Now showing items 1-20 of 141

  • Akustická analýza psychického stresu v řečovém signálu 

   Author: Jana Zázvorková; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá akustickou analýzou psychického stresu v řečovém signálu. Projevy stresu v lidském těle, především v dýchací soustavě, slouží jako základ pro výzkum vlivu stresu na řeč. V této práci jsou ...
  • Návrh a realizace zařízení pro snímání tremoru 

   Author: Martin Němec; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a konstrukci elektroniky a tvorbu řídicího programu přístroje, který slouží k měření třesu u pacientů nejen s roztroušenou sklerózou. Standardní mechanické uživatelské rozhraní je rozšířeno ...
  • Výzkum potenciálního rozvoje antimikrobiální rezistence vůči fotoaktivním nanočásticím pod osvětlením 

   Author: Markéta Bařinková; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Kolářová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Antimikrobiální rezistence (AMR) je zásadním problémem moderní společnosti. Proto vědci stále pátrají po způsobech jejího překonání. Protože jsou bakterie živými organismy, vyvíjí se v čase, a to včetně svých rezistentních ...
  • Dynamika interiktálních výbojů dle Markovových modelů u fokální kortikální dysplazie 

   Author: Julie Barnová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kalina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Iritační zóna je rozsáhlou součástí epileptické sítě skládající se z podsítí – klastrů, jež jsou schopné generování interiktálních epileptoformních výbojů (IED). Předpokládá se, že geneze specifické elektrografické aktivity, ...
  • Vizualizace a zpracování dat uživatelů závislých na nikotinu 

   Author: Kristýna Míková; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kulhánek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Kouření a s ním spojená závislost na nikotinu je jeden z vážných problémů společnosti. V České republice pravidelně užívá tabákové výrobky až 25 % populace. Většina kuřáků se pokouší odvyknout samostatně s malou úspěšností. ...
  • Zkoumání vzájemných vztahů a percepčního vlivu distančních metrik Head-Related Transfer Functions 

   Author: Natálie Brožová; Supervisor: Tykalová Tereza; Opponent: Vencovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Head-Related Transfer Functions (HRTFs) se využívají pro popis virtuálních audioscén, pro fitování naslouchacích pomůcek a v psychoakustice. Aproximují interakci zvuku s tělem posluchače. Jelikož existují různé stupně ...
  • Anténa pro monitoraci dechové a srdeční aktivity kojenců pomocí UWB radaru 

   Author: Iveta Kropáčková; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Cílem práce bylo ověřit možnost bezkontaktního monitorování vitálních funkcí u novorozenců a kojenců pomocí ultraširokopásmového radaru. Hlavní motivací je zlepšit účinnost současných konvenčních systémů (monitorovací ...
  • Simulační model extrakorporální oxygenace (ECMO) 

   Author: Jan Ferkl; Supervisor: Kofránek Jiří; Opponent: Bělohlávek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá simulačním modelem pro mimotělní podporu života ECMO. Cílem práce je sestavit simulační model v akauzálním jazyce Modelica, který bude obsahovat model pacienta a model ECMO. K sestavení modelu byly ...
  • Použití Markovových modelů pro popis interiktálních EEG záznamů 

   Author: Barbora Popelková; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hlinka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Vizuální analýza dlouhodobých interiktálních (mezizáchvatových) intrakraniálních EEG (iEEG) záznamů je velice časově náročná. Pro zpracování těchto záznamů se často využívají kvantitativní metody, jejichž využití však vede ...
  • Zpracování signálů z akcelerometrických sensorů za účelem stanovení míry tremoru 

   Author: Vojtěch Adam; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Cílem této práce bylo využít existující signálovou databázi obsahující záznamy z akcelerometrickým měření zdravých jedinců a pacientů s roztroušenou sklerózou. Signály následně zpracovat v programu Matlab a navrhnout vhodnou ...
  • Klasifikace parasomních epizod z 3-osých aktigrafických záznamů 

   Author: Mariana Castillo; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Poruchy spánku jsou utrpením mnoha lidí, přestože je spánek jedním z nejdůležitějších faktorů pro udržení dobrého zdraví. NREM parasomnie je porucha, jejíž diagnostika je typicky založena na polysomnografii, což je velmi ...
  • Spektrální analýza diadochokinetických úloh u dětí 

   Author: Samuel Maduda; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Hlavnička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Cílem této práce je analyzovat diadochokinetické promluvy zdravých dětí ve spektrální oblasti krátkodobého a dlouhodobého spektra. Krátkodobé spektrum je charakterizováno čtyřmi spektrálními momenty a spektrálním sklonem, ...
  • Role interiktální rytmické aktivity fokální kortikální dysplazie v intrakraniálním EEG 

   Author: Michaela Barnová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Fokální kortikální dysplázie (FCD) je onemocnění kortikálního vývoje mozku a je jednou z možných příčin ložiskové farmakorezistentní epilepsie. Pacienti trpící farmakorezistentní epilepsií mohou profitovat z chirurgické ...
  • Lokalizace fokální kortikální dysplazie pomocí intrakraniálního EEG 

   Author: Jakub Vybulka; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Jednou z důležitých částí plánování resekce u farmakorezistentní epilepsie, konkrétně fokální kortikální dysplazie, je lokalizace epileptogenní zóny (EZ) pomocí interiktálního EEG. Vizuální zkoumání interiktálního EEG je ...
  • Výpočet teplotního rozložení při léčbě nádorového onemocnění mikrovlnnou hypertermií 

   Author: Karel Kučera; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Cílem této diplomové práce je vybrat vhodné numerické metody pro výpočet rozložení veličiny SAR a návazně i teploty v léčené oblasti při klinické aplikaci mikrovlnné hypertermie. Dalšími cíli je aplikace vybrané numerické ...
  • Monitorování základních funkcí nemocných osob 

   Author: Martin Kolek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   V práci byl sestrojen laboratorní vzorek přístroje pro monitorování základních funkcí nemocných osob. Účelem přístroje je umožnit vzdálené sledování stavu monitorované osoby a to zejména její tělesné teploty, srdečního ...
  • Návrh a realizace zařízení pro snímání oscilometrických pulsací 

   Author: Jana Ortová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k automatickému měření oscilometrických pulzací z pažní manžety natlakované na suprasystolický tlak. Z naměřených oscilometrických pulzací je možné detekovat časové zpoždění ...
  • Funkční reorganizace mozkových sítí po cévní mozkové příhodě 

   Author: Vojtěch Kumpošt; Supervisor: Jiruška Přemysl; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Mozek je komplexní systém, který je možné popsat jako síť s vrcholy (oblastmi mozku) a hranami (spojeními). Tato mozková síť je narušena po cévní mozkové příhodě a při zhoršování kognitivních funkcí. Z tohoto důvodu ...
  • Hodnocení posturální stability stoje využitím nelineárních metod 

   Author: Michaela Hourová; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Práce se zabývá aplikací nelineárních metod pro potřeby měření a hodnocení postulární stability stoje osob za využití dvojice stabilometrických plošin. Zaměřeno je na návrh nelineárních metod pro hodnocení centra tlaku pod ...
  • Využitelnost vybraných senzorů pro monitoraci osob s prediabetem v chytré domácnosti 

   Author: Jan Ševčík; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou včasného podchycení manifestace diabetu mellitu, známé též pod českým výrazem cukrovka, ze stavu prediabetes. Cílem práce bylo se seznámit se samotným onemocněním a se studiemi ...