Now showing items 117-136 of 141

  • Teoretický návrh sprejové metody a přístroje pro ošetřování chronických ran 

   Author: Bouček Tomáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Pěkný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Termostatická komora s řízením teploty Peltierovými články 

   Author: Ševčík Martin; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Věková závislost lidské řeči 

   Author: Košturiaková Lucia; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vokřál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vizualizace a zpracování dat uživatelů závislých na nikotinu 

   Author: Kristýna Míková; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Kouření a s ním spojená závislost na nikotinu je jeden z vážných problémů společnosti. V České republice pravidelně užívá tabákové výrobky až 25 % populace. Většina kuřáků se pokouší odvyknout samostatně s malou úspěšností. ...
  • Využitelnost vybraných senzorů pro monitoraci osob s prediabetem v chytré domácnosti 

   Author: Jan Ševčík; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou včasného podchycení manifestace diabetu mellitu, známé též pod českým výrazem cukrovka, ze stavu prediabetes. Cílem práce bylo se seznámit se samotným onemocněním a se studiemi ...
  • Využití akcelerometrů v rehabilitační péči 

   Author: Talácková Lucie; Supervisor: Parák Jakub; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Využití akustické radiační síly pro monitorování srdečních ablací 

   Author: Pekař Martin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Využití spektrální analýzy EEG k diagnostice Alzheimerovy choroby 

   Author: Tylová Naďa; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Spektrální analýza EEG umožňuje přehledně analyzovat rytmickou aktivitu mozku, která se při patologických stavech mění. Příkladem takového stavu je Alzheimerova choroba (AD), která je příčinou demence. Cílem této práce je ...
  • Využití systému ControlWeb pro přenos a vizualizaci signálu v oblasti biomedicínského inženýrství 

   Author: Kubal Tomáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

   Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...
  • Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 

   Author: Mařík Tomáš; Supervisor: Valtr Pavel; Opponent: Grábner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá radiolokačním pokrytím reálného terénu s využitím výpočtové metody fyzikální optiky (Fresnel-Kirchhoff). Metoda a její funkčnost je demonstrována na příkladových vzorcích terénu a reálném ...
  • Výpočet teplotního rozložení při léčbě nádorového onemocnění mikrovlnnou hypertermií 

   Author: Karel Kučera; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Cílem této diplomové práce je vybrat vhodné numerické metody pro výpočet rozložení veličiny SAR a návazně i teploty v léčené oblasti při klinické aplikaci mikrovlnné hypertermie. Dalšími cíli je aplikace vybrané numerické ...
  • Výzkum potenciálního rozvoje antimikrobiální rezistence vůči fotoaktivním nanočásticím pod osvětlením 

   Author: Markéta Bařinková; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Kolářová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Antimikrobiální rezistence (AMR) je zásadním problémem moderní společnosti. Proto vědci stále pátrají po způsobech jejího překonání. Protože jsou bakterie živými organismy, vyvíjí se v čase, a to včetně svých rezistentních ...
  • Vztahy mezi diabetickou metabolickou poruchou, diastolickou funkcí levé komory srdeční a glomerulální filtrací u asymptomatických diabetiků II. typu 

   Author: Sasínek Jan; Supervisor: Tučková Jana; Opponent: Pecková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zajištění soukromí v bezpečných distribuovaných síťových úložištích. 

   Author: Marku Enio; Supervisor: Vaněk Tomáš; Opponent: Schlitter Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   V outsourcingu dat mrak scénář poskytovatelů třetích stran umožňuje výhody zpracování a značné náklady. V důsledku toho je vysoká tendence různých společností zadávat své údaje a služby třetím poskytovatelům služeb. Na ...
  • Zařízení pro dlouhodobý záznam tepové frekvence 

   Author: Parák Jakub; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zařízení pro měření bioimpedance 

   Author: Fousek Ondřej; Supervisor: Ložek Miroslav; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zařízení pro měření hemodynamických parametrů 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zkoumání vzájemných vztahů a percepčního vlivu distančních metrik Head-Related Transfer Functions 

   Author: Natálie Brožová; Supervisor: Tykalová Tereza; Opponent: Vencovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Head-Related Transfer Functions (HRTFs) se využívají pro popis virtuálních audioscén, pro fitování naslouchacích pomůcek a v psychoakustice. Aproximují interakci zvuku s tělem posluchače. Jelikož existují různé stupně ...
  • Změny biocidních vlastností suspenze nanodiamantů po ošetření plazmatem 

   Author: Dvořáková Veronika; Supervisor: Čeledová Vladyslava; Opponent: Kromka Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na výzkum vlivů účinků nanodiamantů (ND), plazmatem aktivované vody (PAW) a jejich synergického působení na mikroorganismus Escherichia coli. Působení ND, PAW a plazmatu má prokazatelný vliv na úbytek ...