazmových filament 

   Author: Koudela Lukáš; Supervisor: Fantova Vladyslava; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lokalizace místa počátků epileptických záchvatů pomocí analýzy intrakraniálního EEG 

   Author: Čurda Martin; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Matice čtyř kvadrantních štěrbinových aplikátorů pro mikrovlnnou termoterapii 

   Author: Kejzlarová Nina; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metoda hodnocení tělesného složení a dat získaných za pomoci bioimpedance 

   Author: Mondok Jan; Supervisor: Hlúbik Jan; Opponent: Fabián Vratislav
   Stav tělesného složení informuje o podílu tukové a netukové hmoty v těle a tudíž je důležitý pro sledování zdravotního stavu jednotlivce. Práce se zabývá zjišťováním tělesného složení pomocí bioimpedanční analýzy. Je to ...
  • Metodika kontrol glukometrů 

   Author: Brůžová Ludmila; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodika monitorování hemodynamických parametrů 

   Author: Mudroch Martin; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Špulák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody měření hemodynamických parametrů 

   Author: Nátherová Markéta; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prauzek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody modelování kardiovaskulárního systému 

   Author: Váchová Jana; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)