Now showing items 131-141 of 141

  • Zajištění soukromí v bezpečných distribuovaných síťových úložištích. 

   Author: Marku Enio; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   V outsourcingu dat mrak scénář poskytovatelů třetích stran umožňuje výhody zpracování a značné náklady. V důsledku toho je vysoká tendence různých společností zadávat své údaje a služby třetím poskytovatelům služeb. Na ...
  • Zařízení pro dlouhodobý záznam tepové frekvence 

   Author: Parák Jakub; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zařízení pro měření bioimpedance 

   Author: Fousek Ondřej; Supervisor: Ložek Miroslav; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zařízení pro měření hemodynamických parametrů 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zkoumání vzájemných vztahů a percepčního vlivu distančních metrik Head-Related Transfer Functions 

   Author: Natálie Brožová; Supervisor: Tykalová Tereza; Opponent: Vencovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Head-Related Transfer Functions (HRTFs) se využívají pro popis virtuálních audioscén, pro fitování naslouchacích pomůcek a v psychoakustice. Aproximují interakci zvuku s tělem posluchače. Jelikož existují různé stupně ...
  • Změny biocidních vlastností suspenze nanodiamantů po ošetření plazmatem 

   Author: Dvořáková Veronika; Supervisor: Čeledová Vladyslava; Opponent: Kromka Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na výzkum vlivů účinků nanodiamantů (ND), plazmatem aktivované vody (PAW) a jejich synergického působení na mikroorganismus Escherichia coli. Působení ND, PAW a plazmatu má prokazatelný vliv na úbytek ...
  • Změny v akustických charakteristikách řeči související s věkem 

   Author: Behenská Jarmila; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vokřál Jan
   V dnešní době je důležitý výzkum věkové závislosti změn hlasových charakteristik pro včasné rozpoznání změn, které nesouvisí s fyziologickým stárnutím zdravého hlasu. Charakteristiky změn řečových signálů mají své uplatnění ...
  • Zpracování dat z matice vodivostních senzorů plynů 

   Author: Nemazal Jan; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Vysloužilová Lenka
  • Zpracování EEG signálu adaptivním filtrem 

   Author: Kostílek Milan; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování evokovaných potenciálů 

   Author: Kortus Štěpán; Supervisor: Šťastný Jakub; Opponent: Kremláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpracování signálů z akcelerometrických sensorů za účelem stanovení míry tremoru 

   Author: Vojtěch Adam; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Cílem této práce bylo využít existující signálovou databázi obsahující záznamy z akcelerometrickým měření zdravých jedinců a pacientů s roztroušenou sklerózou. Signály následně zpracovat v programu Matlab a navrhnout vhodnou ...