Now showing items 35-54 of 141

  • Kepstrální detektory řečové aktivity na bázi sluchového spektra 

   Author: Hrachovina Matěj; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Fousek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klasifikace fyziologických korelátů emocí 

   Author: Henychová Petra; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Vondrášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klasifikace krevní perfuze transplantované ledviny 

   Author: Benešová Michaela; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Vondrášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním a klasifikací signálů z měření reflektance transplantované ledviny ve viditelné a blízké infračervené oblasti. Cílem je rozlišit správně prokrvenou ledvinu od ledviny, u níž došlo k ...
  • Klasifikace parasomních epizod z 3-osých aktigrafických záznamů 

   Author: Mariana Castillo; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Poruchy spánku jsou utrpením mnoha lidí, přestože je spánek jedním z nejdůležitějších faktorů pro udržení dobrého zdraví. NREM parasomnie je porucha, jejíž diagnostika je typicky založena na polysomnografii, což je velmi ...
  • Kompresní metody pro hyperspektrální zobrazování 

   Author: Hartmann Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Blažek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Práce zkoumá problematiku hyperspektrálních obrazových dat a jejich zpracování, zejména kompresi. Teoretický úvod je zaměřen na principy obrazového snímání a způsoby uložení digitální obrazové informace, zmiňuje rozdíly ...
  • Korozní únava pletených NiTi stentů 

   Author: Hiřmanová Klára; Supervisor: Šittner Petr; Opponent: Karlík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Laserová šlirová deflektometrie (LSD) a její použití při měření frekvence plazmových filament 

   Author: Koudela Lukáš; Supervisor: Fantova Vladyslava; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lokalizace fokální kortikální dysplazie pomocí intrakraniálního EEG 

   Author: Jakub Vybulka; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Jednou z důležitých částí plánování resekce u farmakorezistentní epilepsie, konkrétně fokální kortikální dysplazie, je lokalizace epileptogenní zóny (EZ) pomocí interiktálního EEG. Vizuální zkoumání interiktálního EEG je ...
  • Lokalizace místa počátků epileptických záchvatů pomocí analýzy intrakraniálního EEG 

   Author: Čurda Martin; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Matice čtyř kvadrantních štěrbinových aplikátorů pro mikrovlnnou termoterapii 

   Author: Kejzlarová Nina; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metoda hodnocení tělesného složení a dat získaných za pomoci bioimpedance 

   Author: Mondok Jan; Supervisor: Hlúbik Jan; Opponent: Fabián Vratislav
   Stav tělesného složení informuje o podílu tukové a netukové hmoty v těle a tudíž je důležitý pro sledování zdravotního stavu jednotlivce. Práce se zabývá zjišťováním tělesného složení pomocí bioimpedanční analýzy. Je to ...
  • Metodika kontrol glukometrů 

   Author: Brůžová Ludmila; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodika monitorování hemodynamických parametrů 

   Author: Mudroch Martin; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Špulák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody měření hemodynamických parametrů 

   Author: Nátherová Markéta; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prauzek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody modelování kardiovaskulárního systému 

   Author: Váchová Jana; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody včasné detekce záchvatů ze skalpového EEG 

   Author: Havel Tomáš; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Jiruška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody zpracování signálů pro stanovení hemodynamických parametrů 

   Author: Kučerová Lucie; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mocek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření fyzikálních charakteristik tlakových manžet 

   Author: Patrícia Troppová; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Táto diplomová práca sa zaoberá meraním fyzikálnych charakteristík tlakových manžiet, konkrétne p-V a prenosových charakteristík, pričom hlavným cieľom bolo určiť tlakovú manžetu na meranie suprasystolického tlaku, ktorá ...
  • Měření parametrů srdečních katetrů 

   Author: Yegor Mikhailov; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Diplomová práce se věnuje studiu fyzikálně-matematického modelu měřicího systému "srdeční diagnostický katétr - komůrka se senzorem tlaku", a to na základě měření frekvenční charakteristiky reálného systému. V úvodní části ...
  • Měření povrchové deformace kůže ultrazvukem 

   Author: Tokar Daniel; Supervisor: Bálek Rudolf; Opponent: Kubínyi Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)