Now showing items 95-114 of 141

  • Separace akustických záznamů 

   Author: Vondrlík Josef; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Chaloupka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce bylo navrhnout algoritmus pro separaci akustických záznamů pořízených mikrofonním polem, zejména záznamů řečových. Algoritmus využívá k separaci sadu filtrů s konečnou impulzní odezvou, jeden filtr pro ...
  • Separace vrstev oční sítnice v OCT obrazech 

   Author: Hajný Ondřej; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace optických přenosových systémů v prostředí OptSim 

   Author: Kevin Aguilar; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Hlavním cílem této práce je simulovat přenos v velkokapacitních optických systémech v prostředí OptSim. Modelované systémy jsou založeny na metodách používaných v současných komerčních systémech a ve výzkumných laboratorních ...
  • Simulace vlivu krevního řečiště na rozložení teploty při mikrovlnné termoterapii 

   Author: Směták Tomáš; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulační model extrakorporální oxygenace (ECMO) 

   Author: Jan Ferkl; Supervisor: Kofránek Jiří; Opponent: Bělohlávek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá simulačním modelem pro mimotělní podporu života ECMO. Cílem práce je sestavit simulační model v akauzálním jazyce Modelica, který bude obsahovat model pacienta a model ECMO. K sestavení modelu byly ...
  • Simulační model zákaznického centra 

   Author: Ozgun Saydanoglu; Supervisor: Hampl Petr; Opponent: Jareš Ewa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The complexity of the recent customer centers makes the usage of the simulation models for a performance measurement a potential solution. The service quality of a customer center is changed dynamically by the small ...
  • Simulátor zdravotnického elektrického přístroje pro výuku techniků 

   Author: Švagr Ondřej; Supervisor: Moravec Petr; Opponent: Novák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sledování životních funkcí spících osob 

   Author: Hrubišová Anna; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Spektrální analýza diadochokinetických úloh u dětí 

   Author: Samuel Maduda; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Hlavnička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Cílem této práce je analyzovat diadochokinetické promluvy zdravých dětí ve spektrální oblasti krátkodobého a dlouhodobého spektra. Krátkodobé spektrum je charakterizováno čtyřmi spektrálními momenty a spektrálním sklonem, ...
  • Spolupráce domácích automatizačních systémů se senzory v sítích IoT 

   Author: Phuc Trinh Gia; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Mudroch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Design and implement a system that allows you to retrieve smart meter data and send it to a home automation system through the Sigfox IoT network. Design the system to make every possible use of the Sigfox technology, while ...
  • Srovnání vlivu UV záření generovaného korónovým a klouzavým výbojem na inaktivaci bakterií 

   Author: Jonášová Lenka; Supervisor: Fantova Vladyslava; Opponent: Julák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se inaktivace dvou typů mikroorganismů (bakterií a kvasinek) pomocí UV záření generovaného pomocí dvou různých elektrických výbojů. Výsledky měření jsou porovnány ...
  • Srovnávací studie přístrojů pro měření krevního tlaku 

   Author: Sušánková Markéta; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Měření krevního tlaku patří mezi základní diagnostické metody a dle naměřených výsledků může lékař stanovit preventivní léčebná opatření. Proto je důležité, aby přístroje určující krevní tlak měřily co možná nejpřesněji. ...
  • Stanovení hemodynamických parametrů 

   Author: David Jakub; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stanovení kyslíkové saturace s možností záznamu plné PPG křivky 

   Author: Mottl Jakub; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
  • Stanovení míry tremoru pomocí akcelerometrických senzorů 

   Author: Novotný Petr; Supervisor: Parák Jakub; Opponent: Zeman Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Stanovení parametru Pulse Transition Time ze signálu oscilometrických pulsací 

   Author: Vlasák Jan; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stanovení srdečního výdeje na mechanickém modelu kardiovaskulárního systému 

   Author: Horálková Markéta; Supervisor: Ložek Miroslav; Opponent: Mocek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Stínění klinické místnosti MR 

   Author: Císař Lukáš; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie objemově-tlakových charakteristik manžet pro měření krevního tlaku 

   Author: Tuček Martin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studium fázových přechodů vybraných materiálů pro kultivaci a kryoprezervaci buněk 

   Author: Hubka Vojtěch; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Šefc Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Diplomová práce se zabývá studiem fázových přechodů vybraných materiálů pro kryoprezervaci. Cílem diplomové práce bylo porovnání konvenčních kryoprotektantů (dimethylsulfoxid, trehalóza) s kryoprotektanty ve fázi ...